html5-img
1 / 14

NR Kina

NR Kina. Kina danas. Specifičan komunistički sistem Razvoj ekonomskog pluralizma Nepostojanje političkog pluralizma Druga privreda u svijetu Korupcijski skandali Velike nejednakosti Posljedice razvoja po stanovništvo Specifična uloga na međunarodnoj sceni. Istorija.

jess
Télécharger la présentation

NR Kina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NR Kina

 2. Kina danas • Specifičan komunistički sistem • Razvoj ekonomskog pluralizma • Nepostojanje političkog pluralizma • Druga privreda u svijetu • Korupcijski skandali • Velike nejednakosti • Posljedice razvoja po stanovništvo • Specifična uloga na međunarodnoj sceni

 3. Istorija • Istorija duga preko 6.000 godina • Carstvo • Konfučijanizam • Problemi počinju u 19. vijeku • Ugovori sa zapadnim silama o ustupanju teritorije • Okupacija Kine od strane Japana 1930. godine • Siromaštvo u ruralnim dijelovima

 4. Istorija • Stvaranje Nacionalističke partije (1920. godine) • Nespremnost za reforme kojima će zadovoljiti seljake • Stvaranje Komunističke partije (1921. godine) • Mao Cedung • Koalicija dvije partije (1924 – 1927.) • Komunizam na kineski način – Crvena armija sa sela • Korišćenje japanske invazije

 5. Istorija • Tri istorijska perioda NR Kine • 1949 – 1957 – “strategija oslanjanja na jednu stranu” • 1958 – 1976 – sopstveni model komunizma • Od 1978 – Deng Sjaoping

 6. “Oslanjanje na jednu stranu” • 1950. ugovor o prijateljstvu sa SSSR-om • Transfer tehnologije i znanja • Razvitak teške industrije i birokratizacija • Agrarna reforma i nacionalizacija • “neka cvjeta sto cvjetova” • 1960. kraj prijateljstva: • Tajvan • Nuklearni razvoj • Odnosi sa SAD-om

 7. Maova Kina • Veliki skok naprijed • Istovremeni rast industrije i poljoprivrede • Povlačenje iz skoka • Glad odnijela 27 miliona života • Kulturna revolucija • Neprijatelj socijalizma u partiji • Sloboda masovne mobilizacije • Anarhija • Vojska guši “revoluciju” 1969. • Mao umire 1976. – prevaga pristalica ekonomske modernizacije

 8. Kina od Denga do danas • Bitni faktori: • Demografija: • Od 540 miliona do 1.3 milijarde za 60 godina • Urbanizacija od 85% na selu do 57% • Geografija • Multietnička država • 92% pripadnici naroda Han • 55 etničkih manjina (16 miliona)

 9. Partijska država • Lenjinov koncept partijske avangarde i starateljstva • Približavanje masama • 5% Kineza članovi KP • Demokratski centralizam • Slabljenje ideološke indoktrinacije

 10. Struktura vlasti • Dvije linije

 11. Zakonodavni proces

 12. Poluge partijske moći • Sistem nomenklature • Partijsko članstvo • Partijska jezgra • Preklapanje rukovodećih pozicija • Regrutovanje elite • “crveni kapitalisti” • Vladavina “prava”

 13. Politička socijalizacija i politička kultura • Masovni mediji • Obrazovni sistem • “izgubljena generacija” • Politička znanja i vrijednosti • Promjena “pravila”: • Participacija po volji Kineza • Nema više pokretanja masa • Odbacivanje masovne mobilizacije • (Tijenanmen 1989) • Korupcija

 14. Hong Kong i Tajvan • Sporazum sa UK o ustupanju Hong Konga 1842. godine – zakup na 99 godina • Vraćanje pod suverenitet Kine 1997. godine • Tajvan – “Republika Kina” od 1945. godine • Podrška SAD-a • Problemi: • 1971. gubitak članstva u UN • 1979. priznanje NR Kine

More Related