Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quo vadis Pomeranio? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quo vadis Pomeranio?

Quo vadis Pomeranio?

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Quo vadis Pomeranio?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Quo vadis Pomeranio?

  2. Marcin Jabłoński Filolog polski, podyplomowe studia Public Relations (WSB Poznań) oraz Przywództwa i komunikacji społecznej (WAT Warszawa). Pracował m.in. dla Coca-Cola, TP SA, Cunningham Lindsey, ATCOM S.A. Współpracował z Narodową Koalicją do Walki z Rakiem, zorganizował ogólnopolską kampanię społeczną. Szkoleniowiec specjalizujący się w obszarze komunikacji, zarządzania marką i CR marketingu. Twórca kilkunastu projektów badawczych I strategii rozwoju firm, NGO I jednostek samorządowych. W ramach działalności consultingowej wspiera rozwój klastrów w Polsce (klastry ICT, klaster spółdzielczości rolnej, klaster multimedialny) i za granicą. Konsultant PAIiIZ oraz PARP.

  3. Quo vadis Pomeranio? Współpraca konkurentów? Mit czy rzeczywistość?

  4. Quo vadis Pomeranio? Czy możemy mówić o produktach made in Pomerania?

  5. Quo vadis Pomeranio? ICT Pomerania – szansa czy porażka?

  6. Współczesne funkcje zarządzaniaza F. E. Kast i J. E. Rosenzweig Utrzymywanie kompleksowego spojrzenia na organizację jako system i jej bieżącą sytuację. Formułowanie celów i strategii organizacji jako całości. Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego. Kształtowanie systemu kierowania ludźmi. Usprawnianie funkcjonowania organizacji.

  7. Złote myśli :) Strategia żywi się myślą! - Klausevitz Właściwy obraz rzeczywistości jest tak samo ważny jak narzucony obraz pożądanej przyszłości! Jeśli zmiany nie złapiesz za rękę, to z czasem ona złapie cię za gardło.

  8. Klaster – zarządzanie projektami Klaster jest organizmem, w którym wprowadzenie skutecznych i efektywnych kanałów komunikacyjnych umożliwia osiągnięcie realnego sukcesu w podejmowanych działaniach. Struktura klastrów implikuje wprowadzenie zarządzania projektami jako skutecznego narzędzia.

  9. Ostatni ekran prezentacji ... Cooperation + Competition = Coopetition DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! CONNECTIONPOINT.pl