Download
digitala bilder n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitala bilder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitala bilder

Digitala bilder

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Digitala bilder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitala bilder

 2. Datorskärmen visar bild m.h.a. pixlar. Digitala bilder Elektroniska bilder VH -07

 3. Bitmap grafik(Pixelgrafik) Array av pixelvärden Varje pixelvärde sparas Har pixel dimension ej fysisk dimension fysiskdim=pixeldim/enhetensupplösning Vektor grafik(Objektgrafik) matematisk beskrivning av linjer, kurvor och former Visa bild kräver beräkningar av datorn. Ex: linje lagras start och slut punkter (Post Script eller PDF) Två grafiska modeller: Elektroniska bilder VH -07

 4. Bitmap grafik spara varje pixelvärde (128x128=)16385 pixlar Varje pixel: färg med 256 nivåer ger 8 bitar/pixel=1byte/pixel Hela bilden: 16 kByte (1byte/pixel x 16385 pixlar) Vektor grafik Beskriver två rektanglar och dess färg: <?xml version=”1.o” encoding=”utf-8”?> <!DOCTYPE svg PUBLIC ”-//W3C//DTD SVG 1.0//EN” ”http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG_20010904/DTD/svg10.dtd”> <svg xmls=”http://www.w3.org/2000/svg”> <path fill=”#1F39AB” stroke=”#1FAB43” stroke-with=”20” d=”M118,118H10V10h108V118z”/> </svg> 86 byte Skillnader 128 128 Elektroniska bilder VH -07

 5. Bitmap grafik På skärm: pixlar kopieras till skärm Photoshop Vektor grafik På skärm: programvara som översätter (Post Script tolkare/SVG tolkare) Illustrator Flash Skillnader (forts.) Elektroniska bilder VH -07

 6. Bitmap bild Förstoring:logisk pixel täcker flera fysisk pixlar Interpolation: nya pixlar räknas ut Tappar i kvalité Vektor grafik bild Matematisk operation Bilden lika jämn och fin Att skala om bilder Elektroniska bilder VH -07

 7. Matematik för en linje: y = (5/2)x + 1punkt 1=(x1,y1) = (0,1) punkt 2=(x2,y2) = (12,31) punkt 2 punkt 1 Elektroniska bilder VH -07

 8. Matematik för andra former(kubiska Bézier kurvor): Fyra kontrollpunkter: Slutpunkterna (x0,y0) & (x3,y3) Riktningspunkterna (x1,y1) & (x2,y2) x(t)=axt3+ bxt2+cxt+x0 0 < t < 1 y(t)=ayt3+ byt2+cyt+y0 0 < t < 1 cx=3(x1-x0) bx=3(x2-x1)-cx ax=x3-x0-cx-bx cy=3(y1-y0) by=3(y2-y1)-cy ay=y3-y0-cy-by Elektroniska bilder VH -07

 9. Bézier kurvor Riktningspunkt(x1,y1) riktningspunkt (x2,y2) slutpunkt (x0,y0) slutpunkt (x3,y3) Kombineras och bilda avancerade kurvor och oregelbundna former. Test 1 Test 2 Elektroniska bilder VH -07

 10. Filformat för vektorgrafik

 11. AI EPS PDF WMF SVG DWG SWF Vektorbaserade filformat Elektroniska bilder VH -07