Download
hinduismen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HINDUISMEN PowerPoint Presentation

HINDUISMEN

1533 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HINDUISMEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HINDUISMEN

 2. HINDUISMEN • Gjenfødelse • Synet på Gud • Synet på frelse • Bruk av symboler i hinduistisk kunst • Tekster fra hinduistisk skrifttradisjon • Spørsmål mange hinduer er opptatt av

 3. Religiøst liv i Varanasi ved elva Ganges

 4. Kort om hinduismen • Verdens tredje største religion • En av de eldste religionene • Oppstod i Sør-Asia ca. 3000 f.Kr. • Ingen grunnlegger • Ingen felles trosbekjennelse • Én religion med mange retninger • Santana dharma= den evige religion

 5. Hva hinduene tror på • Religionen er en del av dagliglivet • Ingen begynnelse eller slutt når det gjelder historie og tid • Universet skapes, eksisterer i en lang tid før det ødelegges og skapes på nytt. • Det samme gjelder for mennesket, det skapes, lever, dør og gjenfødes.

 6. Hellige skrifter I • -Vedaene, er i teorien de helligste skriftene i hinduismen, åpenbart fra Gud, (veda = kunnskap eller viten). Skrevet på sanskrit. -Upanishadene, tolkes ulikt pga hinduismen ulike retninger

 7. Hellige skrifter II • -Bhagavadgita, Herrens sang, er i realiteten blitt det mest kjære hinduistiske skriftet. - Ramayana

 8. Synet på Gud • Gud er en, men finnes i to former, med kvaliteter og uten kvaliteter. • Brahman eksiterer i alt som lever. Alt levende har en guddommelig kjerne som er en del av Brahman. Denne kjernen kalles atman (sjelen) • Gud er i alt, men alt er ikke Gud • Brahman regnes som den ene Guden, men det finnes mange guder i hinduismen.

 9. Tre mest sentrale guder • Vishnu • Shiva • Devi (Gudinnen) • Gudene fremstilles ofte som et par, en mannlig og en kvinnelig side. Gudene har oftest en ektefelle og deres forhold er idealet for mange ektepar.

 10. Vishnu • Opprettholderen • Fremstilt ofte som en blå mann • En av de to mest sentrale gudene • Kjærlighetens gud • Gift med Lakshmi • idealekteskap

 11. Vishnu og avatarene • Når det er krise i verden kommer Vishnu ned på jorden i en synlig skikkelse, en avatar (nedstigning) • 9 ganger har kan kommet i form av fisk, skilpadde, dverg og menneske • Rama og Krishna er den 7. og 8. avataren. Buddha regnes som den 9. avataren. Den 10. har ikke kommet ennå og kalles for Kalki.

 12. Shiva • Dommeren og ødeleggeren • Trer inn når verden går til grunne. • Har en ektefelle som har mange navn, det kan dreie seg om flere ulike gudinner.

 13. Devi (Parvarti, Gudinnen) • Mor til gudene Ganesha og Skanda (det påstås hun er søster til Vishnu • moderskap • Fremstilles ofte som tre skikkelser (tri devi)

 14. Gjenfødelse • Gjenfødelse = Samsara • I alt levende finnes atman som er evig. Det går over i nye levende former når det levende vesenet dør. • Denne sirkelen er hinduismens stadige gjenfødelser.

 15. Samaras sirkel

 16. Karma • Karma = Menneskets handlinger • Handlingene til mennesket i dette livet vil avgjøre hva slags vesen en vil gjenfødes som i det neste livet. • En kan ha god eller dårlig karma ut ifra motivene bak handlingene våre.

 17. Moksha • Moksha = frelse • Målet for hinduene er å oppnå frelse, dvs. at sjelen, atman, forenes med Brahman. Slik opphører sjelvandringen. • Gud er regnskapsfører • For å oppnå frelse kan mennesket følge tre veier. • Erkjennelsens vei • Handlingens vei • Hengivelsens vei

 18. Erkjennelsens vei • Følger en guru, en lærer • Meditasjon og yoga • Ønsker å få kunnskap og bevissthet om foholdet mellom Brahman, atman og verden

 19. Handlingens vei • Pliktoppfølging ut fra kasten de tilhører. • Gjøre det beste for samfunnet og ikke seg selv

 20. Hengivelsens vei • Kjærlighet og hengivelse til Guden de tilber (for eksempel Vishnu, Shiva, Devi) • Alle som følger denne veien vil oppnå frelse uansett kastetilhørighet.

 21. Dharma • Er opptatt av at samfunnet skal fungere. • Er med å opprettholder skaperverket • Moksha er ikke opptatt av dette.

 22. Kastesystemet • 4 kaster, men det finnes flere i praksis. • 1. Brahminer (prester og lærere som skal avstå fra alkohol, vegetarisme) • 2. Kshatriyaer (konger og krigere) • 3. Vishyaer (bønder og forretningsfolk) • 4. Shudraer (tjenere og kroppsarbeidere) • 20% av befolkningen i India er kasteløse

 23. Hellig ku • Kue er et symbol på liv, ”mother cow”, antakelig mer verdt i live enn død og spist.

 24. Hinduistisk kunst • Gjøre det usynlige synlig • Symbolske avbildninger av guder • Åtte armer: få fram de ulike sidene ved guden og at de er annerledes enn mennesker, ting de holder er symbol på deres egenskaper • Innvielsesermonier i templene når nye avbildninger skal avdekkes. I starten får statuene bind for øyene som tas av i slutten av sermonien. Gud har da gått inn i statuen og slik har statuen blitt ”levende”.

 25. Aktuelle spørsmål • Eks. Hvordan vokse opp som hindu i Norge? • Se flere spørsmål på nettsiden til ”Under samme himmel” • Hellig lyd som uttales aum…