Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
skolry.fi PowerPoint Presentation

skolry.fi

167 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

skolry.fi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Strategiat ja asiakastyytyväisyysMatti Kiiskinen, kehityspäällikköSuunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ryTKK 14.9.2007Dipoli 25.10.2007

  2. mm.omat työehtosopimukset toimihenkilöjärjestöjen (YTN ja TU) kanssa TOIMIALAN ETUJÄRJESTÖ TYÖNANTAJA- LIITTO www.skolry.fi 265 JÄSENYRITYSTÄ Henkilöstö, noin 12.500, on korkeasti koulutettua, yli 60 % on suorittanut korkeakoulu- tai opistotason tutkinnon • 4 toimialaryhmässä • ttalonrakentamisen suunnittelu • yyhdyskuntasuunnittelu • teollisuuden suunnittelu • muu • yhteensä 33 toimialaa

  3. JÄSENYRITYKSET KOKOLUOKITTAIN

  4. JÄSENYRITYKSET TOIMIALARYHMITTÄIN

  5. JÄSENYRITYKSET OMISTUKSEN MUKAAN

  6. SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN VISIO SKOL-yritykset ovat asiantuntijoina ja ratkaisujen tuottajina korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua. SKOL-yritykset tuottavat asiakkailleen olennaista arvonlisäystä tietointensiivisillä ratkaisuilla, joilla asiakkaiden ja alan yritysten kannattavuus, palvelujen laatu ja kilpailukyky paranevat jatkuvasti.

  7. £ ASIAKKAAN ARVOKETJU $ € Logistiikka Konesuunnittelu MARKKINAT SUUNNITTELU KONSULTOINTI Prosessisuunnittelu Tehdassuunnittelu Rakennussuunnittelu RAAKA-AINEET Talotekniikka YMPÄRISTÖ Energia T&K Infrastruktuuri Liiketoiminnan kehittäminen KULJETUKSET JA MATERIAALINKÄSITTELY ENERGIA JÄTEHUOLTO TUOTANTOLAITOS KONEET PROSESSI

  8. SUUNNITTELUTYÖN KUSTANNUSRAKENNE € Kerroin Yrityksen kehittäminen Tulos- ja kannustuspalkkiot Sijoitetun pääoman tuotto 70 3,5 10 % Tuotto-odotus 5…10 € Omakustannustaso 0-tuloksella 60 3,0 Koneet ja kalusto Verot, poistot, rahoitus, korot Hallinto- ja atk-palvelut, vakuutukset Tietokoneohjelmat, päivitykset ja lisenssit Tarjoustoiminta ja markkinointi Henkilöstön koulutus ja kehitys Toimistotarvikkeet ja –palvelut, kuljetukset ym. Huoneistomenot, vuokrat, siivous yms. 30 % Muut yleiskustannukset 50 18 € Yleiskustannuspalkkojen sosiaalikustannukset 20 % 40 Yleiskustannuspalkat sisältävät hallintoon, tarjoustoimintaan, markkinointiin, työmarkkinatoimintaan, kehitystoimintaan, koulutukseen, tietotekniikan ylläpitoon ja kehittämiseen yms. toimintaan käytetyn työajan palkan sosiaalikuluineen. 4 € Yleiskustannuspalkat 8 € 30 1,5 17 % Työpalkasta lasketut sosiaalikustannukset Alan sosiaalikustannusprosentti on keskimäärin 50 % ja sisältää eläke- ja muut sosiaalivakuutukset, loma-palkat ja lomarahat sekä palkallisten poissaolojen kustannukset. 10 € 20 1,0 33 % Suunnittelutyön työpalkka Palkkatilastojen mukaan alan diplomi-insinöörien keskipalkka on noin 3.800 €/kk ja insinöörien noin 3.000 €/kk. Suunnitteluinsinöörin tuntipalkkana on laskelmassa käytetty 20 €/h, mikä vastaa kuukausipalkkaa 3.180 €/kk. 20 € 10

  9. KANNATTAVA LIIKETOIMINTA ASIAKAS PALVELUMARKKINAT SUUNNITTELU- ja KONSULTTIYRITYS KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASAPAINO LAADUN PARANTAMINEN TUOTTAVUUDEN KASVU KANNATTAVA LIIKETOIMINTA KILPAILUETU & EDELLYTYKSET LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE

  10. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA MITTAAMINEN