Download
mechanik pojazd w samochodowych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mechanik Pojazdów Samochodowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mechanik Pojazdów Samochodowych

Mechanik Pojazdów Samochodowych

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mechanik Pojazdów Samochodowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MechanikPojazdów Samochodowych

 2. Mechanik Pojazdów Samochodowych Zawód cieszący się ogromną popularnością w branży motoryzacyjnej. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów oraz ich zespołów. Kontroluje stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania jego zespołów oraz podzespołów.

 3. w tym zawodzie nauczysz się: - identyfikować oraz usuwać usterki różnych zespołów i układów samochodowych, między innymi silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego, obwodów elektrycznych, remonty generalne silników,

 4. - naprawa zawieszenia, wymiana rozrządów,

 5.  - dobierać narzędzia kontrolno-pomiarowe oraz urządzenia diagnostyczne dla pojazdów samochodowych oraz posługiwać się nimi;

 6. - Naprawa i serwis klimatyzacji,

 7. - posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną;

 8. - dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty;- przeprowadzać konserwacje oraz zabezpieczać antykorozyjne elementy samochodu;- sprawdzać, jakość wykonywanych prac naprawczych

 9. - posługiwać się odpowiednimi narzędziami

 10. - wymieniać koło przy użyciu specjalnego sprzętu,

 11. - Obsługa wyważarki i demontażu kół samochodowych, naprawy,

 12. - Technika spawania elektrycznego i gazowego

 13. - Dzięki analizatorowi spalin określisz stan i pracę silnika

 14. - Mechanik zajmuje się zarówno transportem jak i naprawą uszkodzonych samochodów,

 15. to zawód dla ciebie, • jeśli: jesteś sprawny i wytrzymały fizycznie. Masz uzdolnienia techniczne. Jesteś cierpliwy, staranny, systematyczny i odpowiedzialny •  Jesteś komunikatywny oraz posiadasz umiejętności współdziałania. • czasnauki: 3 lata.