Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az ÜT választások előkészítése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az ÜT választások előkészítése

Az ÜT választások előkészítése

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Az ÜT választások előkészítése

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Összefoglaló a 2010. évi ÜT választásokról. A reprezentativitás jelentősége az ágazati érdekegyeztetésben.

 2. Az ÜT választások előkészítése • A szakszervezetek feladatainak meghatározása • Tájékoztató előadás az ÜT választások rendjéről • /Választmányi értekezlet Tatán (május) • - Írásos tájékoztató anyagok eljuttatása a • Választmány tagjainak • - Regionális szervezésű tisztségviselői • képzési programok • (Budapest, Veszprém, Miskolc, Szeged, Komló) • - Helyi szervezésű felkészítések

 3. ÜT választások tapasztalatai • 2010-ben • 35 tagszervezetünknél volt • választás • 2008-2009-ben 4-4 szervezetnél volt, • 2011-ben 4 szervezetnél várható • választás • 28 helyen új elnököt választottak

 4. A választásra jogosultak száma összesen: • 16537 fő • Ebből: • vízágazat: 14622 fő (88.4%) • fürdőágazat:1915 fő (11.5%)

 5. A választáson megjelentek száma összesen: • 11.886 fő • (71.8%-a a jogosultaknak) • Ebből: • vízágazat: 10.713 fő (90,2%) • fürdőágazat: 1.173 fő (9,8%)

 6. A leadott szavazatok megoszlása • Összes érvényes: 67.482 db • Ebből: • VKDSZ jelöltre leadott: 88,7% (59.894 db) • ebből vízágazat: 89 % (53.258 db) • fürdőágazat: 11 % (6.636 db) • Vízágazatban leadott szavazatok:60.096 db (89%) • Független jelölt a vízágazatban: 7,7% (4.659 db) • LIGA (2 cégnél): 1.3% (874 db) • Munkástanács (2 cégnél): 2% (1.305 db) • Fürdőágazatban leadott szavazatok: 7386 db (10,1%) • (VKDSZ jelölt 6.636 db - 90 % ) • Független a fürdőágazatban: 10% (750 db)

 7. Ágazati érdekegyeztetés rendszere OÉT KORMÁNY AUTONOM SZSZ MAVÍZ

 8. Az együttműködés fontossága /Egymásra utaltság/ KSZ kötési jogosultság MT III. fejezet 33. parg. 2. bek. A szakszervezet jogosult a munkáltatóval a KSZ-t megkötni, ha jelöltjei az üzemi tanács választáson a leadott szavazatok több mint felét megszerezték. (3. bek. több munkahelyi szakszervezet esetén együttesen kell rendelkezni a szavazatok több mint felével) REPREZENTATIVITÁS!

 9. Az együttműködés fontossága ÜT jogosítványai… MT 33. parg. (5) Ha a reprezentatív szakszervezetek együttes kollektív szerződéskötése nem lehetséges, a kollektív szerződést a munkáltatóval az a szakszervezet kötheti meg, amelynek jelöltjei az üzemi tanács választáson együttesen a leadott szavazatok több mint hatvanöt százalékát megszerezték.

 10. Az együttműködés fontossága • Meghatározó ÜT jogosítványok … • Pl. • MT IV. fejezet 65. parg.(1) • Az üzemi tanácsot együtt döntési jog illeti meg a KSZ-ben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, ill. a intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.

 11. Az együttműködés fontossága ÜT jogosítványai MT65. parg. (3) – a munkáltató köteles döntése előtt az ÜT-vel véleményeztetni … a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedéseket… - legalább félévente köteles tájékoztatni a … a gazdasági helyzetről, a bérek, keresetek alakulásáról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkafeltételekről stb…

 12. Az együttműködés fontossága ÜT jogosítványai… MT 68. parg. (2) Az ÜT tájékoztatást kérhet minden olyan kérdésben, amely a munkavállalók munkaviszonyával összefüggő gazdasági, szociális érdekeivel…stb. kapcsolatos A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg!

 13. Főbb adatok a kiküldött kérdőívekről • 47 tagszervezethez küldtük ki a kérdőívet. • Visszaküldött kérdőívek száma: • 15 tagszervezettől (6525 munkavállaló) 41 db • A válaszadókból 14 szervezet rendelkezik • Kollektív Szerződéssel • 2011. évi bérmegállapodással 3 válaszadó tagszervezet rendelkezik. Folyamatban 6 szervezetnél. • /Jellemző mértékű emelés:3-5%/ • Cafetéria keretösszeggel • válaszadó tagszervezet rendelkezik • /110 ezer Ft/év- 414 ezer Ft/év/

 14. Köszönöm a figyelmet! Halasy Károly VKDSZ titkára Kecskemét, 2011. február 24.