Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Kick Off 2014 Bjørnegård, tirsdag 22. april kl. 18:00 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Kick Off 2014 Bjørnegård, tirsdag 22. april kl. 18:00

Velkommen til Kick Off 2014 Bjørnegård, tirsdag 22. april kl. 18:00

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til Kick Off 2014 Bjørnegård, tirsdag 22. april kl. 18:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommentil Kick Off 2014 Bjørnegård, tirsdag 22. april kl. 18:00

 2. AGENDA • Velkommen - Presentasjon av fotballstyret ved Klemet Elisenberg. • Jardars mål og strategier • Samtidig 5`er og 7èr, og 11`sammen •  Dommerinformasjon ved Martin Stensaker • Nye spilleregler • Omberamming av kamper • Dommere til kamper – klubbdommerkurs • Trenerkoordinator Geir Haug • Hva gjør en trenerkoordinator? • Sportsplan • Barnefotballhefte • Trenerforum/Diverse kurs • Min Fotball / resultatrapportering • Banemester Petter Bertnsen • Regler ifm kunstgressbanen • Informasjon om treningstider ved Tone Skori • Gressfeltet, Emma Hjort, BIP - inne  • Fotballskoletilbud ved Anja Kingdon • Tine fotballskole, Jardar FotballCamp • Intern cupper ved Bryn Horpestad • AtilB Cup, MIX Cup • Div informasjon ved Klemet Elisenberg • Dugnader: Dopapir, mobilretur, Kraft til idretten • Fovealagfoto • Kvalitetsklubb • Informasjon om lagskonto ved Bryn Horpestad • Informasjon om Elektroniske kamprapporter og betaling av dommerhonorar ved Anja Kingdon ETTER MØTET • Utdeling av laglederhåndbok til alle  • Utdeling av bestilt materiell til de enkelte lag • Trenerforum

 3. Velkommen - Presentasjon av fotballstyret ved Klemet Elisenberg • Jardars mål og strategier • Samtidig 5`er og 7èr, og 11`sammen

 4. Dommerinformasjon ved Martin Stensaker • Nye spilleregler • Omberamming av kamper • Dommere til kamper • Klubbdommerkurs Til og med 12 år det basert på foreldredømming i Jardar. Laget/foreldre kan benytte seg av Jardar dommere og selv betale følgende veiledende honorarer (opptil 12 år); • 13-16 år   11'er  350 • 13-16 år     7'er   300 • 11-12 år     7'er   200 •   6-10          5'er   150 • http://www.jardar.no/fotball/2/dommere/

 5. Retningslinjer for tidsbestemte utvisninger i ungdomsfotball. Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball 13- 16 år (begge kjønn), men ikke i Norgesmesterskap. De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 minutters utvisning. • Dommer viser gult kort (som tidligere) • Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Laget er fulltallig etter 5 minutter . Spiller kan kun komme inn ved stopp i spillet. • Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning • Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet • Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen • Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig». Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen. • Om keeper skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet. • Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt • Ved 11’er fotball bør man aldri komme under 8 spillere på hvert lag. Det vil si at ved 2 røde kort tildelt 1 lag, kan man samtidig sone en 5 minutters utvisning. (dette gjelder kun 11’er – øvrige klasser må holde seg til ovennevnte) Oslo, april 2014.

 6. Trenerkoordinator Geir Haug • Hva gjør en trenerkoordinator? • Sportsplan • Barnefotballhefte • Trenerforum/Diverse kurs • Min fotball / resultatrapportering

 7. http://www.jardar.no/fotball/1/dokumenter/

 8. http://www.jardar.no/fotball/1/dokumenter/

 9. Trenerforum • Samling for klubbens trenere for faglig påfyll, diskusjoner og samarbeid • Oppsummering av sesongen • Påmelding av lag, samarbeid og hospitering • Ferdighetsmerker • Trener- og ferdighetskurs vår/høst • Keepertrener kurs for spillere og trenere • Evaluering av Sportsplan • Bjørnegård fotball • 2 - 3 ganger i året

 10. Kurs 2014 • Trener C, Delkurs 1 • Trener C, Delkurs 4 • ABC lagleder • Klubbdommer kurs • Ønsker høsten 2014/vår 2015? • www.jardar.no/fotball/1/kurs/

 11. Resultat rapportering • Arrangørklubben (hjemmelagets klubb) har ansvaret for å rapportere inn kamp-resultatet for hjemmekampene straks etter kampslutt og senest dagen etter.   • Resultatene fra alle kamper i klassene 13 år og oppover skal meldes inn. Dersom kampen ikke ble spilt, må kretskontoret varsles senest dagen etter.Dette gjøres pr mail til oslo.fotball@fotball.no • Manglende rapportering av resultater innen fristen (senest dagen etter oppsatt kamp) medfører bot på kr. 300 pr kamp.  • Resultatrapportering via SMS gjøres på følgende måte:  • SMS til 2303: ”resultat kampnummer mål_hjemmelag-mål_bortelag”. • Eksempel: resultat 03216102043 2-1

 12. Banemester Petter Berntsen • Regler ifmkunstgressbanen Fordeling av treningstider ved Tone Skori • Gressfeltet • Emma Hjort • BIP - inne  Fotballskoletilbud ved Anja Kingdon • Tine fotballskole, Jardar FotballCamp

 13. Intern cuper ved Bryn Horpestad • MIX Cup • Som en del av Jardardagen 11. mai 2014 • AtilB Cup • September 2014 • Dato ikke bestemt enda

 14. Info ved Klemet Elisenberg • Dopapirsalg • Mobilretur • Kraft til idretten • Fovea lagsfoto informasjon • Kvalitetsklubb

 15. Dugnad

 16. Kraft til Idretten • Alle fakturaene fra Lier Everk for 2013 gjennomgått. • Tallene viser eg har totalt brukt 30755kWh, og for det betalt totalt kr 13.944,- for dette til Lier Everk.   • Hadde eg kjøpt samme kraften fra Kraft til Idretten hadde de samme 30755kWh kommet på totalt kr 11.699,- inkludert månedsavgiften • Differensen er på hele kr 2.245,- i favør Kraft til Idretten • http://www.kti.no/

 17. Informasjon om lagskonto ved Bryn Horpestad • Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets konto. Men; innsamling av småbeløp og egenandeler (opp til ca. 500,- kr.) fra foresatte til f.eks. ekstra utstyr, cuper, avslutninger etc. samles opp av lagleder og settes deretter samlet inn på lagets konto. Dette for å unngå for mange bilag, samt at det på denne måten er lettere for lagledere å følge opp internt. • http://www.jardar.no/fotball/2/for-lagledere-trenere/lagskonti/

 18. Nye elektroniske rapporter for ungdoms-fotballen ved Anja Kingdon • Elektroniske kamprapporter http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Serie-og-kamp-adm/Elektroniske-kamprapporter-2014/ • Elektronisk betaling av dommerhonorar http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Dommerhjornet/Nyhetsoversikt1/Nyheter-2014-som-legges-ut1/Elektronisk-betaling-av-dommerhonorar/

 19. ETTER MØTET • Utdeling av laglederhåndbok/ kamprapporter til alle  • Utdeling av bestilt materiell til de enkelte lag

 20. ww.jardar.no/fotball/2/klubbkolleksjonen/