Download
extra investering school en studietoelagen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Extra investering school- en studietoelagen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Extra investering school- en studietoelagen

Extra investering school- en studietoelagen

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Extra investering school- en studietoelagen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Extra investering school- en studietoelagen Frank Vandenbroucke Vrijdag 30 mei 2008

  2. Bestaansonzekerheid gezinnen met kinderen bestrijden met gezinsdossier school- en studietoelagen

  3. Evolutie aantal toelagen

  4. Evolutie budget kleuter, lager & secundair

  5. Gemiddelde toelage

  6. Voorbeeld gezinsdossier Eénoudergezin met 1 kind lager, 1 secundair en een vervangingsinkomen in 2006 van 10500 euro

  7. Voorbeeld gezinsdossier Gescheiden moeder en drie kinderen: 2 lager en 1 secundair en een belastbaar inkomen in 2006 van 22500 euro

  8. Voorbeeld gezinsdossier Gezin met twee ouders en vier kinderen: 1 kleuter, 1 lager, 1 secundair en 1 kotstudenten een belastbaar inkomen in 2006 van 31000 euro

  9. Verhoging Erasmusbeurzen Vandaag Europees geld Vlaams geld: surplus lagere inkomens (dit jaar 100 euro) Nieuwe investering 100 euro extra voor alle studenten Budget: 1,35 miljoen