Francie za náboženských válek - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Francie za náboženských válek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Francie za náboženských válek

play fullscreen
1 / 13
Francie za náboženských válek
123 Views
Download Presentation
jules
Download Presentation

Francie za náboženských válek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 25. února2014 Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

 2. Francie za náboženských válek

 3. Králové z rodu Valois Centralizovaná monarchie Katolická země Nejvýznamnější panovníci: František I. (1515-1546) – vedl válku o Itálii Jindřich II. (1547-1559) – dobyl přístav Calais, spojenectví a obchod s Osmanskou říší Francie v 16. století

 4. 1545 – francouzský král František I. nařídil likvidaci sekty valdenských v Provence Sekta valdenských – vznik ve 12. století, přívrženci požadovali návrat k prvotní církvi a chudobě, neuznávali církevní hierarchii, kázali mimo kostely 16. století – objevují se reformovaná náboženství (luteránství, kalvinismus) Kalvinisté ve Francii se nazývají hugenoti Krvavé náboženské války (hugenoti x katolíci) Náboženské války

 5. Karel IX. (1560-1574) – francouzský král, snažil se usmířit katolíky s hugenoty 18. 8. 1572 – svatba katolické princezny Markéty z Valois (králova sestra) s hugenotem Jindřichem Navarrským z rodu Bourbonů 24. 8. 1572 – bartolomějská noc V Paříži povražděno asi 3 000 hugenotů Jindřich byl uvězněn Vraždění hugenotů pokračovalo v dalších městech Bartolomějská noc

 6. Nastoupil na trůn po vymření rodu Valois Vládl jako francouzský král Jindřich IV. (1589-1610) zakladatel dynastie Bourbonů, konvertoval ke katolictví 1598 – vyhlásil edikt nantský (hugenoti získali náboženskou svobodu) Konec náboženských válek Rozvoj hospodářství a obchodu 1610 – Jindřich IV. zavražděn fanatickým katolíkem Jindřich Navarrský

 7. Jindřich Navarrský Markéta z Valois

 8. Bartolomějská noc Bartolomějská noc

 9. Ravaillac (vrah Jindřicha IV.)

 10. Co víte o bartolomějské noci? Co víte o ediktu nantském? Otázky

 11. Během bartolomějské noci došlo k vraždění hugenotů v Paříži (srpen 1572). Edikt nantský vyhlásil král Jindřich IV. Edikt zaručoval hugenotům náboženskou svobodu. Klíč

 12. KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. Dějepis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2005, 256 s. Na dlani. ISBN 80-734-6057-2. ČORNEJ, Petr. Dějiny evropské civilizace. 2., dopl. vyd. Praha: Paseka, 1997, 367 s. ISBN 80-718-5101-9. MAUROIS, André. Dějiny Francie. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1994, 495 s. ISBN 80-710-6098-4. Zdroj literatury

 13. Jindřich IV. Navarrský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_IV._Francouzsk%C3%BD Bartolomějská noc na nástěnné malbě od GiorgiaVasariho. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C4%9Bjsk%C3%A1_noc FrançoisRavaillac. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ravaillac Marguerite de Valois. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovna_Margot 1572 – Bartolomějská noc - vraždění hugenotů ve Francii. In: [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: http://santroch.blog.idnes.cz/c/152335/Vzpominacek-24-srpna-Bartolomejska-noc.html Zdroj obrázků