Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
274. De mi-ar fi inima altar PowerPoint Presentation
Download Presentation
274. De mi-ar fi inima altar

274. De mi-ar fi inima altar

254 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

274. De mi-ar fi inima altar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 274. De mi-ar fi inima altar

  2. 1. De mi-ar fi inima altar De rugi jertfite plin, Aş vrea ca Domnului în dar Pe veci să I-o închin.

  3. 2. De nu ştiam de blândul Miel M-aş socoti pierdut, Ca toţi cei răi, şi eu la fel La stânga-aş fi trecut.

  4. 3. Dar mulţumesc lui Dumnezeu Că m-a răscumpărat, Sunt botezat în Fiul Său Şi de-orice rău iertat.

  5. 4. Ajută-mi, Doamne, să păstrez Frumosul legământ, Pe care astăzi l-am făcut Prin Duhul Tău cel Sfânt.