1 / 26

A tatai Réti-8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja

A tatai Réti-8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja. KEOP-2009-7.3.1.2/09-2011-0023. Réti-halastavak. 1992-től helyi jelentőségű természetvédelmi terület a környezete 2006-tól a Tatai Tavak Ramsari Terület része

justus
Télécharger la présentation

A tatai Réti-8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A tatai Réti-8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja KEOP-2009-7.3.1.2/09-2011-0023

 2. Réti-halastavak • 1992-től helyi jelentőségű természetvédelmi terület a környezete • 2006-tól a Tatai Tavak Ramsari Terület része • 2012-től maguk a tavak is helyi oltalom alatt állnak • Nemzeti Ökológiai Hálózat része • Által-ér mente Fontos Érzékeny Természeti Terület (ÉTT) része Természetvédelmi helyzet

 3. A jelenlegi állapot kialakulásának okai

 4. Vízgazdálkodási problémák

 5. A tápcsatorna összetöredezett, a teljes vízhozam elfolyik a Réti 1-es, 2-es és 3-as tavak felé…

 6. A tápcsatorna összetöredezett, a teljes vízhozam elfolyik a Réti 1-es, 2-es és 3-as tavak felé…

 7. A tápcsatorna összetöredezett, a teljes vízhozam elfolyik a Réti 1-es, 2-es és 3-as tavak felé… … illetve a Csever utcai kerti tavak felé

 8. 6 évvel ezelőtt még üzemelt a 8-as tó

 9. A 8-as tó 2010-ben

 10. … és 2013-ban

 11. K-EM-i Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium A megyei fenntartású intézménynek, mint egykori kezelőnek az oktatási és finanszírozási rendszer változó körülményeiből adódóan sem állt módjában a fenntartást vállalni A szomszédos tavak halgazdálkodója, a Tatai Mezőgazdasági Zrt. az elmúlt években folyamatos anyagi gondokkal küzdött, jelenleg felszámolás alatt áll

 12. Kitűzött célok • A feliszapolódott tó kotrása (az iszap helyben elhelyezése) • A 30 hektáros halastó helyén 20 hektáros vizes élőhely kialakítása • A tó vízgazdálkodásának a megújítása (tápcsatorna, Kismosó, források) • Természetvédelmi kezelés, monitoring, kutatás • Környezeti nevelés, ökoturizmus

 13. Kitűzött célok

 14. Madármegfigyelő torony

 15. Monitoring állomás, oktató pavilon

 16. Betekintő

 17. A Réti-tavak az alig 1 km-re húzódó Öreg-tónak is fontos „szomszédvára” lehet

 18. Fényes-források Láprétek és láperdők egyedülálló világa Nagy aggófű (Senecio umbrosus)

 19. Tatai források összes vízhozama egykor: 250.000 m3/nap A 8-as tó vízgazdálkodása elsősorban a visszatérő forrásokra épülne

 20. Jelenlegi helyzet, projekt adatok • Két fordulós pályázat: KEOP-2009-7.3.1.2/09-2011-0023 • A második forduló (megvalósítás rész) benyújtásra került, bármelyik pillanatban döntés születhet. • Összes támogatás: 283 373 265,- HUF • 100 %-os támogatás • Tervezett megvalósítás: 2013.07.01-2014.10.31-ig  biztosan csúszik…

 21. A beruházót és kivitelezőt egyaránt kötelezik a nemzetközi rangból adódó természetvédelmi szempontok. (és ezt persze a zöld szervezetek is elvárják)

More Related