Download
odnowa sk ry przez e clip hifu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odnowa skóry przez e-clip (HIFU) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odnowa skóry przez e-clip (HIFU)

Odnowa skóry przez e-clip (HIFU)

224 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Odnowa skóry przez e-clip (HIFU)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Odnowa skóry przeze-clip (HIFU) E-clip clinical Report Dystrybucja Polska VioletInstytut www.violetinstytut.pl

 2. Działanie ultradzwięków www.violetinstytut.pl

 3. Ultrasound effects • Efekt Mechaniczny500khz • Efekt Kawitacji 36khz • Efekt Termiczny www.violetinstytut.pl

 4. HIFU • HIFU(High Intensive Focused • Ultrasound) • Wysoko skoncentrowana wiązka energii ultradzwiękowej • Skupiona energia powoduje uszkodzenia 2-5mm w skórze właściwej • Punkty koagulacji termalnej skutkują produkcją fibroblastów i elastyny do odnowy skóry • Ultradzwięki działają jedynie w punkcie ogniskowej(SMAS) • Hifu jest podobny do uderzeń lasera frakcyjnego o znacznie mocniejszym działaniu nie powodując uszkodzeń naskórka www.violetinstytut.pl

 5. HIFU • Badania zapoczątkował w (1942, Lynn) • Został przeprowadzony szereg badań klinicznych w odniesieniu do leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych pęcherza, prostaty ,nerek • Stosowane w dziedzinie dermatologii zaledwie od kilku lat www.violetinstytut.pl

 6. e-clip specyfikacja www.violetinstytut.pl

 7. Efekt kliniczny • Natychmiastowy skurcz wywołany przez skupioną denaturację kolagenu • skurcz lub neokolageneza rany podczas procesu gojenia rany cieplnej •   Każda warstwa skórna zależnie od stopiniakurczliwości Dermal layer Sub Q www.violetinstytut.pl

 8. Zastosowanie kliniczne - Carridge (A type 4.5mm) • Energia < lub = 1.2J • Przerwa 1mm • Odstęp< lub=2mm - Cartridge(B type 3mm) • Energia < lub = 0.45J • Przerwa 1mm • Odstęp < or =2mm -Zmniejszona energia –uderzenia gęściej -Niewłaściwy konakt głowicy – -Przekręcona głowica –expozycja jest zakłócona www.violetinstytut.pl

 9. 1mm 25mm Dot - 26 E clip wykonuje uderzenia bardzo gęsto –dlatego jest skuteczny przy zastosowaniu nawet niskich energii www.violetinstytut.pl

 10. Clinical application II www.violetinstytut.pl

 11. Technika innych firm www.violetinstytut.pl

 12. www.violetinstytut.pl

 13. Natychmiastowe obkurczanie • Jaki jest optymalny poziom energii? www.violetinstytut.pl

 14. Eksperymentalne dane 1. Miejsce uszkodzeń termicznych www.violetinstytut.pl

 15. www.violetinstytut.pl

 16. 3.2Mhz www.violetinstytut.pl

 17. www.violetinstytut.pl

 18. Na poziomie expozcjienergi 1,6 j widoczna produkcja • Jednak na NBTC analiza histologiczna wykazała na poziomie SMAS przejsciowedysretne zmiany www.violetinstytut.pl

 19. Experimental data II 2 Natychmiastowe kurczenie www.violetinstytut.pl

 20. Termiczna gojenie się ran Skurcz rany Neokolageneza Rezydualne uszkodzenie termiczne Aktywny efekt sąsiedztwa cieplnego (ATBE) www.violetinstytut.pl

 21. www.violetinstytut.pl

 22. www.violetinstytut.pl

 23. Rozpatrzenie • Spalenie • Ból • Uszkodzenie nerwów www.violetinstytut.pl

 24. www.violetinstytut.pl

 25. www.violetinstytut.pl

 26. Srednia głębokość nerwów twarzowych +- • Nerw główny pień, 20,1 ± 3,1 mm, nerw wychodzi z ślinianki krawędzi, • 9,1 ± 2.8mm dla skroniowej, • 9,2 ± 2.2mm dla jarzmowej, • 9,6 ± 2,0 mm dla policzkowej, • 10,6 ± 2,7 mm dla gałęzi żuchwy. www.violetinstytut.pl

 27. CO2Fraxel Stamp E-clip Stamp www.violetinstytut.pl

 28. case1 www.violetinstytut.pl

 29. case2 www.violetinstytut.pl

 30. case3 www.violetinstytut.pl