Download
z kladn typografick pravidla n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA ICT Mgr. Milan Šimek

 2. VLASTNOSTI PÍSMA (FONT) • Patkové (Times New Roman, Antiqua) • Bezpatkové (Arial, Grotesk) • Proporcionální (Verdana) • Neproporcionální (Courier) • Psané • Kaligrafické • Lomené

 3. VLASTNOSTI PÍSMA (FONT) • Řez písma – normal, kurzíva, tučné, podtržené, přeškrtnuté • Velikost písma v bodech • Barva textu • Kapitálky/verzálky • Horní a dolní index • Speciální vlastnosti – stínování, ryté písmo, obrys a reliéf

 4. Vlastnosti odstavce • Zarovnání vlevo • Vpravo • Na střed • Do bloku • První řádek odsazen

 5. Volba písma v textu • Maximálně dvoubarevný text • Odstavce v jedné velikosti (rozlišovat jen řezem písma) • Jednotná velikost a font pro různé typy nadpisů • Jednotnost vzhledu v celém dokumentu • Preferovat patkové písmo (pouze u malého používat bezpatkové)

 6. Vyznačování textu • Kurzívou nebo tučně • Lepší je nepoužívat podtržené nebo prostrkané písmo • V odstavci nepoužívat raději jiný druh písma • Nikdy nepoužívat podtržené velké písmo

 7. Pravidla pro odstavce • Kontrola osamocených řádků na konci stránky (vdova) • Na začátku stránky (sirotek) • Svázat řádky (ponechat odstavce vcelku) • Svázat s následujícím (nadpis a odstavec dohromady)

 8. Pravidla pro odstavce • Vložit konec řádky (kapitola na nové stránce) – CTRL+ENTER • V nadpisech nedělit slova

 9. DĚLENÍ SLOV • Nevkládat dělící znaménko ručně, ale nechat to na editoru (Nástroje/Jazyk/Dělení slov) • Dělením slov nesmí vzniknout slovo nežádoucího významu (kni-hovna, sex-ta) • Děleným slovem by nemělo končit několik řádků po sobě • Děleným slovem by neměla končit stránka

 10. Předložky a spojky na koncích řádek • Na konci řádků nemají zůstat jednopísmenné předložky a spojky • Tvrdá mezera (ruční přechod na další řádek) SHIFT+CTRL+MEZERNÍK • Datum, čísla a jednotky spolu musí zůstat na stejném řádku

 11. Psaní znaků • Uvozovky dole – kód – ALT+ 0132 • Uvozovky nahoře – kód 0147 – píší se těsně u slova • Palec – nachází se nad klávesou“ú“ • Pomlčka – je delší než spojovník (kód 0150)

 12. Psaní znaků • Závorky – neoddělují se od textu • Hranaté závorky – kód 0091, 0093 • Paragraf – odděluje se nezlomitelnou mezerou, kód 0167 - § • Procenta – odděluji se nezlomitelnou mezerou • Výjimka: 10% = desetiprocentní

 13. Psaní znaků • Jednotky míry – oddělují se tvrdou mezerou • Datum – píše se s mezerami • Telefonní čísla – se píšou ve dvojicích nebo trojicích

 14. Psaní znaků • Tečka – nepíše se za nadpisy. Pokud věta končí zkratkou, dvě tečky se za sebou nepíšou. Tečka se píše až za závorku. • Interpunkční znaménka – píšeme hned za slovem, následuje mezera