Download
australija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AUSTRALIJA PowerPoint Presentation

AUSTRALIJA

387 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AUSTRALIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AUSTRALIJA Neda Grbić. Samanta Stojanović 3.b

  2. Površina: 7,7 milijuna Km2Stanovništvo: 21 milijun (2009.)Gustoća: 2,7 st/km2BDP: 756 milijardi USD (2007.)

  3. Aboridžini • Australski domoroci • Naseljavaju kontinent najmanje 30 000 godina • Priznato im je državljanstvo tek 1967 • Slabije obrazovani, siromašniji i teško se uklapaju u suvremeni način života

  4. Položaj • Otočni položaj • Obuhvaća Australiju, otok Tasmaniju, te mnoge male otoke oko kopna • Izolirana od ostalih zemalja, donekle na sjeveru povezana s Azijom

  5. Klima • Kontinent se nalazi je pod utjecajem tri vrste klima: na području sjeverno od obratnice vlada tropska klima, južno od obratnice je područje suptropske, a krajnji jug i Tasmanija su u području hladne umjerene klime.

  6. Prirodne regije • ISTOČNO POBRĐE-najviše planine Australije, obalna ravan duž tihooceanske obale (od Brisbanea do Melbournea, najgušće naseljeni dio Australije) • SREDIŠNJA NIZINA- najniži prostor, u zapadnom djelu prostire se pustinja • ZAPADNA RAVAN-zauzima 2/3 Australije, središnji do je pustinja i polupustinja; jug i sjeveroistok prostor s travom i grmljem- ispaša stoke

  7. GOSPODARSTVO • Jedno od najuspješnijih gospodarstva u svijetu • Obilje prirodnih izvora • Mnogo uloženo u društvenu strukturu, obrazovanje (osposobljavanje, zdravstvo i promet) • Uživa visok životni standard već od 19 st.

  8. Rudno bogatstvo • Velike zalihe raznovrsnih ruda • Bakar, zato, olovo, srebro, kositar, cink, boksit, ugljen, željezna ruda.. • Jedna od vodećih svjetskih rudarskih država

  9. Poljoprivreda • Moguća samo u obalnim područjima • Ekstenzivno stočarstvo • 25% svjetske proizvodnje vune

  10. Hvalanapažnji!!