Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jul PowerPoint Presentation

Jul

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jul

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jul Eetu ja Juho

  2. Musik,mat,gåvor… • Jul är en viktig fest som man firas den 25. december, men man ger gåvor bara den 24. dag. • Man också bjuder släktingar att besöka

  3. I Finland • Julmaten spelar stora roll i Finland: man äter massor av skinka och pepparkakor som är hemlagat. • Julmusik är också viktig i Finland • Man ger gåvor varandra

  4. I Sverige • Jul är en viktig fest i Sverige också. • Jul är i Sverige en familjehögtid • Svenska och finskaJultraditioner är inte så olika