Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krótka  historia placówki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krótka  historia placówki

Krótka  historia placówki

139 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Krótka  historia placówki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Krótka  historia placówki Przedszkole rozpoczęło swoją działalność od 01.03.2013r. Działa pod patronatem Fundacji Szkoły Społecznej w Warszawie-Wesołej. Fundacja prowadzi zespół czterech szkół: Społeczną Szkołę Podstawową nr 12 w Warszawie- Wesołej, Pierwsze Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bułhaka, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz Szkołę Muzyczną. Przedszkole jest placówką opiekuńczo –wychowawczą dla dzieci od 2,5 do 6 lat. Opiekę merytoryczną sprawuje Dyrektor przedszkola- pani Żaneta Grzechnik. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy konsekwentnie metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice, którzy są świadomi swojej roli w życiu placówki. Wyróżnikiem naszej przedszkola są kwalifikacje kadry pedagogicznej, przychylność i pełne zaufanie ze strony rodziców, dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna, ciekawe zajęcia dodatkowe (origamii, eksperymenty naukowe, fizjoterapia, nauka czytania metodą Pani J.Cieszyńskiej, Matematyka metodą M.Montessori, język angielski i hiszpański ). Dzięki takim działaniom wierzymy, że wspólnie z rodzicami uda nam się osiągnąć zamierzone efekty. Według nas, jednym z ważniejszych celów w naszej placówce jest umożliwienie naszym wychowankom odnoszenie sukcesów, na miarę ich własnych możliwości.

  2. Położenie i wygląd placówki Na terenie przedszkola znajdują się dwa place zabaw, które sukcesywnie wyposażane są w sprzęt ogrodowy. Przed budynkiem znajduje się zabezpieczone oczko wodne, w którym dzieci hodują ryby i dwa żółwie wodne (Kasia i Kacper). Na pierwszym piętrze naszego przedszkola znajduje się mała antresola, w której hodujemy ptaki : papużki, kanarki, przepiórki. Dodatkową ciekawą atrakcją przyrodniczą SA wizyty zwierząt zarówno hodowlanych jak i egzotycznych, przywożonych przez naszego pracownika gospodarczego – pana Ryszarda. Dzieci z wielką niecierpliwością czekają na wizytę nowych przyjaciół- zwierząt. Dzięki temu poznają ich zwyczaje oraz środowisko życia. Codzienne obowiązki związane z opieka nad nimi uwrażliwiają i rozbudowują empatię u naszych wychowanków.

  3. Kadra pedagogiczna, współpraca ze specjalistami, realizowane programy i projekty W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele są po studiach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo mają ukończone specjalistyczne studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Większość kadry to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na terenie przedszkola pracuje psycholog, logopeda i fizjoterapeuta. Dzieci w ciągu tygodnia mają zajęcia prowadzone przez wyżej wymienionych specjalistów. Na zajęcia terapii logopedycznej, psychologicznej i fizjoterapii kieruje się dzieci na podstawie badań logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz na badań w kierunku wad postawy, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Rodziców. W przedszkolu realizowane są programy :program wychowania przedszkolnego „Jak po sznurku” autorstwa pani Alicji Guły z wydawnictwa DIDASKO, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, elementy programu Marii Montessori (matematyka i zajęcia ciszy), program nauki czytania wg. Jagody Cieszyńskiej, elementy programu M.Bogdanowicz – ćw. słuchu fonematycznego, program Mali Badacze i Origamii dla najmłodszych, program gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych oraz Program Adaptacyjny – łagodzący ból rozłąki i przystosowanie się dziecka do nowych warunków oraz przygotowujący Rodziców do rozstania z dzieckiem. W tym roku przedszkole przystąpiło do projektu społeczno- edukacyjnego VIII edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka, organizowanego przez firmę Lionfitness. Jest to cykl akcji prozdrowotnych, w skład której wchodzą : Piramida Żywienia Przedszkolaka, Bezpieczny Przedszkolak, Przedszkolak Pełen Zdrowia.

  4. Wyposażenie placówki w produkty przyjazne dziecku ( zabawki) Placówka kładzie nacisk na te elementy wyposażenia przedszkola, które posiadają atesty dopuszczające do użytku w tego typu placówkach. Wyżywienia W przedszkolu dzieci jedzą 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.Rodzice naszych wychowanków mają możliwość wyboru diety. Mamy w przedszkolu kilkoro dzieci z dietą bezmleczną, dzieci z alergią pokarmową.Korzystamy z usług firmy cateringowej.Dzieci mają możliwość spożywania owoców przez cały dzień. Zawsze w miejscu dostępnym dla dzieci są przygotowane owoce i warzywa. Na każdym piętrze jest dostęp do wody pitnej w stojących zbiornikach.

  5. Pasowanie na przedszkolaka 24 października w jesiennej scenerii odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość pasowania na przedszkolaka. W obecności pani dyrektor, nauczycieli, rodziców, dziadków, rodzeństwa i kolegów, jako pierwsze zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne dzieci z grupy „Pszczółki”, następnie przysięgę złożyły dzieci z grupy „Misie”. W kolejnej części uroczystości swój program artystyczny złożony z wyliczanki i piosenek przedstawili nowo przyjęte przedszkolaki z grupy „Żabki”. Wypowiadając słowa ślubowania zostali włączeni w poczet przedszkolaków. Ceremonię dopełniło symboliczne pasowanie na Przedszkolaka, dokonane przez panią dyrektor Żanetę Grzechnik. Wszyscy ”mali bohaterowie” tej ważnej uroczystości zostali obdarowani drobnymi upominkami oraz odznaką przedszkolaka. Po części oficjalnej przedszkolaki i ich rodziny uczestniczyl w niezapomnianym jesiennym koncercie.

  6. Przedstawienia teatralne W przedszkolu niepublicznym "Bułhaczek" cyklicznie odbywają się przedstawienia Teatru interaktywnego. Dzieci nie tylko poznają klasykę literatury dziecięcej,czy uczą się wartości Społeczno-moralnych, ale także biorą czynny udział w przedstawieniu. Na poniższych zdjęciach widać jak chętnie "gotowały" zupę dla chłopca Tadeusza w przedstawieniu pt."Tadek Niejadek". Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekują kolejnych przedstawień!

  7. Zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem W tym roku nasze przedszkole przystąpiło do projektu „Akademia zdrowego przedszkolaka”, który ma na celu uświadomienie dzieciom jak ważne jest spożywanie zdrowych, wartościowych posiłków. W każdym miesiącu realizujemy również własne pomysły zajęć, w których „bohaterami” są warzywa i owoce. W październiku np. rozmawialiśmy z dziećmi o walorach zdrowotnych jabłek, gruszek, wiśni. Podczas zajęć dzieci z naszą drobną pomocą przygotowały przepyszne koktajle owocowe i wyciskane soki. Każdy dzień w przedszkolu jest związany ze zdrowym, wartościowym odżywianiem. Dzieci bardzo chętnie jedzą owoce podczas drugiego śniadania czy podwieczorku. Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują już teraz ale w również w przyszłości zrozumieniem przez dzieci tego, jak ważne jest to co jemy i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie.

  8. Międzynarodowy Dzień Teatru Od 52 lat corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto to zostało ustanowione w 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Święto to powstało w celu promocji i międzynarodowej wymiany informacji na temat teatru. Ma pobudzać kreację, zwiększać współpracę ludzi teatru i uświadomić opinii publicznej wagę sztuki w życiu codziennym. Święto ma również wzmacniać przyjaźnie i więzi międzyludzkie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbywają się specjalne spotkania, sympozja i przedstawienia poświęcone w głównej mierze znaczeniu i problemom teatru. Zastanówmy się, może warto w tym dniu wyłączyć telewizor i udać się do teatru. Siedząc w fotelu na widowni, wczuć się w sztukę, która na naszych oczach i na żywo odgrywana jest na scenie. W przedszkolu Bułhaczek z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru grupa Pszczółek przygotowała sztukę na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, a grupa Misiów pantomimę „Przywitanie wiosny”. Wszyscy aktorzy zasłużyli na duże brawa. 27.03.2014r.

  9. Konkurs rodzinny „Pisanka wielkanocna” Tuż przed Świętami Wielkanocnymi ogłosiliśmy w naszym przedszkolu konkurs skierowany do przedszkolaczków i ich bliskich. Otrzymaliśmy wiele ciekawych prac. Podziwialiśmy pomysłowość i staranność wykonania. Ze względu na duże zainteresowanie konkurs został przedłużony o kolejny tydzień. W piątek 18.04.14r. w czasie uroczystego spotkania z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pani dyrektor złożyła gratulacje wszystkim uczestnikom naszego konkursu. Zaangażowanie dzieci i ich bliskich zasługuje na ogromną pochwałę. Wszyscy zasłużyli na pierwsze miejsce i nagrody.

  10. Piknik rodzinny „Zielony ogród” 25.04.14r.(w piątek) zasadziliśmy nowe kwiaty, krzewy i i drzewka wokół naszego przedszkola. Na naszym pikniku "Zielony ogród" przedszkolaczki z rodzicami świętowali Międzynarodowy Dzień Ziemi. W ten sposób dołączyliśmy do akcji, które prowadzone są corocznie na całym świecie. W radosnej atmosferze chcemy przypominać o ekologii i ochronie środowiska. Miłym urozmaiceniem pikniku były zwierzęta przywiezione przez pana Ryszarda. Dzieci zawsze chętnie obserwują je i dopytują się jak należy opiekować się nimi. Dziękujemy serdecznie rodzicom za podarowane rośliny i poświęcony nam czas, a także wszystkim za wspólną, wesołą zabawę.