Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében Készítette: PowerPoint Presentation
Download Presentation
A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében Készítette:

A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében Készítette:

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében Készítette:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében Készítette: Tóthné Virág Ágnes Annamária

 2. Alaptantervek átalakulása 1995-ös NAT matematika= tantárgy • egymástól teljesen külön kezeli a különböző tantárgyakat • pontosan megfogalmazott követelmények • tudásalapú nézet • kerettantervek (2000) 2003-as NAT matematika= önálló műveltségterület • műveltségi terület fogalmának bevezetése • alapelvek, célok megfogalmazása • fejlesztési feladatok, kompetenciák • kerettantervek átdolgozása 2007-es NAT matematika= műveltségterület • 9 kulcskompetencia (pl. matematikai kompetencia) • kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése • kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2012-es NAT matematika= műveltségterület • közműveltségi tartalmak (3 iskolaszakasz szerint rendeződve) • kerettantervi mappák • helyi tantervek

 3. Ugyanaz a 2003-as, 2007-es, 2012-es NAT-ban Fejlesztési feladatok szerkezete: • tájékozódás • megismerés • az ismeretek alkalmazása • problémakezelés és megoldás • alkotás és kreativitás • akarati, érzelmi képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek • matematikai tapasztalatszerzés; épülésének elvei

 4. Új elemek a 2012-es NAT-ban Egységes műveltségtartalmak: • az a minimális tananyag, amely minden iskoláskorú gyermeknek átadandó, településtől és iskolatípustól függetlenül Alapelvek, célok új eleme: • fontos néhány neves matematikus és a tudomány fejlődése során felmerült, érdekes matematikai probléma megismertetése a diákokkal A közműveltségi tartalmakban: • új elem: tudománytörténeti és matematikai érdekességek, neves matematikusok • változás: hangsúlybeli eltolódások (1-4. és 5-8. évfolyamon)

 5. A 9-12. osztály matematika tanítása A 2007-es NAT előtérbe helyezi a matematikaoktatás nem pusztán számolást, mérést és bizonyítást jelent, hanem egyfajta felkészülést a diák későbbi életére a biztos számolni tudást az érvelést a vitakészséget reformpedagógiai irányzatokat: • csoportmunka • kooperatív technika Az új NAT előtérbe helyezi a tisztán matematikai problémák helyett a diákok számára valóságközelibb kérdéseket szövegértés lényegkiemelés „hétköznapok matematikáját” az információk matematikai formába öntését a matematikai modell alkotását az algoritmizálhatóságot és kiszámíthatóságot

 6. A kerettantervek tartalmáról…(2000-től változatlan) Tananyagcsökkenés • trigonometria lényeges csökkenése (pl. addíciós tételek) • hatvány gyök logaritmus (pl. áttérés új alapra) • koordináta-geometria (pl. parabola) Új matematikai témakörök • statisztikaúj • gráfokúj • valószínűség- számításúj • kombinatorika (részletesebb)

 7. Az „életszerű matematika” tanításának esetleges hátrányai • a felsőoktatási intézményekbe felvett tanulóknak nehéz az „átállás” • TTK; GTKtudásalapú matematikai szemlélet • a szeptemberi 0. matematika zh 40% alatti eredménye kötelező felvenni a „Bevezetés a matematikába” című tantárgyat (a hallgatók kb. 70-80%-a) • Pl. emelt szintű történelem és emelt szintű angol érettségi alapján GTK-ra felvett hallgató nagy valószínűséggel felvenni kényszerül a „bevmatekot”

 8. A matematikai modellalkotás veszélyei A modell ne legyen rémisztő, ijesztő, abszurd! Pl: • halálos áldozatok számának kiszámolása • diagram a kórházban ápoltak számáról • a szárazföldön elpusztult terület nagysága • valószínűsége, hogy jól adta vissza a pénzt a román pénztáros • az unokáját szerető/nem szerető nagymama • figyelni kell bizonyos szavak használatárais

 9. 2011.október 18.-i érettségi feladat FELADATRÉSZLET: „Szeizmológusok számításai alapján a 2004. december 26-án Szumátra szigetének közelében kipattant földrengés a Richter-skála szerint 9,3-es erősségű volt; a rengést követő cunami (szökőár) halálos áldozatainak száma megközelítette a 300 ezret.” CÉL: • logaritmusfogalom és azonosságainak alk. • szövegértés ell. EREDMÉNY: Rémület • szövegkörnyezet miatt • logaritmus miatt • nem oldja meg • nem ezt a példát választja

 10. 2011.május 8.-i érettségi feladat FELADATRÉSZLET: Abban az évben a kórházban ápoltak közül 138 fő volt 18 év alatti, 633 fő 18 és 60 év közötti, a többi idősebb A város lakosságának 24%-a 60 év feletti, 18%-a 18 év alatti. Készítsen kördiagramot a kórházban ápoltak korosztály szerinti megoszlásáról! (A diagram elkészítéséhez szükséges számításokat írja le!) CÉL: CÉL: • statisztika számonkérése, diagramok készítése, táblázatok olvasása • problémamegoldó gondolkodásmód, szövegértés • társadalmi jelenségekhez illeszkedő modell EREDMÉNY: • többség megoldja • negatívan értékelik a szövegkörnyezetet

 11. 2011.október 18.-i érettségi feladat FELADATRÉSZLET: „A rengés középpontja a sziget partjától 17 km távolságban volt (lásd a felülnézeti ábrán). Mekkora a szárazföldön elpusztult rész területe egész négyzetkilométerre kerekítve?” CÉL: • körcikk, körszelet területének számonkérése • természeti jelenségekhez illeszkedő modell felismerése EREDMÉNY: • rémület • nem választják, bár nagyon egyszerű példa lenne • nem olvassák el a teljes szöveget

 12. 2006. május 9.-i érettségi feladat A feladat szövege: Tagadja az alábbi állítást: „Minden nagymama szereti az unokáját”  Megoldás: „Van olyan nagymama, aki nem szereti az unokáját” vagy „Nem minden nagymama szereti az unokáját” CÉL: • a hétköznapok matematikájának alkalmazása • a „minden” és a „van olyan” helyes használata • állítások logikai értékének értelmezése • állítások tagadása EREDMÉNY: • többség megoldja • a matematikai logikát „életszerűbb” példával is lehetne szemléltetni (tanulói vélemény)

 13. 2006. május 9.-i érettségi feladat FELADATRÉSZLET: Az ÚJ LEJ váltópénze az ÚJ BANI 100 ÚJ BANI = 1 ÚJ LEJ. Egy kis üzletben vásárlás után 90 ÚJ BANI a visszajáró pénz. A pénztáros 1 db 50-es, 3 db 20-as és 4 db 10-es ÚJ BANI közül véletlenszerűen kiemel négy pénzérmét. Mennyi a valószínűsége, hogy jól adott vissza? CÉL: • valószínűség kiszámítása a klasszikus modell alapján • valóságközelibb problémamegoldás EREDMÉNY: • többség megoldja • nem jó a példa szövegkörnyezete • diplomáciai botrány is bekövetkezhetett volna (tanulói vélemény)