Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STALKING PowerPoint Presentation

STALKING

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STALKING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STALKING Denisa Dubská 7.B ZŠ Šumperk,Vrchlického 22,Šumperk 787 01 Tel: 583 212 705

  2. Co to vlastně je??? Stalker je člověk patologicky posedlý zájmem o jinou osobu, často veřejně známou. Projevuje se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a může vzbuzovat strach; někdy ústí až v trestní stíhání stalkera.

  3. POZOR Případů stalkingu jsou teď u nás v Česku plná média. Dva poslední skončily dokonce vraždou. Třiatřicetiletou Michaelu Maličkou umlátil uříznutou větví její bývalý kolega Petr Hanuš. Pětadvacetiletou ženu zastřelil její bývalý přítel letos v dubnu na parkovišti před nákupním centrem v Praze – Štěrboholích. Michaelu Maličkou pronásledoval Petr Hanuš více než dva roky! Ze začátku jí posílal e-maily a dárky.

  4. Kdo jsou stalkeři?? Kdo jsou stalkeři a odkud se rekrutují? Podstatou je to, že agresor - stalker - je osoba, kterou uspokojuje týrat druhé. Zde je třeba rozlišit dvě situace: - oběť osobu agresora zná a ví o koho jde - oběť osobu agresora zná, ale neví, že právě tato osoba je agresorem - oběť osobu agresora nezná

  5. Jak se stalkingu bránit??? - přímo a jednoznačně dejte stalkerovi na vědomí, že nemáte o jeho projevy zájem. Současně se bez výjimky vyhněte schůzkám, esemeskování apod. nové a nové kontakty stalkera jen posilují, neboť s jídlem roste chuť - pokud jste obětí obtěžování, využijte policii - uchovejte si všechny projevy a důkazy obtěžování (záznamy telef. hovorů, dopisy, e-maily, SMS zprávy…) - po dobu obtěžování změňte své chování a zvyky (výměna zámků, změna nákupního střediska, pohybujte se po jiných trasách apod.) - mimo domov se pohybujte s dalším členem rodiny nebo jinou důvěryhodnou osobou. Domluvte si vzájemný postup v případě, že nastane krizová situace - noste u sebe legální prostředky pro svoji obranu (pepřový sprej, alarm, noste u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci)