Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSLO SJØFRONT 2030 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSLO SJØFRONT 2030

OSLO SJØFRONT 2030

246 Views Download Presentation
Download Presentation

OSLO SJØFRONT 2030

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oslo-charette 1.-5. November 2004 FJORDBYEN OSLO SJØFRONT 2030

 2. Oslo-charette 1.-5. November 2004 FJORDBYEN OSLO SJØFRONT 2030 NETWORK

 3. Oslo-charette 1.-5. November 2004 JUUL & FROST arkitekter NETWORK

 4. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCES: 1: BRAINSTORM: WHAT IS OSLO? WHAT IS NETWORK? FUTURE CONDITIONS? 2: ANALYSIS /URBAN STRATEGY 3.PROCES - INDPUT 4.VOLUMESTUDIES/SCENARIOS OSLO 2030 Kultur

 5. Oslo-charette 1.-5. November 2004 BRAINSTORM: WHAT IS OSLO? WHAT IS NETWORK? FUTURE CONDITIONS? OSLO 2030 Kultur

 6. Oslo-charette 1.-5. November 2004 WHAT IS OSLO?_ FJORDBYEN

 7. 1Ambassade søker brygge 2Lille Berlin Paris 1 3Øst i vest 4Børsnotert sommerland 2 1 networkvest 3 4

 8. 7 6 5Ut i fjorden – ut i verden 6 Go-go – med struktur 7 Lille Karachi – enn så lenge 8Vest i øst 5 8 network øst

 9. Mapping Oslo identity

 10. Oslo-charette 1.-5. November 2004 BRAINSTORM: WHAT IS NETWORK? FUTURE CONDITIONS? OSLO 2030 Kultur

 11. Oslo-charette 1.-5. November 2004 … a fabric or a structure of cords or wires that cross at regular intervals and are knotted or secured at the crossings_ WHAT IS NETWORK?_ FJORDBYEN

 12. Oslo-charette 1.-5. November 2004 … an interconnected or interrelated chain, group, or system <a network of hotels> a system of computers, terminals, and databases connected by communication lines_ … a system of lines or channels resembling a network_ APPLIKERE NETWORK?_ FJORDBYEN

 13. Oslo-charette 1.-5. November 2004 … an interconnected or interrelated chain, group, or system <a network of hotels> a system of computers, terminals, and databases connected by communication lines_ ... From central to diversity, spots of density, social intervention Acupuncture... NETWORK STRATEGY?_ FJORDBYEN

 14. Oslo-charette 1.-5. November 2004 CONNECTING PEOPLE - IDEAS CONNECTING PLACES CONNECTING SPACES - A SOCIAL DIMENSION NETWORK CITY a spatial strategy?_ FJORDBYEN

 15. Oslo-charette 1.-5. November 2004 Connecting P.S.P._ FJORDBYEN

 16. Oslo-charette 1.-5. November 2004 Projektet er tænkt som en nøgle til berigelse af af Fjordbyens kultur som afsæt for nye livsmønstre og for nyeforestillinger om verden i almindelighed. Den tyske kulturforsker; Sigfried Kracauer 1839-1966; ”Byers kvalitet bestemmes af det antal steder i dem, som er indrømmet improvisationen. Projektets mål er at øge steder, hvor improvisationen, steder for det uventede, det anderledes - får en chance. NETWORK CITY FJORDBYEN

 17. Oslo-charette 1.-5. November 2004 BRAINSTORM FUTURE CONDITIONS? OSLO 2030 Kultur

 18. INNOVATION Det innovative tolkes både som fornyelse og eller banebrydende d.v.s. sætter et eksempel til efterfølgelse. FLEKSIBILITET I fleksibiliteten findes smidighed, alsidighed og en tilpasningsdygtighed overfor ændrede krav og skiftende behov over tid - også økonomisk. OFFENTLIG/PRIVAT Områdets udformning understøtter tanken om offentlighedsgrader som guidning for bevægelse og mulighed for uformelle mødesteder. URBANT GREB Det urbane skaber rammer for et offentligt, bymæssigt liv. En forståelse for de nuancer af livsformer som ligger mellem privatsfæren og offentlighedssfæren.

 19. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCES: 2: ANALYSIS 3. PROCES - INDPUT FASEOPDELT BYUDVIKLING 4: URBAN STRATEGY 4.VOLUMESTUDIES/SCENARIOS OSLO 2030 Kultur

 20. Faseopdelt byudviklingsplan

 21. WHAT IS A HUB? - CONNETING PEOPLE, SPACES, PLACES

 22. WHAT IS A HUB? CONNECTING TRANSPORTS PROVIDING A NEW OPEN SPACE- CONCENTRATING/ ATTRACTING SPREADING OUT/ IMPACT

 23. 2. HUBS VITALIZING 1. HUBS CONNECTING

 24. THE SOCIAL DIMENSION

 25. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCES: 3.PROCES - INDPUT OSLO 2030 Kultur

 26. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCESS RESURSGRUPPERNE COMMENTS TIRSDAG 2.NOVEMBER 14;00 – 17:00 Offentlige etater: Vandkvalitet, kollektiv transportsystem, samfærdsel af trafik, passagertransport/ regionalt/lokalt, gadeliv, kontakt til vandet, havnepromenade, den lille skala, kundskabsrelationer styrkes, fra havneby til kundskabsby- - Transport som forudsætning for udvikling Kollektiv trafik, helhed/del. Grundejere: Vippetangen et kompliceret trafikrum, samkørsel af fgærdsel –ønskelig, Barrierer – både fysisk og mentalt et problem Mix af funktioner – mål en varieret og mangfoldig by Fastholde eksisterende industrier – skabe tilgængelighed Skabe rammer for mødet mellem mennesker Samfærdsel – logistik bør løses Sekvenser af byrum både for besøgende og fastboende Byen som polaritet, attraktorer skaber udvikling Mangfold, miks, Tilgængelighed, åbenhed Etapestrategier Forskellige områder – forskellige konditioner OSLO 2030 Kultur

 27. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCESS RESURSGRUPPERNE COMMENTS TIRSDAG DEN 2. NOVEMBER FORTSAT: Bydelene: Rekreative funktioner for alle, badeanlæg, frem til vandet, skatemiljø, tilgængelighed, institutioner til bedste for befolkningen Ejerskab til processen Fysisk /mental barrierer – trafik og menneskelige relationer ONSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 09.00 – 11:00 Byen skal åbne sig. Rekreation, gæstehavn, transport også til øerne, samling af de udenlandkse færger, vigtigt at pege på”vitaliseringspunkter” for vækst ( akupunkturmetoden) Helårsbrug af byens rum – godt med fleksibilitet – husk reversibilitet Bærekraft – helhed – del, pas på gentrificering Polycentrisk by, styrk det lokale, og det genkendelige, søg det lokale og kvalitetsbærende ikke det trendy. Forskellighed- stedforankrede. Skab opmærksomhed mod de fastboende – friarealer for den yngre gruppe af Oslo´s beboere – styrk forskellen mellem formelle og uformelle rum Frogner området – styrk og skab adgang til vandet. Kollektiv transport. OSLO 2030 Kultur

 28. Oslo-charette 1.-5. November 2004 MANIFEST: NETWORK OSLO bygger videre på den identitet, Oslo har. De enkelte områder kompletterer hinanden og planprocessen holdes åben for fremtidens form-og programmæssige visioner ved primært at planlægge og sikre rammerne for byens rumlige – sociale struktur. Et urbant strategisk greb sikrer planens robusthed overfor fremtidens ændrede funktionskrav, sikrer den rumlige sociale dimension, samt bygningsmassens tilpasningsdygtighed over tid. Gennem en åben dialogorienteret planproces – holdes perspektivet og fremtidens muligheder åbne. OSLO 2030 Kultur

 29. OSLO FJORDBY - Fælles urbant greb

 30. Helhedsorienteret urbant greb for alle områder

 31. Opløst kant - Variationer mod en urbanisering af kanten Urban kant - Variationer mod en opløsning og landskabelig behandling af kanten Fælles urbant greb modalle kajkanter

 32. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCES: 4.VOLUMESTUDIES/SCENARIOS Frogner OSLO 2030 Kultur

 33. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCES: 4.VOLUMESTUDIES/SCENARIOS Kongshavn/Ormsund OSLO 2030 Kultur

 34. Kongshavn

 35. Ormsund

 36. Oslo-charette 1.-5. November 2004 PROCES: 4.VOLUMESTUDIES/SCENARIOS Vippetangen OSLO 2030 Kultur