Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neurologische problemen bij ex-prematuren kinderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neurologische problemen bij ex-prematuren kinderen

Neurologische problemen bij ex-prematuren kinderen

334 Views Download Presentation
Download Presentation

Neurologische problemen bij ex-prematuren kinderen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neurologische problemen bij ex-prematuren kinderen 17-04-2009 Sylvia Klinkenberg kinderneuroloog

 2. Inleiding • Casus • Ontwikkeling van CZS • Oorzaken van problemen: Periventriculaire bloedingen Periventriculaire leucomalacie • Gevolgen van problemen Cerebrale parese

 3. Kind 1 AD 29+0 AS 9/9 • Geen reanimatie • Geen beademing

 4. Kind 1 AD 29+0 AS 9/9 • Geen reanimatie • Geen beademing 19 maanden: kruipen 30 maanden: zit met steun, komt op knieën, staat met steun 3 jaar: loopt met hulpmiddel Ongestoorde fijne motoriek, spraak/taalontwikkeling visus en gehoor Epilepsie -

 5. Kind 2 Helft van tweeling, # vliezen bij 24 weken SC infectieverdenking AD 28+0,AS 7/8 E.Coli sepsis, longbloeding, beademing, gr I bloeding li, PVL re

 6. Kind 2 Helft van tweeling, # vliezen bij 24 weken SC infectieverdenking AD 28+0,AS 7/8 E.Coli sepsis, longbloeding, beademing, gr I bloeding li, PVL re 3 maand hoofdbalans, 5 maanden grijpen 12 maanden staan met hulp 3,5 jaar los lopen Ongestoorde fijne motoriek, spraak/taal ontwikkeling en gehoor Epilepsie -

 7. Ontwikkeling CZS tot 4e week vorming neurale buis

 8. Ontwikkeling CZS tot 4e week vorming neurale buis anencephalie encephalocèle Spina bifida segmentatie holoprosencephalie

 9. Ontwikkeling CZS tot 4e week vorming neurale buis anencephalie encephalocèle Spina bifida segmentatie holoprosencephalie Na 4e week proliferatie migratie lissencephalie heterotopieën corpus callosum agenesie cerebellaire ontwikkeling hypoplasie Dandy Walker

 10. Ontwikkeling CZS tot 4e week vorming neurale buis anencephalie encephalocèle Spina bifida segmentatie holoprosencephalie Na 4e week proliferatie migratie lissencephalie heterotopieën corpus callosum agenesie cerebellaire ontwikkeling hypoplasie Dandy Walker Na 25e week myelinisatie dendritisatie synaptisatie vorming oligodendroglia

 11. Oorzaken van neurologische problemen bij prematuren • Aanlegstoornis • Infarct • Hypoxisch ischemische encephalopathie • Circulatoire problemen • Respiratoire problemen • Sepsis/ infectie CZS • Hypoglycemie • Combinatie van bovengenoemde

 12. Hypoxisch Ischemische Encephalopathie Niet iedere hypoxie/ischemie leidt tot HIE, belang van bijkomende factoren: • Hypotensie/hypoxie • Maternale infectie 9x verhoogde kans op CP 19x verhoogde kans op quadriplegische CP Uitkomst is afhankelijk van ernst van hypoxie (pre-, durante, postpartum)rijpheid van het brein en plasticiteit • tot 20 wk: dysgenese CZS • 26-34 weken vooral witte stof schade → diplegie • AT vooral cortex en basale kernen → tetra- /hemiplegie

 13. Periventriculaire bloeding (PVH) • Hoe onrijper het kind des te groter risico op germinale matrix bloeding • Vanaf 20e week ontwikkeling/uitgroei van de kiemlaag: dicht netwerk van dunwandige kwetsbare capillairen

 14. venae medullares LV vena terminalis germinale matrix

 15. Stoornis cerebrale autoregulatieWisselingen in pO2 en pCO2Reperfusie na doorgemaakte HIE venae medullares LV vena terminalis germinale matrix

 16. Periventriculaire bloeding (IVH) PVH: Gradaties vlgs Papille • I subependymaal • II intraventriculair • III intraventriculair + ventriculomegalie • Intraventriculair + parenchymateus

 17. Periventriculaire bloeding (IVH) Prognose • Graad I bloeding 10%: meer/minder ernstige handicap • Graad IV bloeding 80%: “ “ Posthemoragische ventrikeldilatatie: • Verwijding door stolsel • Liquorafvloedbelemmering • Resorptiestoornis Posthemoragische ventrikeldilatatie → 30% VPD Problemen: Infectie, obstructie, cerebrale schade bij plaatsing Compartimentvorming, overdrainage

 18. Kind 3 AD 29+0; 1270 g Helft van een tweeling AS 9/9 • Gr III bloeding bdz • Ommaya reservoir • Sepsis + ventriculitis • VPD, herhaalde drainrevisies

 19. Periventriculaire leucomalacie • periventriculaire witte stof dorsaal en lateraal van zijventrikels reversibel  necrose • Bij ernstige vormen: cystevorming • 10-15% van vroeggeborenen <34wkn • 3% ernstige cysteuze vorm

 20. Vervolgens …. • Verdwijnen cystes • Neemt ventrikelomvang toe • Verloopt myelinisatie afwijkend • Blijft het corpus callosum dun

 21. Kind 4 AD 32+6; 1355 g (P10-25) SC pre-eclampsie AS 8/9 • Hypoglycemieën • Beademing • NEC, resectie necrotische darm

 22. Cerebrale Parese (CP) • Veroorzaakt door aanlegstoornis óf verworven beschadiging( bijv PVH, PVL) • Klassificatie a/d hand van overheersende neurologische bevindingen • Spastische CP • Dyskinetische CP • Dystoon • Chorea-athetotisch • Atactische CP

 23. CP Spasticiteit = aandoening gekenmerkt door snelheidsafhankelijke toename van de weerstand van de spier tegen passieve uittrekking in cominatie met hyperactieve peesrefelexen Veel geassocieerde problematiek • Mentale retardatie • Gedragsproblemen en emotionele problemen • Sensorische defecten • Epilepsie • Voedingsproblematiek • Kwijlen • Mishandeling