Download
plas en poepproblemen bij kinderen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plas- en poepproblemen bij kinderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plas- en poepproblemen bij kinderen

Plas- en poepproblemen bij kinderen

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Plas- en poepproblemen bij kinderen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plas- en poepproblemen bij kinderen Nicole Flapper kinder- en kinderbekkenfysiotherapeut Margrethe Wester: bekken- en kinderbekkenfysiotherapeut Meppel,15 mei 2013

 2. Stellingen • Regelmatig een olifantdrol is geen probleem • 7 bekers drinken per dag is voor een kind voldoende • Bij een kind met regelmatige buikpijnklachten is het niet zinvol het mictie/defecatiepatroon te bekijken • Pijn bij het poepen heeft nooit te maken met de samenstelling van defecatie • Pijn bij het poepen kan ook leiden tot poepproblemen zoals obstipatie.

 3. Presentatie Wat is kinderbekkenfysiotherapie Welke aandoeningen/ disfuncties Werkwijze kinderbekkenfysiotherapeute Praktijk Resultaten

 4. Opleiding kinderbekkenfysiotherapie Fysiotherapie Kinderfysiotherapie Bekkenfysiotherapie Kinderbekkenfysiotherapie 4

 5. Kinderbekkenfysiotherapie Diagnostiek en behandeling van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met: * mictie-/ def stoornissen * enuresis * urineweginfecties * buikpijnklachten

 6. Disfuncties urogenitaal

 7. Disfuncties gastro-intestinaal

 8. Diagnostisch proces • Anamnese • Meetinstrumenten • Lichamelijk onderzoek • Vragenlijsten • Evt kinderfysiotherapeutisch inwendig onderzoek/ bfb

 9. Conclusie en behandelplan. • Behandelplan: opstellen met kind, ouder(s), medebehandelaars en de verwijzer. • Goede samenwerking met: continentie verpleegkundige, pedagogisch medewerker, dietiste, kinderpsycholoog, kinderarts/ kinderuroloog.

 10. KBF behandelmogelijkheden Informatie /adviezen Aanleren goede toilethouding/ toiletgedrag Oefentherapie Biofeedback.

 11. Toilettraining • Wanneer ga je plassen of poepen? Voelen en herkennen van aandrang/ mate van vulling van de blaas • Hoe vaak ga je plassen en/of poepen? Klokplassen, nooit uitstellen, leren uitstellen (superplas), dubbele mictie • Hoe ga je plassen of poepen? Toilethouding, toiletgedrag, hygiene, spanning/ ontspanning

 12. Kinderbekkenoefentherapie Aandrang-/gevoel Lichaam Onderlichaam bekkenbodem Bewustwording Verschil spanning/ ontspanning Wat je niet voelt kun je niet oefenen!

 13. Kinderft: • Extra aandacht (senso)-motorische problemen Bekkenft: • Indien onvoldoende verbetering of resultaat • Overwegen Bfb of eventueel rectale ballontraining

 14. Meerwaarde DBBC • Korte lijnen → snelle bijsturing • Visie kft / bft • Waardevolle info :echo’s/ flows / psych: wat is beste aanpak op dat moment • Meerstromen beleid mogelijk

 15. Participatie • Individuele behandeling van kinderen • Poepklas • Observatie dagen pipo/ pipo+

 16. Tips voor de verwijzer • Wees alert op klachten in gebied van mictie/defecatie • Vroege herkenning en doorsturen van een kind met problemen → resultaat behandeling ↑ kwaliteit van leven ↑

 17. Oefening Om aandrang goed te kunnen voelen , moet je ook je eigen lichaam kunnen voelen, we kijken even hoe u dat voelt: Als u zo zit, voel dan even waar u contact maakt met de zitting van de stoel. Leg uw hand onder uw zitvlak en probeer uw hand maar eens te voelen, voel maar op welke kant van uw hand u zit. Lukt dat? -voor een kind is het ook belangrijk het verschil te kunnen voelen tussen strakke en slappe spieren: maak een open/slappe mond en een strakke/dichte mond, maak ook maar eens strakke spierballen, en laat ze maar eens los, en voel ook maar even wat het plas- en poepgaatje als je bijv blaast/ zuigt op een rietje. -regelmatig leren we kinderen met poepproblemen de poepoef aan. Voel eerst even of u goed perst, probeer het maar, als het goed is, komt je buik iets naar buiten en gaat je anus wat open. Bij de poepoef, maken we eerst harde billen, dan zachte billen en dan persen we zachtjes.

 18. Resultaten -Bb belangrijke rol in pathofysiologie bij mictie- en defecatieklachten bij kinderen -Proprioceptieve oefeningen, bfb en uroflow bfb: belangrijke rol in het herstel! (BJU Int. 2000 May, de Paepe, H, Renson C, van Laecke E, e.a.) (Urology. 1996 Dec. Hoebeke P, Van de Walle J, Theunis M,e.a) (J Urol. 2011 Dec;186 Kajbafzadeh AM, Sharifi-Rad L, Ghahestani SM, ea)