Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CSN Nöjd medarbetarindex 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CSN Nöjd medarbetarindex 2013

CSN Nöjd medarbetarindex 2013

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CSN Nöjd medarbetarindex 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CSN Nöjd medarbetarindex 2013

  2. Förklaringar • Skala: 1 - 10 • Värden upp till och med 5,9 (rött) bedöms som - inte nöjd • Värden från och med 7 (grönt) bedöms som - nöjd • Då det har varit möjligt redovisas även ett sammanvägt värde för frågor inom ett visst frågeområde. • 18 frågeområden