Download
prvn sv tov v lka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
První světová válka PowerPoint Presentation
Download Presentation
První světová válka

První světová válka

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

První světová válka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. První světová válka Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová

  2. Anotace: vysvětlí události 1.sv.války a zhodnotí její politické, sociální a kulturní důsledky • Autor: Mgr. Marie Toncrová • Jazyk: čeština • Datum vytvoření: říjen 2013 • Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět • Vzdělávací obor: dějepis • Tematický okruh: Moderní doba • Téma: První světová válka • Očekávaný výstup: na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světové válce • a jeho důsledky • Speciální vzdělávací potřeby: žádné • Klíčová slova: militarismus, atentát, yperit, zákopová válka • Druh učebního materiálu: pracovní list • Druh interaktivity: výklad, opakování, test • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň • Typická věková skupina: 14 – 15 let, IX. třída

  3. Příčiny války • nárůst mezinárodního napětí • vysoké výdaje států na zbrojení • militarismus – přesvědčení, že stát má mít velkou vojenskou sílu a používat ji k prosazování svých zájmů • velká válka, na níž se Evropa dlouho připravovala • snaha o nové rozdělení světa

  4. Atentátzáminka • Sarajevo – 1914 (Bosna aHercegovina) • podnětem k zahájení války se stal atentát na habsburského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este • atentátník Gavrilo Princip (Srbsko, tajná organizace Černá ruka)

  5. Válka • 28.července 1914 Rakousko - Uhersko vyhlásilo Srbsku válku (Mým národům) • na straně Srbska – Rusko, Francie, Velká Británie • na straně Rakouska - Uherska Německo (Ústřední mocnosti)

  6. Fronty • zákopová válka, blesková válka nevyšla • jižní fronta - srbská a italská • východní fronta - ruská • západní fronta - francouzská • bojiště - Verdun, řeky Somma a Marna • bojovalo se na souši, na moři i ve vzduchu • válka se rozšířila i mimo Evropu do kolonií • postupně se do ní zapojilo 38 států světa • bojovalo se na třech kontinentech

  7. Zbraně 1. sv. války • moderní technika a věda byly zneužity pro válečné účely, vynálezy začaly sloužit hromadnému vraždění • zákopy • kulomety • děla • tanky • chemické zbraně (chlór, yperit) • ponorky • balony, letadla

  8. Konec války • porážka centrálních mocností (Německa • a Rakousko - Uherska) • vznik nástupnických států • Pařížská mírová konference – nové poválečné uspořádání světa • podmínky pro Německo • reparace – válečné náhrady

  9. Důsledky války • válka skončila porážkou Německa • a Rakouska - Uherska • přinesla obrovské ztráty na životech (počet mrtvých 8,5 až 10 milionů) • nevyčíslitelné majetkové škody • utrpení a bída pro obyvatele • obtíže se zásobováním – černý trh • změna ve společenském postavení žen

  10. Test 1. Jaké byly příčiny 1. sv. války? 2. Kde a proč byl spáchán atentát na následníka trůnu? 3. Kdo byl Gavrilo Princip a co víš o jeho osudu? 4. Od kdy do kdy trvala 1. sv. válka? 5. Co ti říká jméno Verdun? 6. Co je yperit? 7. Na kolika kontinentech se v 1. sv. válce bojovalo? 8. Co je militarismus? 9. Který panovník vládl v Rakousku-Uhersku v době války? 10. Jaké země byly ve válce poraženy?