slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
svart - mellan dröm och verklighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
svart - mellan dröm och verklighet

play fullscreen
1 / 73

svart - mellan dröm och verklighet

135 Views Download Presentation
Download Presentation

svart - mellan dröm och verklighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. svart - mellan dröm och verklighet www.magazine.se/webbdesign

 2. ROBERT RYBERG • Chef Digitala Medier på Magazine AB • Författare till Grafisk Kokbok • Lärare på diverse skolor • Tidigare: KTH/gt, grafisk konsult, Universum, Spray

 3. Acacia ABAgvald & PartnersASG ABBildhusetCelexaCementa VärldDamernas VElectroluxEricssonFöretagarenGambro ABIDGIggesund PaperboardIKEAITT FlygtJournalistenKommunaktuellt Kungliga Dramatiska TeaternLO/TCO/SACOLuftfartsverketMicrosoftNetcom ConsultantsOlof Palmes Int. CentrumPerstorp ABProbi ABSCAScala Business Solutions N.V.SKFStadsmissionen i StockholmSvenska KommunförbundetSäljarnas RiksförbundVeckorevynVin & Sprit ABVolvo MAGAZINES KUNDER

 4. svart - mellan dröm och verklighet ATT SKAPA FRAMGÅNG

 5. DU BESTÄMMER INTE Enda vägen till framgång är att anpassa sig till användaren

 6. svart ANVÄNDBARHET

 7. Webbsidan upp till 40% verktyg och 60% information Webbdesign är mycket likt industridesign snarare än grafisk design DESIGN PÅ WEBBEN ÄR MER ÄN ESTETIK

 8. ANVÄNDARGRÄNSSNITT • Vad är ett gränssnitt? • Varför tänka på detta • Design på webb / traditionell grafisk form

 9. VAD ÄR ETT GRÄNSSNITT? • In- och utmatning samt återkoppling • Grafisk Kommunikation

 10. ETT BRA GRÄNSSNITT /1 • Ska vara konsistent • Ska vara konventionellt • Ett verktyg att användas • Gå snabbt att lära • Hjälpa användaren att utföra och förstå

 11. ETT BRA GRÄNSSNITT /2 • Datorn ska inte verka dum • Användaren ska inte känna sig dum • Ge få misstag • Trygg miljö bra • Visa möjligheterna Allt för att maximera användbarheten!

 12. VIKTIGAST • Överblick • Navigation • Position Dessutom • Avsändare • Datering • Kontakt

 13. VAD NÄR? • Effektivitet kontra Lärbarhet • Det är lättare att känna igen än att komma ihåg.

 14. svart texten är bortglömd TEXTEN ÄR BORTGLÖMD

 15. TEXT ÄR SVÅRT • Besökarens vill inte läsa • Läsaren är otålig • Informationsmängden är enorm • Det är lätt att gå därifrån • Läshastigheten är låg • Typografin styrs av användaren • Texten är högsta abstraktionsgraden av information

 16. LÄSHASTIGHET • Tal: 120 ord/min • Datorskärm: 150 ord/min • Skrivmaskinstext: 200 ord/min • Ordbehandlad utskrift: 320 ord/min • Professionellt typograferad text: 460 ord/min

 17. Texten är ett verktyg också Hjälptexter/ledtexter/funktionell text ska vara korta med möjlighet till längre fördjupning. Måste visa rätt och avslöja Hjälp läsaren att fatta rätt läsbeslut. FUNKTIONELL TEXT INFORMATIV TEXT

 18. ETT FALL Webb för naturupplevelser i Nebraska Testad utifrån att utföra en uppgift fel som användaren gör hur mycket man minns av webbtjänsten hur man minns strukturen subjektiv känsla för webbtjänsten

 19. NORMAL TEXT Nebraska is filled with internationally recognized attractions that draw large crowds of people every year, without fail. In 1996, some of the most popular places were Fort Robinson State Park (355,000 visitors), Scotts Bluff National Monument (132,166), Arbor Lodge State Historical Park & Museum (100,000), Carhenge (86,598), Stuhr Museum of the Prairie Pioneer (60,002), and Buffalo Bill Ranch State Historical Park (28,446).

 20. HALVERAD LÄNGD In 1996, six of the best-attended attractions in Nebraska were Fort Robinson State Park, Scotts Bluff National Monument, Arbor Lodge State Historical Park & Museum, Carhenge, Stuhr Museum of the Prairie Pioneer, and Buffalo Bill Ranch State Historical Park. 58%

 21. PUNKTER Nebraska is filled with internationally recognized attractions that draw large crowds of people every year, without fail. In 1996, some of the most popular places were: Fort Robinson State Park (355,000 visitors) Scotts Bluff National Monument (132,166) Arbor Lodge State Historical Park & Museum (100,000) Carhenge (86,598) Stuhr Museum of the Prairie Pioneer (60,002) Buffalo Bill Ranch State Historical Park (28,446). 47%

 22. OBJEKTIV TEXT Nebraska has several attractions. In 1996, some of the most-visited places were Fort Robinson State Park (355,000 visitors), Scotts Bluff National Monument (132,166), Arbor Lodge State Historical Park & Museum (100,000), Carhenge (86,598), Stuhr Museum of the Prairie Pioneer (60,002), and Buffalo Bill Ranch State Historical Park (28,446). 27%

 23. ALLTIHOP In 1996, six of the most-visited places in Nebraska were: Fort Robinson State Park Scotts Bluff National Monument Arbor Lodge State Historical Park & Museum Carhenge Stuhr Museum of the Prairie Pioneer Buffalo Bill Ranch State Historical Park 124%

 24. HUR SKRIVER MAN? /1 • Kort text • Sammanfatta i punkter • Ha bara ett budskap per mening • Strukturera texten hierarkiskt/logiskt • Markera viktiga ord med fetstil(ej med färg eftersom det blandas ihop med länkar)

 25. HUR SKRIVER MAN? /2 • Hjälpsamma rubriker • Bara det som syns finns • Använd omvänd pyramid - slutsatsen först • Betydelsefulla underrubriker

 26. SLUTSATSER • Texter som gjorts för tryck passar sällan på webben direkt • Myndighetssvenska inte bra –långa bakvända meningar med flera satser. • Det går att förbättra sig!

 27. HUR TYPOGRAFERAR MAN? • Ej kursivt (fult) eller understruket (länkar) • Fetstil bra • Punktuppställningar • Skärpa och kantutjämning vid behov • Peta i grafikbaserad text för hand • Använd ej färgad text (länkar)

 28. svart SKAPA ORDNING

 29. STRUKTURMODELLER • Hypertext • Hierarki • Flerval • Flöde • Frågor och svar • Svart låda

 30. HUR STRUKTURERA? • Låt användarna bestämma strukturen! • Givetvis inte utifrån organisationens struktur. • Kombinationer av modellerna

 31. svart texten är bortglömd FOTOGRAFIET ÄR SAKNAT

 32. BILDER • Skarpa och tydliga • Beskär fram det viktiga • Symbolbilder • Snabba (”speca” bredd och höjd) • Effekter förvirrar

 33. svart - mellan dröm och verklighet www.magazine.se/webbdesign

 34. svart texten är bortglömd KONKRETA TIPS

 35. VAD GER FRAMGÅNG? • Leva upp till läsarens förväntan • Relevant innehåll • Nytta och mervärde! • Vara nära läsaren • Innehåll anpassat till webben • Delaktighet hos användaren

 36. TEKNIK FÖR FRAMGÅNG T • Skiljer design, teknik och innehåll • Enkel att använda • Tillåter interaktivitet • Lätt att bygga ut och förändra I D D