Download
viktiga konstruktionselement n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viktiga Konstruktionselement PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viktiga Konstruktionselement

Viktiga Konstruktionselement

219 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Viktiga Konstruktionselement

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Viktiga Konstruktionselement för Mekanisk konstruktion

 2. Bäraxel Fast eller roterande Bär upp lasten på axeln

 3. Transmissionsaxel Överför moment och varvtal

 4. Specialaxel Överför små moment Är flexibel

 5. Kritiskt varvtal Ett varvtal där en axel börjar vibrera kraftigt. Måste kontrolleras för att undvika körning vid det varvtalet Mer information se länken: http://www.ts.mah.se/utbild/tm7041/Axlar.PDF

 6. Lagrets uppgift • Minska friktion • Öka livslängden • Ena delen rör sig och den andra står stilla

 7. Lagerbockar med lager

 8. Lagertyper och egenskaper

 9. Glidlager • Tål stora laster • Låga varvtal • Enkel eller avancerad konstruktion

 10. Typer av rullningslager • Radiallager • Axiallager • Kombination av ovanstående

 11. Radiallager • Klarar radiallast • Klarar begränsad axiallast

 12. Axiallager • Klarar axiallast • Klarar begränsad radiallast

 13. Vinkelkontaktlager • Klarar axiallast • Klarar radiallast

 14. Sfäriska kullager Tål snedställning av axeln

 15. Förband med skruvar och muttrar Kallades förr bultförband

 16. Vanliga gängtyper • UNC (UNF) - tum • Metrisk - mm • Special (rör, rund, trapets)

 17. Metriska gängor Gängor i jämna mm Vanlig där metersystemet används

 18. Gängor med rund profil Ej känslig för smuts

 19. Trapetsgängor Tål hög last

 20. Transmissioner • Överför och förändrar moment och varvtal • Relationen U kallas utväxling

 21. Transmissioner • Kugghjul - Högst verkningsgrad >96% • Kedjor - Billig, små effekter • Remmar - Billig, slirar • Friktionshjul - Stort slitage

 22. Kuggväxel

 23. Kedjeväxel

 24. Remväxel

 25. Friktionsväxel

 26. Kopplingar • Överför moment och varvtal utan förändring • Vissa typer tål fel i vinkel, höjd och wobbling • Vissa typer kan enkelt kopplas från och till

 27. Fast koppling

 28. Flexibel koppling

 29. Lamellkoppling

 30. Centrifugalkoppling Inkoppling sker med friktion när visst varvtal uppnås