Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavitev sodobnega e- arhiviranja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavitev sodobnega e- arhiviranja

Predstavitev sodobnega e- arhiviranja

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Predstavitev sodobnega e- arhiviranja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Predstavitev sodobnega e-arhiviranja SOA v sistemu elektronskega arhiviranja dokumentarnega gradiva Stane Štefančič, direktor Genis d.o.o. DOK_SIS 2006, 21.9.2006

  2. 1. KAJ JE SOA? … Veliko definicij… • Odprava administrativnih ovir • Olajšanje poslovanja • Zmanjšanje stroškov poslovanja • Standardizacija programske opreme • Standardizacija komunikacijskih protokolov med programskimi moduli • Cenejši nakup nove programske in strojne opreme • Ohranitev in enostavna dopolnitev obstoječe informacijske infrastrukture

  3. 2. ZAKAJ STORITVENO ORIENTIRANA ARHITEKTURA (SOA)? • Boljša prilagoditev informacijskih sistemov poslovnim procesom  • pohitritev modeliranja proslovnih procesov (BPM) • Pocenitev in večja splošnost informacijskih rešitev • S standardizacijo preseči omejitve lastniških programskih vmesnikov • Izogibanje podvajanju razvoja programskih modulov • Združevanje programske opreme in storitev različnih ponudnikov v eno aplikacijo • Vedno več sredinske programske opreme (middleware)

  4. 2. ZAKAJ STORITVENO ORIENTIRANA ARHITEKTURA (SOA)?

  5. 3. GENISOV trinivojnski sistem za elektronsko upravljanje z dokumenti (SEUD) • Podpora izvajanjem življenjskih ciklov e-dokumentov • Uvajanje skupnih storitev, ki nastopajo v življenjskih ciklih različnih e-dokumentov • Več nivojev delovanja: • Storitve za komunikacijo z uporabnikom (portal) • Storitve za vodenje delovnega toka e-dokumentov: • Vnos v e-Pisarno • Samodejni zagon delovnega toka v ustrezni e-rešitvi • Izvajanje toka nad aktivnim e-dokumentom v e-rešitvi • Arhivske storitve in vodenje tokov e-dokumentov v e-arhivu

  6. IT infrastruktura in e-Arhivar 3. GENISOV tronivojnski sistem za elektronsko upravljanje z dokumenti (SEUD) PORTAL e-pošta koledar workflow sočasnost skupni prostori dokumenti informacijska infrastruktura Informacijske rešitve ERP GENIS rešitve za e-poslovanje

  7. 4. Kaj pomeni SOA za e-Arhivar? • SOA prinaša poslovno storitveno vodilo (Enterprise Service Bus, ESB), ki je ključna prednost • Združevanje sredinske programske opreme različnih proizvajalcev • Zagotavljanje povezav z različnimi tipi informacijskih rešitev ERP (Enterprise Resource Planning) 4. Storitve SOA e-Arhivarja: - Arhivske procesne storitve - Arhivske aplikacijske storitve - Predstavitvene storitve - Vmesniške storitve - Partnerske storitve

  8. 5. SOA in e-Arhivar: Arhitektura

  9. 6. Prednosti SOA Implementacije e-Arhivarja pri naročniku • Uporaba že pripravljenih modelnih rešitev in SOA modulov • Velika prilagodljivost poslovnemu procesu naročnika • Izgradnja modularne rešitve na osnovi realnih potreb naročnika: Pri naročniku namestimo tiste e-storitve, ki jih najbolj potrebuje, ostale najame pri zunanjih ponudnikih. • Naročnik lahko ohrani obstoječe e-storitve in e-rešitve, ki se integrirajo v novo celovito rešitev SOA. • Na osnovi pripravljalnega projekta e-arhiviranja sestavimo optimalno konfiguracijo storitvenih modulov na osnovi potreb naročnika

  10. Predstavitev sodobnega e-arhiviranja SOA v sistemu elektronskega arhiviranja dokumentarnega gradiva Vprašanja / odgovori Stane Štefančič, | Stane.Stefancic@Genis.si direktor, Genis d.o.o. | info@Genis.si DOK_SIS 2006, 21.9.2006