Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
d D PowerPoint Presentation

d D

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

d D

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. d D

 2. d d d

 3. da di

 4. dede deniz doktor 7 dağ yedi ada

 5. kedi

 6. ad ad ad ad ed ed ed ed id id id id

 7. od od od od ud ud ud ud ıd ıd ıd ıd

 8. da da da da di di di di de de de de

 9. do do do do du du du du dı dı dı dı

 10. dal dar daydam dildoyderduy dindikdel dum ada oda adıidi

 11. darı dayı Arda dere dede deme dana delikedi yedi doluadam

 12. AdemDilek direk dadıradarErdal demirdamatdiken doktorradardilim

 13. İkidilimekmekyedim. Dayıdalı yakala. Yeneronane dedi? Erdemdaldanatla.

 14. Dilek dondurmaye. Doktordikkat dedi. Kedi etyedi,inek ot yedi. Doktor nededi?

 15. da di sayin19