Download
krajsk projekty v roce 2003 port l ve ejn spr vy transak n modely is ve ejn spr vy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krajské projekty v roce 2003 Portál veřejné správy Transakční modely IS veřejné správy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krajské projekty v roce 2003 Portál veřejné správy Transakční modely IS veřejné správy

Krajské projekty v roce 2003 Portál veřejné správy Transakční modely IS veřejné správy

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Krajské projekty v roce 2003 Portál veřejné správy Transakční modely IS veřejné správy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krajské projekty v roce 2003 Portál veřejné správyTransakční modelyIS veřejné správy

 2. ePUSA (Elektronický portál územních samospráv) Informace o samosprávě, správních obvodech, adresářové služby, informace pro krizové řízení, GIS nadstavba Distribuovaný model, silný aktualizační mechanismus Úvodní studie GIS - SDZA (Správa datových zdrojů a aplikací) Analytický projekt mapující stav geoinfrastruktury na krajích SDZA - vazba informací organizační struktura (EOS), osoby (AD), agendy, životní situace (MIVS), data (metadata), aplikace KEVIS (Krajský evidenční informační systém) Jednotná platforma pro agendové úlohy typu evidence Distribuovaný model, silná rozhraní (dle arch. ref. rozhraní) Přehled krajských projektů v roce 2003

 3. Krajský EVidenční Informační Systém je společným projektem Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR financovaným v rámci navýšení první etapy informatizace krajů. Základním cílem projektu je vytvoření univerzální databázové a aplikační platormy pro řešení jednoduchých úloh typu evidenční agenda. KEVIS

 4. Sjednocení databázové platformy agend KrÚ Jednotný datový model Využití základních registrů Možnost komplexních analytických úloh Možnost celostátní koordinace agend (NZZ) Distribuovaný model aplikace (centrální KEVIS) Zjednodušení administrace agend z pohledu IT Rychlé vývojové a administrátorské prostředí Sjednocení aplikačního přístupu k agendám Hlavní cíle projektu KEVIS

 5. Zadání projektu 6.10.2002 Výzva dodavatelům 10.10.2002 Vyhodnocení nabídek, výběr firmy Marbes 23.10.2002 Zařazení projektu do navýšení I. etapy informatizace krajů dotace 4 mil. Kč, listopad 2002 Podpis smlouvy a začátek vývoje systému prosinec 2002 Historie projektu

 6. Předání Kevis verze 1 (20.12.2002) Vývoj Kevis verze 2 (leden 2003) První evidence Kevis IT rozpočty krajů, Sumarizace, Evidence projektů, Evidence rozvoje GIS Databáze připomínek pracovní skupiny První centrální agenda – Nestátní zdravotnická zařízení Historie projektu

 7. Vyhlášení evidence – bude zřízena pracovní skupina aplikace (aplikace@kr-urady.cz), vstupní analýza (jeden kraj, stává se garantem, datový model), hodnocení (všichni), doporučení, hlasování (KI AKČR) Provoz evidence – administrátor, support Marbes, custom skripty (Marbes, kraj, třetí subjekt) Financování – centrální (MIČR, MVČR), smlouva o supportu (kraje), sdružení prostředků krajů Organizace provozu Kevisu

 8. Info o projektu - dokumenty http://www.kevis.cz/dokumentace Hlavní administrátor systému admin@kevis.cz Organizační otázky

 9. Elektronický portál územních samospráv. Partner projektu Portálu veřejné správy. Projekt Ministerstva vnitra, vycházející z projektového záměru Registr obcí (Plzeňský kraj), pilotně realizovaný v kraji Vysočina a Plzeňském kraji, následně na ostatních krajích ČR Realizováno s podporou Ministerstva informatiky, Svazu měst a obcí a Hasičského záchranného sboru ČR Projekt ePUSA

 10. Zákon o základních registrech – ZRUIN (nyní registr územní identifikace MPSV- UIR-ADR). Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o krizovém řízení Standardy ISVS, Věstník ÚVIS č.7/2001. Provoz na více platformách (Microsoft, Oracle, Linux). Rámec řešení

 11. Portál Města obce online Svaz měst a obcí, Asociace krajů ČR, Ministerstvo informatiky Partnerské projekty: Portál veřejné správy, KIVS, EVA, Businessinfo, Partneři projektu ePUSA

 12. Podpora orientace občanů v procesu reformy veřejné správy (kam mám jít?). Podpora internetizace obcí. Transparentní komunikace se subjekty veřejné správy. Vytvořit rámec a procesy vzájemné výměny a garance dat v prostředí veřejné správy Podpora IZS Cíle projektu

 13. Financováno jako jeden ze tří společných projektů krajů a Ministerstva vnitra (ePUSA, KEVIS, Úvodní projekt GIS) Hlavní cíle: Realizace centrální databáze, včetně jejího provozu Data plněna přímo obcemi Těsná vazba na KIVS – data pro adresářové služby Referenční rozhraní (XML) Informace pro Portál veřejné správy Realizace ePUSA v2

 14. Březen – přesná precizace zadání Květen – odeslání vysvětlujícího dopisu od MVČR a HZS ČR na obce Červen – dokončen vývoj verze 2 Červen - naplněna a aktualizována většina dat Srpen – ukončení testování Září – implementace řešení Rámcový harmonogram

 15. Rozšíření řídících struktur o obce a Český telecom !!!! Portál veřejné správy Zprovozněna ePUSA pro všechny kraje Koordinace a motivace k plnění ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem – dopis na všechny obce v ČR Naplnění dat – postupné předání na obce ve spolupráci s obcemi III Distribuce zodpovědnosti na obce s přístupem k internetu Aktuální otázky

 16. Autorizace PKI, centrální registrační modul Uživatelský frontend PVS, portály a www stránky obcí, měst a krajů Popisy životních situací, navigace agendami (PVS, MIVS, …) Dokumentové workflow Referenční rozhraní Transakce v prostředí PVS

 17. Zdroj informací pro transakční část PVS

 18. Transakce – model I. (kraje)

 19. Transakce – model II. (GG dle MS)

 20. Krajský úřad kraj Vysočina Odbor informatiky Žižkova 57 587 33 Jihlava Ing. Petr Pavlinec (pavlinec.p@kr-vysocina.cz) http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_informatiky/prezentace Kontakty