Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
…SERVICES…SERVICES…SERVICES... PowerPoint Presentation
Download Presentation
…SERVICES…SERVICES…SERVICES...

…SERVICES…SERVICES…SERVICES...

89 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

…SERVICES…SERVICES…SERVICES...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HAMILTON …SERVICES…SERVICES…SERVICES... Řešení mobilního přístupu k podnikovým datům

 2. HAMILTON Modulový sytém umožňuje • Získávat detailní informace o zákaznících • Adresy, obchodní informace, salda, platby • Sledovat informace o produktech • Ceny a dostupnost • Monitoring cen a distribuce • Plánovat obchodní cesty a návštěvy • Evidovat merchandising • Stav materiálů u zákazníka • Objednávkový systém • Vytvoření a vystavení objednávky a její přenos do Vašeho zákaznického informačního systému • Přímý prodej • Vykonávat vlastní marketingový průzkum • Možnost vytváření strukturovaných dotazníků • Vyplnění v terénu

 3. HAMILTON Platforma Notebook (Windows 2000/NT/98) Platforma Handheld Systém ERP nebo CRM HAMILTON systém (Back-End) Mobilní telefony (WAP) Architektura systému • Základ = ERP nebo CRM systém • Cíl = mobilní uživatelé • Spojovací článek = systém HAMILTON

 4. HAMILTON Základní charakteristika • Modulový a otevřený systém • Základní moduly (Customers, Products, …) • Zákaznické moduly • Otevřené databázové rozhraní • Rozhraní pro podnikový systém • EDI rozhraní • Textový a XML import a export • Přímá podpora vybraných systémů (MFG/PRO,SAP, ...) • Podpora více platforem • Windows XP/2000/NT/98 • PalmOS • Windows CE

 5. HAMILTON Části systému • Systém Hamilton SFA se skládá ze dvou • základních častí: • Frontend – nástroj pro obchodní zástupce. Multiplatformová aplikace vytvořená pro PalmOS, WinCE, • Backend – nástroj pro řízení obchodních zástupců a správu základních údajů. Umožňuje komplexně pracovat s údaji, které se nacházejí v databázi (od práce se zákazníky, produkty, cenami, vytváření různých reportů a přehledů, přípravu podkladů pro marketingové průzkumy, monitoring cen a distribuce, až po administraci celého systému jako vytvoření nových uživatelů apod.)

 6. HAMILTON Základní obrazovka FrontEnd Systém se skládá z více modulů Kliknutím začneme s modulem pracovat • Produkty – seznam a informace o produktech • Zákazníci – seznam a informace o zákaznících • Plány – vytvoření a plánovaní obchodních tras • Jízdy – kniha jízd • Náklady – kniha nákladů • Reporty – textové zprávy o výsledcích práce • Aktivity – přehled aktivit • Přímý prodej – aplikace pro VanSales • Synchronizace – výměna a přenos dat.

 7. HAMILTON Detailní informace o zákazníkovi Mobilní uživatelé mají vždy a všudedetailní přehled o svých zákaznících • Systém poskytuje uživatelům detailní informace o každém zákazníkovi (např.. adresa, telef.č., obch.síť, obch.kanál, sortiment, atd..) • Informace o pohledávkách, objednávkách, kreditech apod.... se nacházejí v druhém okně, kde kliknutím na pohledávky, resp. objednávky, je možné získat detailní informace.

 8. HAMILTON Detailní informace o produktu Podobně jako o zákaznících, tak i o produktech je možné získat detailní informace. • Výběrem produktu ze stromu produktů získáme detailní informace o ceně, čár. kódech, baleních, poskytovaných slevách, atd.. • Kliknutím na ikonu sklad, získáme aktuální informace o stavu na skladě (centrálním, distribučním apod....).

 9. HAMILTON Plánování obchodní trasy V systému Hamilton SFA si může každý uživatel připravovat svoje obchodní trasy a plánovat je na neomezený čas dopředu. Systém nabízí plánování jednotlivých cyklů, které se opakují v nastaveném intervale. • Systém umožňuje vytvořit šablony obchodních tras, které jsou vytvořené uživatelem přímo na handheldu, resp.. je vytváří Administrátor (area manažér, obchodní oddělení) a připravuje je jednotlivým obchodním zástupcům • Šablona může být stanovená na přesné datum, nebo bez určení datumu • kliknutím na trasu se zobrazí seznam zákazníků v této trase. Uživatel má možnost tuto trasu obměňovat podle vlastní vůle

 10. HAMILTON Činnosti na návštěvě Práce obchodního zástupce společnosti je spojená s vykonáváním předem stanovených činností, čím se vytváří „Firemní kultura“ obchodního procesu. Systém Hamilton nabízí několik standardně používaných činností: • Promo – vytváření promo objednávek • Objednávky – vytváření běžných objednávek • Formuláře – vyplňovaní formulářů a průzkumu trhu • POS materiály – evidence firemního materiálu • Kompenzace – kompenzace škod • Dobropis – vystavení dobropisů • Záznamy z návštěvy – jiné poznámky k návštěvě • Aktivity u zákazníka – historie aktivit u zákazníka • Kniha jízd – zaznamenávání uskutečňovaných jízd • Náklady– evidence nákladů • Monitoring cen – sledování cen našich i konkurence • Monitoring distribuce – sledování distribuce

 11. HAMILTON Vytváření objednávek • Obchodní zástupce si ve stromové struktuře produktů, anebo za pomoci snímače čárových kódů vyhledá dané zboží, zvolí si druh balení a zadá požadované množství • Po ukončení objednávání se musí vyplnit hlavička objednávky, kde se přesně definují informace o distributorovi, době dodání, slevy a jiné

 12. HAMILTON Přímý prodej • Obchodní zástupce si ve stromové struktuře produktů, anebo za pomoci snímače čárových kódů vyhledá dané zboží, zvolí si druh balení a zadá požadované množství • Po ukončení přímého prodeje se musí vyplnit hlavička dokladu, kde se přesně definují informace o typu platby a případných slevách

 13. HAMILTON Evidence POP/POS matriálu • Obchodní zástupce má možnost u každého zákazníka evidovat seznam POP a POS materiálů • U každého materiálu lze evidovat datum poskytnutí a konkrétní sériová čísla

 14. HAMILTON Reporty a zprávy • Každý obchodní zástupce dostává na svůj handheld reporty ve formě textové zprávy. Tyto reporty obsahují informace o vytvořených objednávkách v různých časových obdobích, přehledy o objednávkách od jednotlivých zákazníků apod... • Systém rovněž umožňuje zasílání krátkých textových zpráv mezi uživateli systému Hamilton a následně na ně odpovědět

 15. HAMILTON …PRODUCTS…PRODUCTS…PRODUCTS... Evidence knihy jízd a nákladů • Systém Hamilton SFA umožňuje každému uživateli vést si svojí knihu jízd • a náklady přímo v systému, co mu umožňuje získávat přesný přehled o • najetých km, také o nákladech • Management společnosti má k dispozici vždy přesný a aktuální rozpis o nákladech a pohybu svých obchodních zástupců

 16. HAMILTON …SERVICES…SERVICES…SERVICES... Přínosy sytému • Pro obchodníky • Zvýšení produktivity • Zvýšení informovanosti obchodníka • Lepší uspokojení zákazníka • Zvýšení image obchodníka a společnosti u zákazníka • Zjednodušení sledovaní měsíčních nákladů • Pro vedoucí obchodních oddělení • Okamžité informace o práci obchodníků • Pravidelné automatické informace o určitém regionu • Pro společnost • Snižování nákladů • Zrychlení toku informací • Efektivnější využití informací

 17. HAMILTON Poslední implementace systému Společnost Minerva v poslední době naimplementovala Hamilton SFA do těchto společností:

 18. HAMILTON Hamilton podporuje úspěšné

 19. HAMILTON …SERVICES…SERVICES…SERVICES... Děkuji Vám za pozornost