1 / 25

Sommerseminar - Hybrid Cloud

Sommerseminar - Hybrid Cloud. Kjøreplan for ettermiddag og kveld. 1600 start faglig innlegg 1715-1800 Pause/ mingling 1800-1900 Faglig innlegg 1915 Avgang båt Bekkjarvik 0015 Hjemme igjen Servering og vannhull Vilvite- Wraps, drikke Båttur-Drikke

kimn
Télécharger la présentation

Sommerseminar - Hybrid Cloud

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sommerseminar - Hybrid Cloud

 2. Kjøreplan for ettermiddag og kveld • 1600 start faglig innlegg • 1715-1800 Pause/ mingling • 1800-1900 Faglig innlegg • 1915 Avgang båt Bekkjarvik • 0015 Hjemme igjen • Servering og vannhull • Vilvite- Wraps, drikke • Båttur-Drikke • Bekkjarvik Gjestegiveri- 3 retters middag med drikke; Ørjan Johannessen-Europamester

 3. Visste du at begrepet, og konseptet, Cloud Computing er fra 1960-tallet?

 4. Visste du at Cloud Computing er mye dyrere enn On-premise Computing...? Og at On-premise Computing er mye dyrere enn Cloud Computing...?

 5. Dagens agenda: Strategi i Skyen: Har vi lov? Har vi egentlig lyst? Og hva er i såfall lurt? Tips, triks, regnestykker og en bitteliten titt i krystallkulen. Arkitektur: Hva må være på plass i infrastrukturen for at vi skal beholde kontrollen når vi utnytter potensialet i Skyen? Hva er lett å flytte ut? Pause: Vi mingler og diskuterer Tjenester: Noe skytjenester er «no-brainere»; du sparer penger, øker kvaliteten og fokuset i virksomheten. Vi viser eksempler.

 6. Strategi i skyen

 7. Har vi lov?

 8. Datatilsynet (pol, pof, hrl): Datatilsynet er derfor av den oppfatning at: Databehandleren må kunne legge frem dokumentasjon for informasjonssystemets utforming og sikkerhetsløsninger. Dette for at den behandlingssansvarlige kan forvisse seg om at løsningen har tilfredsstillende informasjonssikkerhet sett opp mot risikovurdering og akseptkriterier. Databehandleren ikke kan endre informasjonssikkerhetstiltak uten at den behandlingsansvarlige er blitt informert skriftlig og har godkjent endringen.

 9. Finansdepartementet (forskrift om IKT-systemer): § 12.Utkontraktering Foretaket har ansvar for at IKT-virksomheten oppfyller alle krav som stilles etter denne forskrift. Dette gjelder også der hele eller deler av IKT-virksomheten er utkontraktert. Det skal foreligge en skriftlig avtale som sikrer dette. Avtalen må sikre at foretak under tilsyn også gis rett til å inspisere og kontrollere de av leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen. Avtalen skal også sikre håndtering av taushetsbelagt informasjon. Avtalen skal videre sikre at Finanstilsynet gis tilgang til opplysninger fra og tilsyn hos IKT-leverandøren der Finanstilsynet finner det nødvendig som et ledd i tilsynet med foretaket. Foretaket skal sikre, i egen regi eller gjennom et formalisert samarbeid med andre foretak enn IKT-leverandøren, at organisasjonen besitter tilstrekkelig kompetanse til å forvalte utkontrakteringsavtalen

 10. Kort fortalt • Du må vite om systemene og/eller informasjonen du har tenkt å flytte opp i skyen omfattes av disse lovene. • Du må vite at ansvaret for informasjonssikkerheten fremdeles er ditt • Du må risikovurdere: • Leverandørens tekniske løsning • Leverandørens organisasjon, kompetanse og rutiner • Leverandørens seriøsitet/historikk • Lovverk og politiske forhold i landet leverandøren opererer • Endringene en eventuell outsourcing vil medføre i egen organisasjon • Du må sørge for at avtalen er ihht de nevnte lovene

 11. TIPS: !! Hold deg innenfor EU/EØS !!

 12. Skyen og sikkerhet

 13. Hvordan har du det i dag? Vet du at du ikke har identiteter på avveie i dag? Er all autentisering fra usikre nettverk og enheter to-faktor? Vet du at bedriften ikke har data i offentlige skytjenester allerede? Vet du at det ikke ligger bedriftsdata på ukrypterte enheter? Vet du at alle brukerne dine har tilstrekkelig forståelse for hva som er akseptabel bruk av IKT? Har du en gjennomtenkt og testet KBP?

 14. Har vi egentlig lyst?

 15. 4 grunner til å velge skyen Redusere kostnader Redusere risiko Øke skalerbarhet og fleksibilitet Øke tjenestekvalitet (opplevd kvalitet)

 16. Risiko

 17. Skalerbarhet og fleksibilitet

 18. Tjenestekvalitet

 19. Kostnader

 20. Et regnestykke – «I oljen AS» Bedrift som vurderer å gå fra on-premise til cloud: Ansatte: 30-60 (varierende) Applikasjoner i dag: Legacy client-server (15 brukere) MS SQL MS Exchange MS Lync MS Office Fileshare Antall servere: 6-7 Datamengde: 4 TB ( 1 TB i legacy app)

 21. Hva koster on-prem? Hardware: NOK 180 000 (inkl OS, serverlic, 4hr Hwsupport) Drift: NOK 5 000 pr mnd Backup: NOK 3 000 pr mnd Strømforbruk: NOK 9 000 pr år (inkl kjøling) Totalkost 3 år: NOK 495 000 Totalkost mnd: NOK 13 750 (Kun kostnader forbundet med drift og investeringer i infrastruktur)

 22. Hva koster cloud? Hardware: NOK 5 900 pr mnd (Azure IaaS) Drift: NOK 600 pr mnd Backup: inkludert (1 TB) Strømforbruk: 0 Totalkost 3 år: NOK 234 000 Totalkost mnd: NOK 6 500 (Kun kostnader forbundet med drift og investeringer i infrastruktur)

 23. Hva koster hybrid? Hardware: NOK 60 000 (inkl OS, serverlic, 4hr Hwsupport) Drift: NOK 1 000 pr mnd Backup: NOK 750 pr mnd Strømforbruk: NOK 3 300 pr år (inkl kjøling) Totalkost 3 år: NOK 132 900 Totalkost mnd: NOK 3 691 (Kun kostnader forbundet med drift og investeringer i infrastruktur)

 24. Oppsummert Å flytte office plattformen ut i skyen sparer dem for infrastrukturkost på NOK 120 000 i året. Å flytte legacy applikasjonen ut i skyen øker infrastrukturkost med NOK 35 000 i året Hybrid blir billigste alternativet

 25. 4 råd på veien Du må vite hvorfor du velger skytjenester. Ha et mål og lag en plan. SaaS er å foretrekke. Hvor mye du sparer (og tjener) er avhengig av hvor mye legacy du klarer å kvitte deg med. Vurder leverandøren din nøye. Du ønsker ikke å ende opp med «lights out» om et år. Ha en plan B

More Related