1 / 32

HIBRID CSŐSZERKEZETEK FÁRASZTÓ- ÉS REPESZTŐVIZSGÁLATAI Lukács, J. ; Nagy, Gy.; Török, I.

ME. HIBRID CSŐSZERKEZETEK FÁRASZTÓ- ÉS REPESZTŐVIZSGÁLATAI Lukács, J. ; Nagy, Gy.; Török, I. 4. AGY Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium Aranyhomok Hotel, Kecskemét, 2008. június 4-5. Tartalomjegyzék. Vizsgáló rendszerek a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén

kiral
Télécharger la présentation

HIBRID CSŐSZERKEZETEK FÁRASZTÓ- ÉS REPESZTŐVIZSGÁLATAI Lukács, J. ; Nagy, Gy.; Török, I.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ME HIBRID CSŐSZERKEZETEK FÁRASZTÓ- ÉS REPESZTŐVIZSGÁLATAILukács, J.; Nagy, Gy.; Török, I. 4. AGY Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium Aranyhomok Hotel, Kecskemét, 2008. június 4-5.

 2. Tartalomjegyzék • Vizsgáló rendszerek a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén • Vizsgálati irányok • Fárasztó- és repesztővizsgálatok a HIKOMP projekt (Polimer mátrixú kompo-zittal erősített hibrid csövek integritása: GVOP-3.1.1-2004-05-0215/3.0) keretében

 3. Vizsgáló rendszerek a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén • Csővezeték és nyomástartó edény vizsgáló rendszer – maximális nyomás: 100 bar • Csővezeték és nyomástartó edény vizsgáló rendszer – maximális nyomás: 700 bar • Szerkezetvizsgáló rendszer

 4. Csővezeték és nyomástartó edény vizsgáló rendszer a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén I.(maximális nyomás: 100 bar)

 5. Csővezeték és nyomástartó edény vizsgáló rendszer a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén II.(maximális nyomás: 700 bar)

 6. Szerkezetvizsgáló rendszer a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén • vizsgáló asztal beépített munkahengerrel: 250 kN • 1 m * 2 m-es vizsgálati felület • önálló munkahenger: 250 kN • 100 l/perc szállítási teljesítményű hidraulikus tápegység • számítógépes vezérlés

 7. Tartalomjegyzék • Vizsgáló rendszerek a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén • Vizsgálati irányok • Fárasztó- és repesztővizsgálatok a HIKOMP projekt (Polimer mátrixú kompo-zittal erősített hibrid csövek integritása: GVOP-3.1.1-2004-05-0215/3.0) keretében

 8. Vizsgálati irányok • anyagminőség • az igénybevétel típusa • kvázistatikus belső nyomás (repesztés) • ismétlődő belső nyomás (fárasztás) • ismétlődő, majd kvázistatikus belső nyomás • összetett terhelés • a cső(szakasz) állapota • ép csőszakaszok vizsgálata • hibát tartalmazó, javítás nélküli csőszakaszok vizsgálata • a javítás módja • hegesztéses technológiával javított csőszakaszok • hegesztés nélküli technológiával javított csőszakaszok • a vizsgálati közeg típusa • környezeti közeg • korrozív közeg

 9. Tartalomjegyzék • Vizsgáló rendszerek a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén • Vizsgálati irányok • Fárasztó- és repesztővizsgálatok a HIKOMP projekt (Polimer mátrixú kompo-zittal erősített hibrid csövek integritása: GVOP-3.1.1-2004-05-0215/3.0) keretében

 10. A vizsgált csőszakaszok jellegzetességei

 11. A vizsgálati program • hibátlan csőszakasz repesztővizsgálata • hibátlan csőszakasz fárasztó- (105 ciklus) és repesztővizsgálata • MEGFELELŐ minősítésű körvarratot tartalmazó csőszakasz fárasztó- (2*104 ciklus) és repesztő-vizsgálata • NEM MEGFELELŐ minősítésű körvarratot vagy mesterséges hibát tartalmazó csőszakasz fárasztó- (2*104 vagy 105 ciklus) és repesztő-vizsgálata • NEM MEGFELELŐ minősítésű körvarratot vagy mesterséges hibát tartalmazó megerősített csőszakasz fárasztó- (105 ciklus) és repesztő-vizsgálata

 12. Vizsgálati eredmények (A_e) 1) Karbon szál erősítésű, polimer mátrixú kompozit. 2) Biztonsági tényező = Repesztési nyomás / MAOP.

 13. Az „A_e2” jelű csőszakasz a vizsgálatok előtt és után

 14. Vizsgálati eredmények (B_a) 1) Biztonsági tényező = Repesztési nyomás / MAOP.

 15. A „B_a4” jelű csőszakasz a vizsgálatok előtt és után

 16. Vizsgálati eredmények (B_b) 1) Karbon szál erősítésű, polimer mátrixú kompozit. 2) Mesterséges hiba. 3) Biztonsági tényező = Repesztési nyomás / MAOP.

 17. A „B_b5” jelű csőszakasz a vizsgálatok előtt és után

 18. A „B_b1”, a „B_b2”, a „B_b3”, a „B_b4” és a „B_b5” jelű kísérleti csőszakaszok repesztővizsgálatai során regisztrált nyomás-idő diagramok

 19. A „B_b6” jelű kísérleti csőszakasz vizsgálata

 20. A „B_b7” jelű kísérleti csőszakasz vizsgálata

 21. A „B_b6” és a „B_b7” jelű kísérleti csőszakaszok repesztővizsgálatai során regisztrált nyomás-idő diagramok

 22. A „B_b8” jelű kísérleti csőszakasz, nyúlásmérő bélyeges mérésekhez

 23. Vizsgálati eredmények (C_d) 1) Mesterséges hiba. 2) Karbon szál erősítésű, polimer mátrixú kompozit. 2) Biztonsági tényező = Repesztési nyomás / MAOP.

 24. A „C_d2” jelű csőszakasz a vizsgálatok előtt és után

 25. A „D_f1” jelű kontroll csőszakasz

 26. Vizsgálati eredmények (E_c)

 27. A vizsgálatok eredményei alapján megfogal-mazható összegző következtetések I. • A körvarratok hibatűrése nagy, amelyet igazolt az hogy a NEM MEGFELELŐ minősítést kapott körvarratok sem a fárasztóvizsgálatok, sem a repesztővizsgálatok során nem károsodtak, azokban az esetekben sem, amikor megerősí-tésükre nem került sor.

 28. A vizsgálatok eredményei alapján megfogal-mazható összegző következtetések II. • A NEM MEGFELELŐ minősítésű mesterséges hibák a megerősítés nélküli kísérleti csőszakaszokon nem viselték el a tervezett, 105 fárasztási ciklusszámot. • Az azonos geometriájú, szintén NEM MEGFELELŐ minősítésű mesterséges hibák megerősítés után károsodás (fáradásos repedés keletkezése) nélkül elviselték a 105 fárasztási ciklusszámot. • A megerősített kísérleti csőszakasz ezt követően ezeknél a hibáknál ment tönkre, olyan repesztési nyomás értékeknél, amelyek jelentősen meghaladják mind a szokásos üzemi nyomás, mind pedig a próbanyomások értékeit.

 29. A vizsgálatok eredményei alapján megfogal-mazható összegző következtetések III. • A kísérleti csőszakaszok mindegyikének tönkremenetele olyan repesztési nyomásokon ment végbe, hogy az azok segítségével számított biztonsági tényezők a 3,65-7,38-as tartományba estek. Ezek az értékek meghaladják az elvárt értékeket, ami különösen azokban az esetekben lényeges megállapítás, amikor a kísérleti csőszakasz NEM MEGFELELŐ minősítésű hibát tartalmazott.

 30. A vizsgálatok eredményei alapján megfogal-mazható összegző következtetések IV. • A kifejlesztett és kipróbált megerősítési technológia bizonyította alkalmasságát és alkalmazhatóságát, belső és külső hibákat tartalmazó csövek esetében.

 31. Köszönetnyilvánítás Szerzők köszönetüket fejezik ki az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP-3.1.1.-2004-05-0215/3.0) és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramoknak(OTKA T 049126) a kutató munka támogatásáért.

 32. ME HIBRID CSŐSZERKEZETEK FÁRASZTÓ- ÉS REPESZTŐVIZSGÁLATAILukács, J.; Nagy, Gy.; Török, I. Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 4. AGY Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium

More Related