Download
dewey decimalklassifikation introduktion n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dewey decimalklassifikation Introduktion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dewey decimalklassifikation Introduktion

Dewey decimalklassifikation Introduktion

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dewey decimalklassifikation Introduktion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dewey decimalklassifikationIntroduktion Presentation vid Dewey, ämnesord, nya katalogregler och MUSIK. Vad innebär det? Stockholm 2010-05-28Magdalena Svanberg, Kungliga biblioteket Kungl. biblioteket

 2. Innehåll • Bakgrund • Deweyprojektet • Introduktion till Dewey

 3. Bakgrund • Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) • Expertgruppen för LIBRIS samkatalog beredde frågan vidare. • Diskussion i Nationella referensgruppen, som ställde sig positiva. • KB:s beslut (november 2008) • Uttalande av Svensk biblioteksförening (december 2008) • BTJ redo för Dewey (januari 2009) • Svensk biblioteksförening ska utreda konsekvenserna för folkbiblioteken, särskilt ur ett barnperspektiv, vidare • Deweyprojektet startade 2009 • KB:s övergång januari 2011

 4. Varför Dewey? • Internationalisering • 135 länder • 30 språk • 60 länders nationalbibliografier • Rationalisering • Över 80 % av LIBRIS-biblliotekens utländska förvärv är publicerat i länder där nationalbibliografin använder Dewey • Kvalitetshöjning

 5. Deweyprojektet – vad gör vi? (1) • Blandad översättning av Dewey – motsvarande SAB:s nivå • Resten kvarstår på engelska • Svensk WebDewey augusti 2010 • Mer svenskt innehåll efter hand, översättningen pågår hela 2010 och troligen under 2011 • Avgiftsfritt abonnemang för biblioteken • Hittills översatt: Tabellerna, 000, 100, 300 (ej komplett), 400, 570-580, 700, 800, 930 • 780 – musik – fullständigt översatt

 6. Deweyprojektet – vad gör vi? (2) • Översyn av Konverteringstabellen SAB-Dewey • Kodning av graden av överensstämmelse • Kunna användas maskinellt och manuellt • Klart augusti 2010 • Nu genomgångna avdelningar: A, B, D, E, F, I (utom Ij), J, K, N, Q, R, T, U

 7. Deweyprojektet – vad gör vi? (3) • Mappning av Svenska ämnesord till Dewey • Till hjälp för användare och katalogisatörer • Kunna användas maskinellt • Pågår under hela 2010 och troligen under 2011 • Klart: M, R och I, C och O pågår

 8. Deweyprojektet – vad gör vi? (4) • När Dewey inte passar för svenska förhållanden • I den svenska översättningen: byta ut exempel, lägga till svenska termer i indexet 788.863 Knappdragspel Melodeon Indextermer:Durspel (ny)KnappdragspelMelodeon

 9. Deweyprojektet – vad gör vi? (5) • Förslag till ändringar när Dewey inte stämmer med svenska förhållanden: t.ex. abort, bandy, nyckelharpa: 796.963 Bandy Including rink bandy

 10. Deweyprojektet – vad gör vi? (6) • Förslag till utbyggnader när en ökad finfördelning behövs: arkeologi, samiska språk, svensk geografi, svensk historia, svensk litteratur —4863 Kalmar län Omfattar landskapet Öland —4864 Jönköpings län Omfattar *Vättern Klassificera här landskapet *Småland —4865 Kronobergs län

 11. Deweyprojektet – vad gör vi? (7) • Åtgärder för sökning på Deweykod i LIBRIS • Hämta Deweykoder från andra källor • Föra på Deweykoder på SAB-klassat material med hjälp av konverteringstabellen • Slutet av 2010 och början av 2011 • Översyn av hur ämnessökning kan göras i LIBRIS, och hur klassifikationen kan bidra • LIBRIS-enheten i samarbete med Deweyprojektet • Senare

 12. Deweyprojektet – vad gör vi? (8) • Utbildning • Kort introduktion (1 dag) för alla • Veckolång kurs för några vid varje bibliotek. Syfte: självständigt kunna konstruera koder • Oktober 2010 och framåt • Utlokaliserade 1-dagsintroduktioner kommer att erbjudas. • Utlokaliserade veckokurser vid de fem största biblioteken utanför Stockholm

 13. Viktiga principer – jämförelse med SAB

 14. SAB Qcaa Matlagning Qcab för speciella grupper och ändamål Qcaba Barnmat Dewey 641.5 Cooking 641.56 for special situations, reasons, ages 641.562 for persons of specific ages 641.5622 Young people Class here cooking for children Graden av hierarki i Dewey och SAB

 15. Bara en kod (1) • Ibland kan en Deweykod byggas som uttrycker flera facetter: • Invandring till Sverige från Turkiet • Dewey: 304.8|485|0|561(Migration + Sverige + facettindikator + Turkiet) • SAB:Ohdh-oaa Emigration - Turkiet Ohdi-c Immigration – Sverige

 16. Bara en kod (2) • Ibland väljs en kod enligt anvisningar 306.9 Inrättningar som har med döden att göra Klassificera här tvärvetenskapliga verk om döden

 17. Bara en kod - exempel • Memento mori : døden i Danmark i tværfagligt lys • SAB: Dokc, Kt-da, Oa  • Dewey: 306.9

 18. Anvisningar • Mer att läsa men bättre förutsättningar för konsekvent klassifikation av liknande verk 158.1 Personlig utveckling och analys Klassificera här verk om att bli en bättre människa eller undvika misslyckande, att lösa problem eller att anpassa sig till ett liv som inte uppfyller förväntningarna; verk om särskilda system och skolor inom tillämpad psykologi skrivna för personer som önskar personlig utveckling eller analys Klassificera verk om hur man kommer överens med andra människor under 158.2 ; klassificera verk om särskilda system och skolor inom tillämpad psykologi skrivna för vägledare och rådgivare för att hjälpa dem att hjälpa andra under 158.9 ; klassificera övergripande verk om bli en bättre människa och komma överens med andra människor under 158 . Dokb Personlig utveckling och träning Hit arb av typen ”konsten att vinna framgång”, självanalys

 19. Deweys beståndsdelar • Schemat 000-999 (Schedules) • Tabeller 1-6 (Tables) • Manual • Relativt index • I WebDewey dessutom mappad terminologi, t.ex. LCSH och byggda koder.

 20. 10 huvudklasser • 000 Datavetenskap, information & allmänna verk • 100 Filosofi & psykologi • 200 Religion • 300 Samhällsvetenskaper • 400 Språk • 500 Naturvetenskap • 600 Teknik • 700 Konst & fritid • 800 Litteratur • 900 Historia & geografi

 21. 100 avdelningar • t.ex: • 700 Konst • 710 Landskapskonst & fysisk planering • 720 Arkitektur • 730 Skulptur, keramik & smideskonst • 740 Teckning & konsthantverk • 750 Måleri • 760 Grafisk konst • 770 Fotografi & datorkonst • 780 Musik • 790 Idrott, spel & underhållning

 22. 1000 sektioner • t.ex: • 720 Arkitektur • 721 Konstruktion & material • 722 Arkitektur till ca 300 • 723 Arkitektur från ca 300 till 1399 • 724 Arkitektur från 1400 • 725 Offentliga anläggningar • 726 Religiösa byggnader • 727 Byggnader för utbildning & forskning • 728 Bostadshus & liknande byggnader • 729 Formgivning & utsmyckning

 23. Kategorier/klasser • En klass på vilken nivå som helst i Dewey (inklusive huvudklasser, avdelningar och sektioner) • t.ex: • 700 Konst & fritid • 720 Arkitektur • 727 Byggnader för utbildning & forskning • 727.8 Libraries • 727.82 General libraries • 727.83 Libraries devoted to specific subjects • 727.84 Branch libraries

 24. Tabellerna 1 Standardindelningar 2 Geografiska områden, historiska perioder, personer 3A-C Indelningar för konst, särskilda litteraturer, särskilda litterära former 4 Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer 5 Etniska och nationella grupper 6 Språk • Tabell 1 får alltid användas (om det inte uttryckligen står något annat) • Tabell 2 och 5 kan användas via koder från tabell 1. • Tabell 3-4 och 6 används efter instruktion i schemat.

 25. Manualen • Längre anvisningar om hur olika ämnen ska klassificeras och hur nummer ska byggas T3A--2, T3B--2 vs. T3A--1, T3B--102 Drama vs. Dramatic poetry Use T3--2 for poetic plays intended for theatrical presentation, such as the plays of Shakespeare and Marlowe, and poetic plays designed to be read rather than acted, such as Milton's Samson Agonistes. Use T3A--1 and T3B--102 for poetry that employs dramatic form or some element of dramatic technique as a means of achieving poetic ends. Use T3A--2 and T3B--2045 for monologues typically intended for use in theatrical presentations featuring only one actor. Use T3A--1 and T3B--102 for dramatic monologues that are poems in which the speaker is a fictional or historical character speaking to an identifiable but silent listener at a dramatic moment in the speaker's life, such as Robert Browning's "My Last Duchess." If in doubt, prefer T3A--2 or T3B--2 .

 26. Index • Ingång till klassifikationssystemet • Anger var olika ämnen ska klassificeras; hur ämnen behandlade ur olika aspekter ska klassificeras Clothing 391 Clothing―arts 746.92 Clothing―customs 391 Clothing―home sewing 646.4 Clothing―product safety 363.19 Clothing―psychological influence 155.95

 27. Att välja kod • Anvisningar i schematt.ex. nummer för övergripande och tvärvetenskapliga verk • Allmänna principer

 28. Anvisningar i schemat – exempel (1) • Bok om förskolan och lågstadiet372.21 Preschool education and kindergarteneller372.241 Lower level Class here primary grades (1-3)

 29. Anvisningar i schemat – exempel (2) • Anvisning vid372-374              Specific levels of educationUnless other instructions are given, class works treating two sublevels of education that are not subdivisions of the same number with the higher level, e.g., kindergarten and first grade 372.241 (not 372.218 ) • Alltså:372.241 • Ämnesord: FörskolanLågstadiet

 30. Allmänna principer • Det finns ett antal allmänna principer för hur man ska välja kod när ett verk behandlar flera ämnen, antingen separat eller i relation till varandra. • De allmänna principerna tillämpas när inga specifika anvisningar finns.

 31. Allmänna principer - exempel • Tillämpningsregeln (Rule of application). Verk som handlar om ett ämnes påverkan på ett annat klassificeras på det påverkade ämnet. • The infernal Holmes: Dante in Baker Street : essays on Dante's Inferno as reflected in the Sherlock Holmes stories of Sir Arthur Conan Doyle 851.1 Italian poetry - Early period to 1375 eller 823.8 English fiction -1837-1899

 32. Allmänna principer - exempel (2) • 823.8 English fiction -1837-1899eftersom det är historierna om Sherlock Holmes som påverkats • ÄmnesordDante Alighieri, 1265-1321 – influenserDoyle, Arthur Conan Sir, 1859-1930Holmes, Sherlock (fiktiv gestalt) 

 33. WebDewey • Bläddra • Söka • Uppifrån och ner • Att bläddra ger bra överblick, är som att slå upp i tryckt index • Använd det relativa indexet i första hand • Använd LCSH när du inte hittar vad du söker

 34. Några tecken och förkortningar / Markerar var koder ur den förkortade utgåvan tar slut B Byggt nummer (Built number) M Manualen (Manual) […] Vakanta nummer, upphörda nummer (…) Alternativt nummer ‡ , * Markerar nummer som man får bygga vidare på enligt särskilda anvisningar

 35. Klassens beståndsdelar • Nummer • Är numret byggt? • Var slutar numret i den förkortade Dewey? • Rubrik • Byggda nummer saknar rubrik, ingången från det relativa indexet visas istället • Hierarkin som klassen ingår i (i WebDewey) • Relativt index-termer (i WebDewey) • Mappad terminologi (i WebDewey) • Redaktionellt mappade • Maskinellt mappade, redaktionellt reviderade • Maskinellt mappade • Länkar till LCSH:S auktoritetsposter • Anmärkningar

 36. Läs- och länktips • Deweyprojektets webbsidor:http://www.kb.se/bibliotek/dewey/

 37. Frågor och synpunkter? Magdalena Svanberg magdalena.svanberg@kb.se 08-463 44 45