1 / 22

19.5.2011

19.5.2011. HUKVALDY. Zde je realizován projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0082 11.11. 2009 - 11.1. 2012 „Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka“ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. První z trojice výletů do naší historie ….

kohana
Télécharger la présentation

19.5.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 19.5.2011 HUKVALDY

 2. Zde je realizován projektCZ.1.07/1.1.07/02.0082 • 11.11. 2009 - 11.1. 2012 • „Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka“ • Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 3. První z trojice výletů do naší historie… • 19.5. Hukvaldy • 1.6. Štramberk • 8.6. Starý Jičín

 4. Před výletem: • Seznámení se s životem na středověkém hradě • Získávání informací o Hukvaldech • Práce s místní pověstí • Buk lesní jako jeden z typických představitelů tamní flory • Leoš Janáček

 5. Seznámení se s životem na středověkém hradě • Výroba rytířských štítů • Foukací šašci • Popis rytíře –práce se slovníkem • Popis hradu – volné psaní

 6. Získávání informací o Hukvaldech • CO?Zřícenina hradu • KDY? 13. století • KDO? Arnold z Huckeswagen • PROČ?Středověké opevněné sídlo, se šesti branami s padacími mosty přes příkopy ZAJÍMAVOSTI Hukvaldy nebyly nikdy vojensky dobyty - zničil je • mohutný požár v roce 1762 • obyvatelé okolních vesnic, kterým sloužila zřícenina jako zdroj stavebního materiálu • hledači pokladů, kteří neúnavně prokopali celou zříceninu

 7. Práce s místní pověstí Víte, kdo jsou Húkalky? Jsou to víly, které se podle lidové tradice pohybovaly v okolí hradu – ten pak podle nich získal své jméno. • Jak taková húkalka vypadala? • Co měla ráda? • Kde se ukrývala? • Nevíte? My ano ŠtěpánovaStandova MartinovaMartina MarkinaHonzova Petrova

 8. Práce s místní pověstí O ZAZDĚNÉM PRECLIKÁŘI • Čtení pověsti • Pětilístek • Shapewriting • Dramatizace ZDE • Ilustrace

 9. Buk lesní jako jeden z typických představitelů tamní flory • Poznávání našich stromů • Buk lesní – metoda insert

 10. Leoš Janáček Evokace: Brainstorming – čeští hudební skladatelé Křížovka s tajenkou Leoš Janáček Uvědomování si významu: Doplňování slov do textu Poslech – Pilky z Lašských tanců Symfonietta Reflexe: Závěrečný test Vysvětlení klíčových slov (Lašsko, varhanická škola, nápěvky, Janáčkova akademie múzických umění)

 11. Na výletě Po naučné stezce Hradní vrch…

 12. Buk lesní a jeho obnažené kořeny…

 13. Hledáme… …kešky …strom s nejširším kmenem

 14. Leoš Janáček na Hukvaldech

 15. Na zřícenině…

 16. Po výletě • Volné psaní

 17. Co mě nejvíc zaujalo

 18. Přepis zjištěných informací

 19. Pojmová mapa

 20. Celkové zhodnocení

 21. Zpracovala Mgr. Lucie Kozelská Použita: Vlastní fotodokumentace Zdroje: Hukvaldy. [online]. [cit. 2011-11-10]. Dostupné z: http://www.hotelpetrbezruc.cz/hrad-hukvaldy/

More Related