1 / 1

Vad behöver Uddevalla göra för att bli klimatsmart?

Klimatsmart framtid. Vad behöver Uddevalla göra för att bli klimatsmart?. Är du mellan 15-22 år? Vill du påverka stadens utveckling! Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med politiker och tjänstemän under två månader för att ta fram förslag till hur

kohana
Télécharger la présentation

Vad behöver Uddevalla göra för att bli klimatsmart?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Klimatsmart framtid Vad behöver Uddevalla göra för att bli klimatsmart? Är du mellan 15-22 år? Vill du påverka stadens utveckling! Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med politiker och tjänstemän under två månader för att ta fram förslag till hur Uddevalla kan utvecklas till en klimatsmart stad! Mat Klimatsmart shopping Åsikter När: 16 mars Tid: kl 9.00-14.00 Var: Agnebergsskolans aula Först till kvarn gäller Anmäl er till: Pia.Svensson@uddevalla.se 0768 063 123 Kultur kollektivtrafik Uddevalla kommun

More Related