Download
rndr venha ov jarmila n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RNDr. Venhačová Jarmila PowerPoint Presentation
Download Presentation
RNDr. Venhačová Jarmila

RNDr. Venhačová Jarmila

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RNDr. Venhačová Jarmila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RNDr. Venhačová Jarmila VÝPOČET ZÁKLADU

 2. Prečítaj si pozorne úlohu. Klikni na správny výsledok. Vypočítaj základ, ak: chyba 1% základu je 0,5 50 5 500 chyba 15 % základu je 1,5 22,5 1 10 chyba 200 % základu je 800 40 400 4

 3. Prečítaj si pozorne úlohu. Klikni na správny výsledok. Školu navštevuje 180 dievčat. Zvyšných 55 % žiakov sú chlapci. Koľko žiakov má škola? 327 390 400

 4. Matematickej súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov, čo je 25 % všetkých žiakov triedy. Koľko žiakov triedy sa súťaže nezúčastnilo? 18 30 24

 5. Na obedy do školskej jedálne chodí 36 siedmakov, čo predstavuje 72 % všetkých siedmakov. Koľko siedmakov má škola? 60 50 54

 6. Aktovka zlacnela po sezóne o 40 %. Jej cena po zlacnení je 14,40 €. Aká bola pôvodná cena aktovky? 24 30 36

 7. Koľko pretekárov sa zúčastnilo behu na lyžiach, ak je v cieli už 32 pretekárov, čo predstavuje 40 % všetkých zúčastnených pretekárov. 80 90 70

 8. Školskej diskotéky sa zúčastnilo 170 žiakov, čo je 85 % všetkých žiakov. Koľko žiakov nebolo na diskotéke? 200 30 40

 9. Žiaci 7. A plánujú výlet na konci školského roka. Už našetrili 240 €, čo je 80% predpokladanej sumy. Koľko bude stáť výlet? 350 320 300

 10. 10 - 9 Darilo sa Ti? Vráť sa a spočítaj správne odpovede. 8 - 7 1 4 2 5 3 6 - 5 4 - 3 Obrázky: www.beruska8.cz 2 - 0

 11. Ďakujem Za POZORNOSŤ