1 / 11

Török József Üzletfejlesztési igazgató Szeged, 2014. február 27.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Szeged, 2014. február 27. Miért tőkéből finanszírozzam a növekedést?. Valóban én vagyok a célcsoport?. Hogyan jutok a pénzhez?. Miért az SZTA a partnerem?. Tőkepiaci finanszírozás. Megoldás. Biztosíték hiány.

kris
Télécharger la présentation

Török József Üzletfejlesztési igazgató Szeged, 2014. február 27.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Szeged, 2014. február 27.

  2. Miért tőkéből finanszírozzam a növekedést? Valóban én vagyok a célcsoport? Hogyan jutok a pénzhez? Miért az SZTA a partnerem?

  3. Tőkepiaci finanszírozás Megoldás Biztosíték hiány Banki források elapadása

  4. A tőkefinanszírozás lényege: • részesedés szerzése forrás fejében, • nincsen fedezet, • ellenőrzés, • közös kockázatvállalás, • hozam elérése (cél), • ideiglenes jelenlét (exit).

  5. kizárólag tőkeemelés, a tőke emelése ázsióval is, az SZTA egyértelmű tőkekockázatot vállal (nincs fedezet), kizárólag monitoring, nincs operatív részvétel, legfeljebb 49%-os (kisebbségi) részesedés-szerzés, az SZTA elvárt hozama: évi kb. 10% (nincs egyéb költség), a befektetés (tervezett) időtartama: 4-6 év, a kilépés a jelenlegi tulajdonosokat hozza helyzetbe. …és megvalósulása az SZTA-nál:

  6. Célcsoportunk az Ön vállalkozása, ha: • legalább 2 éves termelő vagy szolgáltató kkv, • terméke jelen van a piacon, • fejlesztési forrástkeres, nem „megmentési” tőkét, • valós növekedési potenciállal és • felkészült menedzsmenttel rendelkezik. • nem működhet: • „érzékeny iparágban”/mezőgazdaságban/kereskedelemben

  7. 3-4 hónap Tőkebefektetési folyamat • Jelentkezési adatlap (www.szta.hu/termekeink), • Befektetési ajánlat üzleti terv alapján(„termsheet”), • Befektetési Bizottság, • Jogi és pénzügyi átvilágítás, • Igazgatóság („kockázati döntés”), • Szerződéskötésés tőkeemelés

  8. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének keretei • 2 év alatt a legnagyobb számú portfóliót építette fel, • Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói jogait az NGM gyakorolja, • Befektetési időszak: 2011. június 1. – 2015. december 31., • Minden régióban 2 milliárd Ft-ot fektet be (12-15 ügylet).

  9. Jelenlegi helyzet – legaktívabb tőkepiaci befektető 36 befektetés • Fémszerkezetgyártás • Autóipari beszállító • Bútoripar • Informatika • Orvosi műszergyártás • Kreatív ipar • 4,013 milliárd Ft kihelyezett tőke • Közel 1000 érintett munkahely • Döntési eljárásban • 1,2 milliárd Ft befektetés • Előkészítés alatt • 2,384 milliárd Ft befektetés

  10. Beszéljünk még ma! blog.szta.hu www.szta.hu torok.jozsef@szta.hu

More Related