Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Camp PowerPoint Presentation

Camp

139 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Camp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Camp

 2. Energizer: • Hvornår fik du sidst en god ide? • 10 min.

 3. Campens regler: • Man må ikke sige nej til en ide • Én opgave, én deadline • Deadlines skal overholdes • Man holder selv pauser og kun individuelt

 4. Opgave 1: • Lav et gruppenavn og • et slogan til jeres gruppe • 10 min.

 5. Opgave 2: • (her skal virksomhedens • eller fagets problemstilling stå) • 35 min.

 6. Opgave 3: • Brainstorm • Hver gruppe skal finde på mindst 20 ideer. • 10 min.

 7. Energizer: • Hvorfor er et gevær blødere end en strømpe? • 3 min.

 8. Energizer: • Hvorfor larmer en sky • mere end et glas? • 3 min.

 9. Energizer: • Hvorfor blæser en and mere end en firkant? • 3 min.

 10. Opgave 4: • Brainstorm igen • Hver gruppe skal finde på yderligere 20 ideer • 15 min.

 11. Stimulikort

 12. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 13. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 14. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 15. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 16. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 17. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 18. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 19. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 20. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 21. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 22. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 23. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 24. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 25. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 26. Stimulikort Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

 27. Opgave 5: • Ideudvikling • Udvælg hver én ide, som i skriver på ”ideudviklingsarket”. • 20 min.

 28. Energizer: Den stumme Fødselsdagsrække 10 min.

 29. Opgave 6: Ideudvælgelse Udvælg tre ideer 10 min.

 30. Opgave 7: Kvalificering af ide Skriv de tre ideer på arket ”idesammensmeltning”. 20 min.

 31. Opgave 8: Diskussion af ide Diskuter ideen ved brug af ”idediskussion”. 20 min.

 32. Energizer: Fortæl din dag baglæns 10 min.

 33. Opgave 9: Udarbejdelse af præsentation Lav en præsentation der varer max. tre minutter. Brug jeres fantasi!! 50 min.

 34. Opgave 10: Idebeskrivelse Beskriv jeres ide på max. 100 ord og send den via mail til (campleder/lærers mailadresse) 20 min.

 35. Opgave 11: Præsentation Hver gruppe har tre minutter til at præsentere deres ide for virksomheden. 45 – 60 min.