Download
meditatie in de yoga traditie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meditatie in de Yoga traditie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meditatie in de Yoga traditie

Meditatie in de Yoga traditie

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Meditatie in de Yoga traditie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meditatie in de Yoga traditie K.U. Leuven 10 maart 2005

 2. Presentatie • Persoonlijke introductie • Introductie Yoga traditie • Meditatie en Yoga • Hoe, wat en waarom van meditatie • Mediteren in dagelijks leven

 3. Persoonlijke introductie • Bouwkundige ingenieur • 8 jaar werkzaam geweest als vastgoed ontwikkelaar • Thans, zelfstandige ondernemer, directeur van 2-tal ondernemingen, bezig met internationale consultancy, handelsdiensten. • Documentairemaker • Bestuurslid: Stichting Himalayan Yoga en Meditation Network Society.

 4. Introductie yoga - 1 • 7 belangrijke scholen van Indiase filosofie • Meest gematigde en populaire vormen zijn: • Yoga (Patanjali, ca. 200 v. Chr.) • Samkhya (Kapila, ca. 600 v. Chr.)

 5. Introductie yoga - 2 Wat is yoga • Een systematische wetenschap • Leert de aspirant de weg naar zelf realisatie • Geen religie • Centraal uitgangspunt: de ware aard van de mens is goddelijk, perfect en oneindig.

 6. Introductie yoga - 3 Soorten yoga • Karma yoga: yoga van handelen • Bhakti yoga: yoga van devotie • Jnana yoga: yoga van pure kennis • Kundalini yoga: yoga van de vitale energie • Mantra yoga: yoga van het heilige woord • Hatha yoga: yoga van het lichamelijke bewustzijn • Raja yoga: het koninklijke pad

 7. Extern gericht Intern gericht Introductie yoga - 4 Raja yoga (8 stappen) • Yamas (beteugelingen) • Niyamas (inachtnemingen) • Asana (lichamelijke houdingen) • Pranayama (beheersing van levensenergie) • Pratyahara (beheersing van de zintuigen) • Dharana (concentratie) • Dhyana (meditatie) • Samadhi (transcendente staat)

 8. “Buddhi” Intellect “Ahankar” Ego “Manas” Data verwerking “Chitta” Reservoir van ervaringen Meditatie en yoga • Onafgebroken stroming van de ‘mind’ (geest) op een object of concept. • Uit deze stroming komt intuïtieve kennis • Via meditatie wordt verbinding met het transcendente bewustzijn gemaakt • Elke vorm van yoga bereidt iemand voor op meditatieve staat. 4 elementen van de “Mind”. Definitie (Samkhya): de bevrijding van de ‘mind’ van alle emoties, gedachten en verlangens”

 9. De systematiek van meditatie • Juiste houding (mentaal en fysiek) • Systematische ontspanning (voorwaarde voor concentratie) • Regulering van de ademhaling (verschillende pranayamas) • Controle/bewustwording van de zintuigen • Richten op een punt

 10. Waarom mediteren • Bereiken van evenwicht • Gezondheid • Ontdekking van de Zelf (wie ben ik?) • Aanboren van de intuïtieve kennis • Transcenderen

 11. Meditatie in het dagelijks leven “Hij die handelen in niet-handelen ziet en hij die niet-handelen in handelen ziet, heeft de ware betekenis van het leven begrepen” - Bhagvad Gita • Vaste meditatietijden • Leven als meditatie • Het bereiken van “perfectie in handelen” • Harmonie in je relaties • Situatie overstijgend

 12. Tot slot……………. “Een half uur per dag mediteren is essentieel, behalve als je het te druk hebt met je leven…… ……dan is een volle uur noodzakelijk” St. Francis de Sales (1567 – 1622)

 13. VRAGEN ?????