Download
info tv projekti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Info-TV Projekti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Info-TV Projekti

Info-TV Projekti

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Info-TV Projekti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Info-TV Projekti

 2. Projektiryhmä • Admin puoli • Mikko Miettinen • Jussi Saren • Antti Arajärvi • Kim Kostera • UI puoli • Antti Aspinen • Antti Terho • Markus Ylitalo TheBoss Antti Korhonen

 3. Projektin aihe • Ideana siis oli tehdä uusi päivitetty versio vanhan info-tv:n tilalle. • Uuden version tulisi olla helppokäyttöinen, selkeä ja informatiivinen. • Tarkoituksena tuoda informaatiota koulun opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille.

 4. Kehitysympäristö • Kehitysympäristönä toimi itseluotuDebian–pohjainen virtuaalikone. • Sovellus käyttää Zend Framework sovelluskehystä. • Palvelu toimii Apache, MySQL, PHP -alustalla.

 5. Toiminnot • Sivut • Sivuilla on se mitä näytöillä näytetään info tv:ssä. • Sivuille voi valita erillaisiatemplateja kuudesta vaihtoehdosta. • Sivuja voi ajastaa, esim. minä päivinä, mihin aikaan ja mihin päivämäärän asti jonoa esitetään.

 6. Toiminnot • Jonot • Jonot ovat joukko sivuja. • Monella jonolla voi olla yksi sama sivu. • Yhden jonon voi määrittää pääjonoksi, mikä näkyy etusivulla.

 7. Toiminnot • Käyttäjät • Käyttäjiä on kolmenlaisia: • Sisällönpäivittäjä • Sisällönhallitsija • Ylläpitäjä

 8. Toiminnot • Slideshow • Mahdollistaa sivujen diaesityksen. • Järjestää sisällön ja näyttää hyvältä. • Huolehtii ajastuksesta ja pitää jonon ajantasalla.

 9. Ulkoasu • Teimme myös yhteistyötä kolmen mediatekniikan opiskelijan kanssa. • Visualistit toteuttivat mm. info-tv:n ulkoasun.

 10. Demo Nyt demotaan

 11. ??? Kysymyksiä?