1 / 9

Uue stiili kujunemine

Uue stiili kujunemine. Anu-Mai Lillo anumai@tdl.ee. Suur pööre Euroopa muusikas. Tekkisid kiiresti mitmed uued žanrid (ooper) Algas solistide ja orkestrimuusika võidukäik Polüfoonia asemele tuli monoodia

laith-oneal
Télécharger la présentation

Uue stiili kujunemine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Uue stiili kujunemine Anu-Mai Lillo anumai@tdl.ee

  2. Suur pööre Euroopa muusikas • Tekkisid kiiresti mitmed uued žanrid (ooper) • Algas solistide ja orkestrimuusika võidukäik • Polüfoonia asemele tuli monoodia • Stiil, mis väljendub peamiselt ühehäälses meloodias, millega käib kaasas harmooniasaade

  3. Monoodiline stiil • Polüfoonilisi laule, kus domineeris ülemine hääl, seati ümber soolohäälele lauto saatel • Saade matkis lihtsustatult alumiste häälte polüfoonilist liikumist • Sageli piirdus aga ka üsna lihtsate akordidega

  4. Muusika pole kontsertlik st. pole mõeldud kuulamiseks: kirikumuusika on jumalateenistuse funktsionaalne osa seltskonnalaul on kaasalaulmiseks tantsumuusika tantsimiseks Rikkad ülikud püüdsid üksteist kapellidega üle trumbata: hinda läks esituse virtuoossus ja isikupära kirikuski oli võimalikult heade kapellide palkamine prestiiži küsimus Renessanss Barokk

  5. Itaaliakeelse concerto algne tähendus on “koosmäng” • Žanri- ja stiilinimena tuli sõna “kontsert” käibele 16. saj. lõpul Veneetsia koolkonnas • Kontsertideks nimetati seal suuremaid kiriklikke teoseid häältele ja pillidele • Tänapäeval mõistetakse sõna “kontsert” all 3-osalist teost soolopillile ja orkestrile, ning mis on ülesehituselt sonaaditsükkel

  6. Baroki muusikastiilid • Vana ehk kiriklik stiil (jätkas Rooma koolkonna polüfoonilist stiili) • Kammerstiil, mis hõlmas sooloaariaid ja duette ning teoseid soolopillidele ja väikestele pilliansamblitele • Teatraalne stiil oli kõige uudsem ja julgem (rõhutatult tundeline ja kirglik) Kõik need stiilid võivad omavahel ka põnevalt seguneda

  7. Kompositsioonitehnika põhialuseks sai meloodiat toetav harmooniasaade • Basso continuo (it. k. ‘katkematu bass’) ehk saksapäraselt generaalbass on muusikat pidevalt saatev bassihääl • Seda mängitakse pillirühmaga, kuhu kuulub kaks pilli: 1) basspill (tšello, viola da gamba, fagott), mis mängib bassi meloodiat 2) harmooniapill (klavessiin, orel, lauto), mis improviseerib saateakorde

  8. Basspilli meloodia on helilooja poolt täpselt välja kirjutatud ning see on väga oluline tugihääl • Harmooniapilli jaoks kasutatakse numbrikirja bassinootide kohal, mis jätab teatud improvisatsioonivabaduse • Basso continuo’t nimetatakse sageli ka nummerdatud bassiks

  9. Tänud

More Related