1 / 21

Wyklad VIII i IX

BIBLIOGRAFIA: .

lakeisha
Télécharger la présentation

Wyklad VIII i IX

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wyklad VIII i IX Rodzina

  2. BIBLIOGRAFIA: Rodzina w zmieniajacym sie spoleczenstwie KUL, Lublin 1997 Rodzina wsplczesna pod redakcja naukowa Marii Ziemskiej, Wyd. Uniwersytet Warszawski 1999 r Rodzina polska na przelomie wiekw pod redakcja Jana Zebrowskiego, Wyd. Uniwersytet Gdanski 2001 r. Renata Doniec Rodzina wielkiego miasta Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakw 2001 L.Dyczewski Kultura w procesie przemian , Lublin 1993 F.Adamski Socjologia malzenstwa i rodziny, Warszawa 1984 r Z.Tyszka Socjologia rodziny Warszawa 1976 r. Z.Tyszka Rodzina w swiecie wsplczesnym jej znaczenie dla jednostki i spoleczenstwa Warszawa 1995 Maria Ziemska Postawy rodzicielskie Warszawa, 1968r. M.Jarosz Dezorganizacja w rodzinie i spoleczenstwie, Warszawa 1987 r.

  3. Definicja rodziny Rodzina jest grupa ludzi, zyjacych razem w jednym gospodarstwie domowym. Sa oni powiazani ze soba poprzez pokrewienstwo, adopcje lub malzenstwo i wsplpracuja ze soba ekonomicznie. Rodzina jest takze instytucja zycia spolecznego, poniewaz jest stalym wzorem zachowania, opartym na normach spolecznych

  4. Rodziny sa zorganizowane na rzne sposoby, rznia sie sposobami dziedziczenia dbr materialnych, sposobami zamieszkiwania i sposobami sprawowania wladzy wewnatrz rodziny. Zwiazki spoleczne pomiedzy doroslymi kobietami i mezczyznami moga byc zorganizowane w rodzinie poprzez podkreslenie zarwno przez powinowactwo jak i pokrewienstwo. Rodzina nuklearna sklada sie z malzonkw i ich potomstwa. W rodzinie poszerzonej najwazniejsze sa wiezi pokrewienstwa a malzonkowie sa marginalizowani, na peryferiach.

  5. formy rodziny: rodzina nuklearna i rozszerzona, dziedziczenie patrylinearne, matrylinearne,bilinearne, zamieszkiwanie: patrylokalne, matrylokalne, neolokalne, wladza w rodzinie: patriarchat, matriarchat, partnerstwo.

  6. Fakt, ze malzonkowie musza byc czlonkami dwch rznych grup krewniaczych posiada kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rodzin. Ciaglosc i powodzenie rodziny w dlugim okresie czasu kazdej grupy krewniaczej zalezy od pozyskania malzonkw z innych grup. Dlatego tez grupy krewniacze kontroluja swoich krewniakw po zawarciu malzenstwa. Wszystkie spoleczenstwa reguluja kto moze byc kandydatem do malzenstwa. Stosunki miedzy mezami zona nie sa dowolne lecz zachodza wg 4 typw malzenstwa

  7. 1. monogamicznego, 2. poligamicznego, 3. poliandrycznego i 4. grupowego.

  8. Milosc jest regulowana w spoleczenstwie: pewne typy spoleczenstw ja dopuszczaja a nawet gloryfikuja a inne jej zabraniaja. Spoleczenstwa kontroluja milosc na rzne sposoby: poprzez malzenstwa aranzowane w dziecinstwie, izolowanie plci od siebie, scisly nadzr nad parami, nacisk na odpowiedzialne rodzicielstwo.

  9. W doborze malzenskim odgrywaja role rzne czynniki: podobienstwo spoleczne, podobna fizyczna atrakcyjnosc, komplementarne potrzeby. Teoria wymiany spolecznej skupia sie na wyjasnieniu calosciowym szczesliwego doboru malzenskiego i powodzenia w malzenstwie.

  10. Wiekszosc doroslych ludzi jest tak zsocjalizowanych, ze pragnie zawarcia intymnego zwiazku z innym czlowiekiem. W Polsce istnieje nadal wysoka stopa zawierania malzenstw i niska stopa rozwodw?!

  11. formy malzenstwa zasada endogamii i egzogamii, tabu kazirodztwa, Malzenstwo: monogamiczne, poligamiczne, poliandryczne, malzenstwa grupowe

  12. funkcjonalistyczna interpretacja rodziny Teoria funkcjonalistyczna podkresla, ze spoleczenstwo by przetrwac i dzialac, musza zabezpieczyc wypelnianie pewnych funkcji, ktre podejmuje rodzina.

  13. funkcje rodziny funkcja reprodukcyjna, socjalizacyjna, opiekunczo- emocjonalna, funkcja przydzielania pozycji spolecznej, funkcja regulowania zachowania seksualnego

  14. Funkcje instytucjonalne rodziny: materialno-ekonomiczna opiekunczo-zabezpieczajaca prokreacyjna seksualna legalizacyjno-kontrolna socjalizacyjna klasowa kulturalna rekreacyjno-towarzyska emocjonalna

  15. konfliktowa interpretacja rodziny prosze znalezc definicje! Bedzie na zaliczeniu

  16. Rodzina i malzenstwo w Polsce wybr partnera zyciowego malzenstwo rodzicielstwo matki pracujace rodziny o dochodach obojga malzonkw przemoc w rodzinie, krzywdzenie dzieci i kazirodztwo rozwody rodziny konstruowane powtrnie: ojczym i macocha, troska o starych rodzicw

  17. Alternatywne style zycia para - rodzinnego single kohabitacja samotne rodzicielstwo pary gayowskie

  18. Ostatni Narodowy Spis Powszechny w Polsce pokazal, ze w porwnaniu z rokiem 1988, znaczaco wzrosla liczba gospodarstw jednoosobowych do 6,5 %. Ponadto znaczaco spadl udzial malzenstw i par bez dzieci do 6,9% i wzrosla o 3,5 % liczba samotnych matek i ojcw. Jednak jest az 7,8 razy mniej samotnych ojcw niz samotnych matek, bo matek jest az 17.2%. Co szsta kobieta samotnie wychowuje dzieci.

  19. Rodzina nuklearna, ktra nie jest doswiadczona rozwodem, smiercia, separacja, przechodzi przez typowe zmiany w czasie, ktre okresla sie jako cykl zycia rodziny. Pojawienie sie dzieci i ich wychowanie wyznaczaja przejscia w tym cyklu i wywoluja zmiany w rolach spolecznych malzonkw.

  20. Wzrastajaca liczba matek pracujacy wyraziscie zaznaczyla sie w XX wieku. Obecnie nie docieka sie czy jest zle czy dobrze, ze matka pracuje. Bardziej waznym pytaniem jest czy matka czerpie zadowolenie z tej sytuacji.

  21. Glosariusz czyli co moze byc na egzaminie: definicja rodziny, endogamia, egzogamia, rodzina nuklearna, rodzina poszerzona, monogamia, poliandria, poligamia, tabu kazirodztwa, dziedziczenie martylinearne i partylinearne, funkcja reprodukcyjna, socjalizacyjna, opiekunczo - emocjonalna, funkcja przydzielania pozycji spolecznej, funkcja regulowania zachowania seksualnego, rola podobienstwa spolecznego, rola atrakcyjnosci fizycznej, rola komplementarnych potrzeb w doborze malzenskim, rozwody i malzenstwa w Polsce, single, samotne rodzicielstwo w Polsce, nasilenie przemocy rodzinnej, alternatywne style zycia para rodzinnego, cykl zycia rodziny.

More Related