Download
reactievergelijkingen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reactievergelijkingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reactievergelijkingen

Reactievergelijkingen

383 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Reactievergelijkingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Reactievergelijkingen

  2. Reacties en Moleculen • Reactie = proces waarbij 1 of meer beginstoffen veranderen in 1 of meer eindproducten • Moleculen worden afgebroken tot atomen, en op een andere manier aan elkaar gezet tot nieuwe moleculen • http://www.youtube.com/watch?v=vSAmuwnwc3k

  3. Van reactieschema reactievergelijking • Reactieschema = beschrijving van een reactie in woorden • Reactievergelijking = beschrijving van een reactie in symbolen

  4. Molecuulformules Afkortingdmv de symbolen. Kortemanieromnamen van stoffen op teschrijven. • Zoek de symbolen van de elementen op. • Zoekde bijbehorendetelwoorden op (mono, di ,tri enz) • Zetéérst de symbolen en dan pas de getallenneer!

  5. Molecuulformules • Bijvoorbeeld: • Waterstofbromide • HBr • Natriumchloride • NaCl • Zilverdibromide • AgBr2 • Difosforpentaoxide • P2O5

  6. Coëfficienten • Coëfficient = getal vóór de molecuulformule, dat aangeeft hoeveel moleculen er aanwezig zijn. • Bv: 4H2O  4 moleculen water. • Er zijn dus: • 4 x 1 = 4 zuurstofatomen • 4 x 2 = 8 waterstofatomen

  7. Reactievergelijkingen • Reactievergelijking = beschrijving van eenreactie in symbolen • Schrijf het reactieschema op. • Zet de woordenom in formule’s. Bv: De ontleding van water in waterstof en zuurstof • Water  waterstof + zuurstof • H2O  H2 + O2

  8. Kloppend maken • Aantal atomen van een soort links van de pijl = aantal atomen van een soort rechts van de pijl. • Bv: H2O  H2 + O2  + • Er zijn nu voor de pijl: • 1 zuurstof atoom, 2 waterstofatomen • En na de pijl: • 2 zuurstofatomen en 2 waterstofatomen.

  9. Kloppend maken • Om een reactie kloppend te maken, mag je álléén de coëfficienten veranderen. Dus niet de indexcijfers!! • H2O  H2 + O2 • 2 H2O  2 H2 + O2 • Er zijn nu voor de pijl: • 2x2=4 waterstofatomen en 2x1= 2 zuurstofatomen • En na de pijl: • 2x2=4 waterstofatomen en 1x1= 2 zuurstofatomen

  10. Kloppend maken • 1. … Fe + … S … FeS • 2. … H2 + … Cl2 … HCl • 3. … Mg + … O2 … MgO • 4. … O2 + … H2 … H2O • 5. … HgO … Hg + … O2