Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
William James PowerPoint Presentation
Download Presentation
William James

William James

274 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

William James

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. William James

 2. Som ung kunstner Som lidende studerende Som lidende medlem af feltekspedition til Brasilien Turist i Europa, hvor han møder Wundts nye psykologi. William James1842-1910 Starter psykologi ved Harvard. Udgiver Principles 1890 Hader psykologi … Stream of ConsciousnessDefinition of the mentalIdeo-motor theoryThe functionality of consciousnessHabitWillJames-Lange Theory of Emotions …og bliver filosof.

 3. Stimulus Respons Refleks Descartes

 4. Stimulus Respons Refleks Reaktionstid Helmholtz

 5. Stimulus Respons Refleks Reaktionstid Wundt

 6. y Psyko-Fysik Stimulus Oplevelsen Bevidstheden Fechner

 7. Indholdet y IDÉER Stimulus Oplevelsen Bevidstheden Locke

 8. Indholdet Bevidsthedsstrømmen IDÉER Stimulus Oplevelsen Bevidstheden

 9. 1 2 3 4 Søgen Sporing Håndtering Konsumtion Objekt somintention. Objekt sominformation. Objekt somGENSTAND. Objekt somværdi. Definition af det psykiske IDÉER Stimulus Bevidstheden Oplevelsen I Amerika er det resultatet, der tæller! ”The pursuance of future ends and the choice of means for their attainment are thus the mark and criterion of the presence of mentality in a phenomenon.”

 10. Ideo-motoriske teori IDÉER Stimulus Oplevelsen Bevidstheden I Amerika er det resultatet, der tæller! Respons INSTINKT INDLÆRT

 11. Ideo-motoriske teori IDÉER Stimulus Oplevelsen Bevidstheden Og her har vi bevidsthedens FUNKTION.Her sker en naturlig udvælgelse af de bedst egnede ideer. Respons INDLÆRT SUCCES!

 12. Bevidstheden som darwinistisk funktion IDÉER Stimulus ”It is very generally admitted…that consciousness grows the more complex and intense the higher we rise in the animal kingdom. That of a man must exceed that of an oyster. From this point of view it seems an organ, superadded to the other organs which maintain the animal in the struggle for existence; and the presumption…is that it helps him in some way in the struggle, just as they do.” Og her har vi bevidsthedens FUNKTION.Her sker en naturlig udvælgelse af de bedst egnede ideer. Respons SUCCES!

 13. Bevidstheden som darwinistisk funktion IDÉER Stimulus I Amerika er det resultatet, der tæller! Og her har vi bevidsthedens FUNKTION.Her sker en naturlig udvælgelse af de bedst egnede ideer. Respons Ideernes succeskriterium er deres sandhedskriterium = PRAGMATISKE SANDHEDSBEGREB SUCCES!

 14. IDÉER Stimulus ”…by the age of thirty, the character has set like plaster, and will never soften again.” Gentagelse ”For this we must make automatic and habitual as early as possible, as many useful actions as we can, and guard against the growing into ways that are likely to be disadvantageous to us.” Respons Vane/Habit

 15. Selektion af de sunde ideer. IDÉER Stimulus VILJE ”A supply of the various movements movements that are possible, left in the memory by experiences of their involuntary performance, is thus the prerequisite of the voluntary life.” ”What holds attention determines action.” ”Effort of attention is thus the essential phenomenon of will.” Respons Vane/Habit

 16. FØLELSER James-Lange Teorien IDÉER

 17. FØLELSER IDÉER ”Common sense says, we loose our fortune, are sorry and weep; we meet a bear, are frightened and run; we are insulted by a rival are angry and strike.”

 18. FØLELSER IDÉER 1. 2.

 19. FØLELSER IDÉER 1. ”The hypothesis here to be defended says that this order of sequence is incorrect, that the one mental state is not immediately induced by the other, that the bodily manifestations must first be imposed between…” ”…and that the more rational statement is that we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble.” 2.

 20. FØLELSER IDÉER 2. 1.

 21. Det er p.g.a. ham der lægen Carl Lange, der fik sit navn med i den åh så berømte James-Lange teori om emotioner fra 1885. FraLehmann Tours Director’s Cut 7 William James Carl F. Lange

 22. Ja, ham danskeren var først med en idé jeg fik, og det var jeg ikke bleg for at anerkende. William James Carl F. Lange

 23. Kognitiv forestilling Det det hele drejer sig om, er rækkefølgen mellem disse forskellige komponenter. Udløsende situation Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion William James Carl F. Lange

 24. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Når vi perciperer en følelsesladet situation – ser en rasende bjørn, for eksempel… William James Carl F. Lange

 25. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Common sense siger,at vi møder en bjørn, bliver bange og løber; vi mister vores formue, bliver kede af det og græder; vi fornærmes af en rival, bliver vrede og slår. Det vil sige, at følelsen udløser den kropslige respons. William James Carl F. Lange

 26. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion William James Carl F. Lange …men det er en mere rationel teori at sige at vi er kede af det fordi vi græder, vrede fordi vi slår, bange fordi vi slår. At emotionen er et resultat af den fysiologiske reaktion! Nemlig!

 27. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Moderen der føler sorg over sit døde barn vil uden tvivl protestere, måske endda blive indigneret, hvis nogen fortalte hende, at det hun føler, er hendes musklers udmattelse og kraftesløshed, følelsesløsheden i hendes blodløse hud, manglen på klar og hurtig tanke! William James Carl F. Lange

 28. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion William James Ja. Men der er ingen grund til hendes indignation, for hendes følelser er lige så stærke og rene hvad enten de udspringer af tabet af barnet eller af den fysiologi, de ikke kan eksistere uden. Stærkt sagt! Carl F. Lange

 29. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion William James Uden de kropslige reaktioner, der følger perceptionen, ville den sidste bare være rent kognitiv, bleg, farveløs og uden emotionel varme. Præcis! Carl F. Lange

 30. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Vi kunne så se bjørnen og vurdere det var bedst at løbe, modtage fornærmelsen og vurdere at det var rigtigt at slå, men vi ville ikke faktisk føle frygt eller vrede. Nej, det ville slet ikke være følelse! William James Carl F. Lange

 31. S Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion William James Ja, lige bortset fra, at det siger sig selv, at den er forkert. Tak, professor James, Deres teori er altså også rigtig god! Det er en rigtig god teori, De der har udviklet, dr. Lange! Carl F. Lange

 32. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Ja, det er faktisk forkert!

 33. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Det forholder sig nemlig sådan, at den kropslige reaktion følger efter følelsen. Man ser en bjørn, bliver bange og løber. Walter B. Cannon

 34. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Følelsestonen skabes direkte fra hypothalamus, når man ser bjørnen. Det kropslige er noget, der følger efter. Walter B. Cannon

 35. Philip Bard Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Det har jeg og Philip Bard fundet ud af. Det er derfor at det hedder Cannon-Bard teorien! Walter B. Cannon

 36. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Philip Bard Lige et øjeblik!

 37. Kognitiv forestilling Udløsende situation Emotion Emotion Fysiologiskreaktion Faktisk kan man godt komme til følelsen direkte fra fysiologien, hvis man f. eks. sprøjter adrenalin ind i intetanende studerende, som jeg og min makker Jerome Singer har gjort. Philip Bard JeromeSinger Stanley Shachter

 38. JeromeSinger Kognitiv forestilling Udløsende situation Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Philip Bard POKKERS! Rolig nu! Stanley Shachter

 39. JeromeSinger Kognitiv forestilling Udløsende situation Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion De studerende følte ganske vist, at de havde en slags følelse, men de var usikre på, hvad det var for en følelse, før information fra situationen fortalte dem det. Stanley Shachter

 40. Kognitiv forestilling Udløsende situation Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion En kognitiv signatur var altså nødvendig for at det skulle føles rigtigt. JeromeSinger Stanley Shachter

 41. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Lod vi dem bevidne en ubehagelig situation efter at vi havde sprøjtet dem, så oplevede de deres følelse som vrede. JeromeSinger Stanley Shachter

 42. Kognitiv forestilling Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Anbragte vi dem derimod i en munter situation oplevede de deres inducerede følelse som glæde. JeromeSinger Stanley Shachter

 43. Kognitiv forestilling Udløsende situation Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Fordi der er disse to faktorer på spil har vi kaldt vores teori for to-faktor teorien. JeromeSinger Godt navn! Stanley Shachter

 44. Kognitiv forestilling Udløsende situation Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion Der er altså flere veje. Stanley Shachter

 45. Kognitiv forestilling Ja, der er i hvert fald to. Udløsende situation Emotion Emotion Perception Fysiologiskreaktion JosephLedoux Stanley Shachter

 46. JAMES William James’ hus i Harvard UHUU, UHUU, UHUU, UHUU. Drinking?Fornicating?Not paying rent? What’s the matter, son? My landlady is going to throw me out from my room.

 47. JAMES William James’ hus i Harvard Yes, well, Edward. Are you a country boy, Edward? But why do you want to keep chicken in your lodgings, son? Edward, sir. I see. She says I can’t keep chicken in my room! It is nothing like that, sir. I need the chicken for my learning experiments.

 48. JAMES William James’ hus i Harvard Gee thanks, professor James! I shall, professor James! Yes, well, just be sure to remember what I have taught, Edward. Learning experiments? Yes, I want to become a psychologist like you, professor James. Look here, Edward, if everything else fails…. I see. ….you can run your chicken in the basement of my house. That should please my children!

 49. Edward Lee Thorndike1874-1949

 50. Edward Lee Thorndike1874-1949