1 / 43

GriffSoft Rt.

GriffSoft Rt. Forrás SQL. Jelentői rendszergazda és terv-tény (VTJ) jelentés modul. Telepítés lehetséges módjai. a, Egygépes (desktop, program és az adatbázis egy gépen található) b, Kliens – szerver (a kliens gépen csak a program van az adatbázis a szerveren). Hardver követelmény „a”.

langer
Télécharger la présentation

GriffSoft Rt.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GriffSoft Rt. Forrás SQL Jelentői rendszergazda és terv-tény (VTJ) jelentés modul

 2. Telepítés lehetséges módjai • a, Egygépes (desktop, program és az adatbázis egy gépen található) • b, Kliens – szerver (a kliens gépen csak a program van az adatbázis a szerveren)

 3. Hardver követelmény „a” • Intel Pentium IV. 2 GHz vagy ennek megfelelő AMD processzor • 512 MB RAM • 40 - 80 GB HDD • CD-ROM

 4. Hardver követelmény „a” • CD író (belső) • Floppy meghajtó • Hálózati kártya (FTP szerver – internet-, csatolt meghajtó) • Külső hordozható egység (pendrive)

 5. Hardver követelmény „b” • Intel Pentium IV. 2 GHz vagy ennek megfelelő AMD processzor • 256 MB RAM • 50 MB szabad hely a HDD-n • CD-ROM

 6. Hardver követelmény „b” • Hálózati kártya (MS-SQL szerver, FTP szerver – internet-, csatolt meghajtó) • CD író (belső) • Floppy meghajtó • Külső hordozható egység (pendrive)

 7. Szoftver követelmény • MS WINDOWS 2000 vagy XP • MS OFFICE (excel, word)

 8. Telepítő CD elkészítés • A telepítő CD előállítása előtt tudni kell a kívánt telepítési módot (desktop, kliens – szerver) • Kliens – szerver esetben az MS-SQL szerver kódlapját el kell juttatni a KVI-be Kreisz@kvi.hu

 9. Telepítő CD elkészítés • Központi törzsadatok • A jelentő adatai (dedikált) • Vezérlő adatok

 10. Telepítés • Rendszergazdai jogosultság • CD automatikusan elindul • „a”- meghajtó • „b” – szerver neve • - ForrasKVK felhasználó jelszava

 11. Telepítés • „a” – MS-SQL szerver (MSDE) • - kliens szoftver • - ODBC beállítások • „b” – kliens szoftver • - ODBC beállítások

 12. Telepítés • Alapértelmezett felhasználók: • Rendszergazda (jelszó: „Admin”) • Terv-tény jelentő (nincs jelszó)

 13. Telepítés utáni teendők • Futtató beállítása (Forrás – SQL ikon az asztalon) • Jelszó megváltoztatása • Nyomtatók beállítása • Egyéb beállítások

 14. Telepítés utáni teendők • Program működéséhez szükséges beállítások elvégzése • Adatszolgáltató paraméterei • Aláírók • Média meghatározása

 15. Rendszergazda modul • Felhasználók menedzselése • Felhasználók • Munkakörök • Adatforrások • Felhasználó-munkakör-adatforrás esetek

 16. Rendszergazda modul • Rendszergazda törzsek • Adatszolgáltató paraméterei • Részlegek • Aláírók

 17. Rendszergazda modul • Adatbázis karbantartás • Adatbázis mentés • Adatbázis táblák töredezettség-mentesítése • Média meghatározása

 18. Rendszergazda modul • Adminisztráció • Telepítés/frissítés küldések • Telepítés/frissítés fogadások

 19. Adatcsere • Központi törzsek és vezérlők • KVI központ küldi a vagyonkezelőknek, jelentőknek

 20. Adatcsere • Jelentés • Vagyonkataszter: részleg küldi a DC központnak (dec. üzemmód) • Vagyonkataszter: DC központ továbbküldi a KVI központnak (dec. üzemmód) • Jelentők küldik a KVI központnak

 21. Adatcsere • Kapott adat fogadásának visszaigazolása • Automatikus fogadás visszaigazolás

 22. Adatcsere • Támogatott médiák • CD • Floppy • SFTP szerver (gyors internet elérés, tűzfal esetén 22-es port engedélyezés) • Közvetlen hálózati kapcsolat (VPN)

 23. Adatcsere • Adatfogadás • A „Média meghatározása” menüpontban engedélyezett médiákról automatikusan fogad

 24. Adatcsere • Adatküldés • A „Média meghatározása” menüpontban engedélyezett médiák közül kell választani • Alapértelmezett média az „I”nternet (FTP)

 25. Adatcsere • Adatküldés a központból • A frissítés visszaigazolásakor választott média lesz a jelentőknek küldendő adatok alapértelmezett médiája • Természetesen az adatmennyiség felülbírálja ezt a beállítást

 26. Terv-tény jelentés modul • A terv-tény jelentés adatgyűjtő – VTJ2005 rendszer általános jellemzői • Központi és jelentő adatbázis egységessége  visszagenerálhatóság • Terv-tény adatszolgáltatás – kataszteri jelentés egységessége • Alap: excel- és kataszteri jelentés

 27. VTJ jelentés modul • Adatmodell optimalizálás  lapfajták, laprészletek, kényelmes adatlap kezelés • Adatlap- és adatkör bővítések • Új adatlap: nem ingatlan beruházás, felújítás, nem ingatlan hasznosítás, tény vagyonelem, részletek adatlapja • Mozgás bevezetés – jelenleg technikai

 28. VTJ jelentés modul • Objektum / v.elem szintű tervezés • Terv vagyonelem törzs • KVK adatbázis áthivatkozás • Terv vagyonelem terv esemény dátuma • Terv v.elem cím adat részletezettség

 29. VTJ jelentés modul • Részletek – beruházás források, portfólió bevételek • V.elem állag állapot KSH szerinti besorolási kötelezettség

 30. VTJ-VVK jelentés modul • Funkcionális azonosságok (Funkció csoportok, Jelentések - ellenőrzése, aláírása, törlése, visszanyithatósága, Űrlap nyomtatása, Saját törzsek) • Előlap (jelentők) – v.kezelő • V.elem csere + lista

 31. VTJ - VVK jelentés modul • Funkcionális szűkítések: • duplikálás • adatlap törlés (forrás lap) • terv vagyonelem törzs karbantarthatóság • üzemmódok

 32. VTJ jelentés modul • Funkcionális kezelhetőség: • átláthatóság, centralizált jelentés- és adatlap funkcionális kezelhetőség, • F1, F2, F3, F4 • saját törzsek – adatátemelések – cím, nem vagyonkezelő (jelentő) partnerek, objektum, csereügylet

 33. SZÜNET

 34. VTJ2005 rendszerének általános ismertetése • Segítő törzsek • Címek • Objektumok • Csere ügyletek • Nem v.kezelő partnerek • Terv v.elem törzs

 35. VTJ2005 rendszerének általános ismertetése • Adatszerkezet • Adatlapok és laprészletek • Adatlap alábontások (alárendelt lapok) • Windows technika: • windows technika, ablakok helyezése, mérete • egér használat, egér jobb gomb…

 36. VTJ2005 rendszerének általános ismertetése • Adatkezelés technika • egyszerűség és átláthatóság • fa struktúra szerkezetű kezelés – jelentés, adatlap • egér-jobb gomb: funkciók (jelentés nyitás…), F3 törzsbővítés • ellenőrzések = átnézendő, javítandó

 37. VTJ2005 rendszerének általános ismertetése • VVK2005 programból származtatott kezeléstechnika • Teljes laptörlés • Folytatólagos adatlap részletek karbantarthatósága • Adatlap származtatás – tervtény, tény áthúzódóterv

 38. VTJ2005 funkciók és alapvető technikai kezelés bemutatása • Központi törzsadatok – csak nézegetésre, lekérdezésre szolgál • Saját törzsek – lokális, F3 beszúrás

 39. VTJ2005 funkciók és alapvető technikai kezelés bemutatása • Jelentések – jobb gomb, egy kattintás, két kattintás • Jelentés megjelenítése • Új jelentés nyitása • Jelentés törlése • Jelentés ellenőrzése (szintjei)

 40. VTJ2005 funkciók és alapvető technikai kezelés bemutatása • Jelentés aláírása (előfeltétele) • Jelentés visszanyitása (előfeltétele) • Jelentés nyomtatása • Adatlapok nyomtatása (szintek) – kivéve: Előlap • Csere párok gyors-listája

 41. SZÜNET

 42. VTJ2005 funkciók és alapvető technikai kezelés bemutatása • Adatfogadás, adatküldés • Jelentés küldése • Központi törzsek fogadása • Adatlap nézegetések • Valamennyi- és évenkénti, V.elem törzs- terv, terv-kvk, tény, Cserepárok

 43. VTJ2005 funkciók és alapvető technikai kezelés bemutatása • Összes lekérdezés – adatinpuntonként, lekérdezési időszakonként, kimutatás típusonként, lista fejlécenként – vezérelt + általános lekérdezés minta kimutatások • Saját lekérdezések – előzőleg mentett vezérlő, különböző csoportosítás szerinti megközelítésben

More Related