1 / 173

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema:. 1.2 Weerstand 1.3 Ziektekiemen 1.4 Voorkom besmetting 1.5 Hygiënisch werken 1.6 Tips voor de praktijk. 1-1. Weerstand krijg je door:. • gezonde voeding • voldoende nachtrust • voldoende beweging. 1-2.

larue
Télécharger la présentation

De inhoud van dit thema:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De inhoud van dit thema: 1.2 Weerstand 1.3 Ziektekiemen 1.4 Voorkom besmetting 1.5 Hygiënisch werken 1.6 Tips voor de praktijk 1-1

 2. Weerstand krijg je door: • gezonde voeding • voldoende nachtrust • voldoende beweging 1-2

 3. Overbrengen van ziektekiemen van de ene mens op de andere noemen we ook wel: • besmetten • aansteken 1-3

 4. Ziektekiemen voelen zich lekker bij: • vocht • vuil • warmte 1-4

 5. Hygiënisch werken is: • voorkomen dat je ziektekiemen overbrengt • voorkomen dat ziektekiemen kunnen groeien in de omgeving van de zorgvrager 1-5

 6. Ziektekiemen verwijderen: • luchten • schoonmaken • ontsmetten 1-6

 7. De inhoud van dit thema: 2.2 Zorg dat je schoon bent 2.3 Handen wassen 2.4 Tips voor de praktijk 2-1

 8. Punten die van belang zijn: • ga iedere dag onder de douche • trek iedere dag schoon ondergoed aan • trek iedere dag een schoon shirt aan • draag goed wasbare bovenkleding • als je een uniform moet dragen, trek dan iedere dag een schoon aan • draag schone schoenen en sokken of kousen • zorg voor een schoon gebit: - poets je tanden twee keer per dag - ga op zijn minst een keer per jaar naar de tandarts voor controle 2-2

 9. De inhoud van dit thema: 3.2 Beroepscode of gedragscode 3.3 Beroepsgeheim 3.4 Beroepshouding 3.5 Tips voor de praktijk 3-1

 10. Beroepsgeheim is: • niet praten over zorgvragers met mensen buiten de instelling • met niemand praten over geheimen van zorgvragers 3-2

 11. Een goede beroepshouding bestaat uit: • respect • eerlijkheid • betrouwbaarheid 3-3

 12. De inhoud van dit thema: 4.2 Doelen en diensten 4.3 Cliënten van de thuiszorg 4.4 Tips voor de praktijk 4-1

 13. Doelen van thuiszorg: • de cliënt woont langer zelfstandig • de cliënt heeft zijn zelfstandigheid terug gewonnen 4-2

 14. Diensten van de thuiszorg: • verpleging • verzorging • kraamzorg • jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) • huishoudelijk werk • uitleen van hulpmiddelen • informatie en voorlichting 4-3

 15. Doelen van welzijnsinstellingen voor ouderen zijn: • langer zelfstandig blijven wonen • beter en meer aan de maatschappij meedoen 4-4

 16. De instellingen doen dat door: • dagopvang • maaltijdverzorging • vervoer • informatie en voorlichting 4-5

 17. Cliënten in de thuiszorg: • gezinnen • verstandelijk gehandicapten • lichamelijk gehandicapten en zieken • zintuiglijk gehandicapten (blinden, doven) • ouderen • lichamelijk zieken die verpleeghuiszorg nodig hebben • dementerenden die verpleeghuiszorg nodig hebben 4-6

 18. De inhoud van dit thema: 5.2 Wat doet de ouderenzorg? 5.3 Zorgvragers in de ouderenzorg 5.4 Tips voor de praktijk 5-1

 19. Doelen van ouderenzorg: • ouderen zijn zo zelfstandig mogelijk en nemen zelfstandig beslissingen over hun eigen leven • ouderen hebben een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven 5-2

 20. Diensten van verzorgings- en verpleeghuizen: • verpleging en verzorging • informatie • activiteiten • begeleiding • ondersteunende diensten • huishoudelijk werk 5-3

 21. De taken van een zorghulp in een verzorgings- of verpleeghuis: • bedden opmaken en verschonen • opruimen • schoonmaken • maaltijden klaarzetten • maaltijden rondbrengen • koffie en thee zetten en andere dranken klaarmaken • koffie, thee en andere dranken rondbrengen • afruimen • afwassen / afwasmachine gebruiken • sociaal contact onderhouden 5-4

 22. Verschil in opnames: • permanente opname • tijdelijke opname • dagopvang • dagbehandeling 5-5

 23. Doelen van dagopvang: • zorgvragers hebben meer zelfvertrouwen • voelen zich minder eenzaam • hebben meer sociale contacten • kunnen langer zelfstandig wonen • door de dagopvang zijn de taken van mantelzorgers minder zwaar 5-6

 24. Twee soorten dagbehandeling: • somatische dagbehandeling • psychogeriatrische dagbehandeling 5-7

 25. Je taken als zorghulp in de dagopvang of de dagbehandeling zijn vooral: • zorg voor de broodmaaltijden • koffie en thee zetten en andere dranken klaarmaken • afruimen • opruimen • afwassen • activiteiten met zorgvragers: - krant lezen - spelletjes doen - knutselen - handwerken - muziek maken en liedjes zingen 5-8

 26. De inhoud van dit thema: 6.2 Mensen met een verstandelijke beperking 6.3 Mensen met een lichamelijke beperking 6.4 Doelen en taken voor de zorghulp 6.5 Tips voor de praktijk 6-1

 27. Een doelgroep: • kan een groep mensen van dezelfde leeftijd zijn: ouderen of jongeren • kan ook een groep mensen met dezelfde soort beperking zijn: bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of meervoudige beperkingen 6-2

 28. Instellingen, woongroepen en verpleeghuizen zijn er voor: • alleen jongeren • alleen ouderen • zowel jongeren als ouderen • mensen met een lichamelijke beperking • mensen met een verstandelijke beperking • mensen met zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking 6-3

 29. Doelen in de zorg voor mensen met een beperking: • cliënten functioneren zo zelfstandig mogelijk • nemen, voor zover mogelijk, zelfstandig beslissingen over hun eigen leven • cliënten voelen zich veilig 6-4

 30. De inhoud van dit thema: 7.2 Het werkplan 7.3 De ADL-lijst 7.4 Tips voor de praktijk 7-1

 31. Voordelen van een werkplan: • je hoeft niet iedere keer na te denken wat er moet gebeuren en in welke volgorde • je kunt niets vergeten • iemand anders kan je werk overnemen als jij er eens niet bent • jij kunt het werk van een collega overnemen als die er niet is 7-2

 32. De inhoud van dit thema: 8.2 Doelen 8.3 Prioriteiten 8.4 Tips voor de praktijk 8-1

 33. Doelen bestaan uit: • hoofddoelen • subdoelen 8-2

 34. Hoofddoel: wat je uiteindelijk wilt bereiken 8-3

 35. Subdoel: een tussenstap op weg naar het hoofddoel 8-4

 36. De inhoud van dit thema: 9.2 Tempo 9.3 Normtijd 9.4 Tips voor de praktijk 9-1

 37. Normtijd: vastgestelde tijd 9-2

 38. De inhoud van dit thema: 10.2 Het werk verdelen over meer mensen 10.3 Middelen organiseren 10.4 Tips voor de praktijk 10-1

 39. Eerst bedenken welke middelen je nodig hebt, omdat: • dit tijd scheelt • je voorkomt dat je twee of drie keer moet lopen • je zo ordelijk en efficiënt kunt werken 10-2

 40. De inhoud van dit thema: 11.2 Communicatie 11.3 Inhoudsniveau en betrekkingsniveau 11.4 Tips voor de praktijk 11-1

 41. Boodschap = • dat wat jij tegen iemand zegt • dat wat iemand tegen jou zegt • dat wat iemand tegen een groep mensen zegt 11-2

 42. Inhoudsniveau en betrekkingsniveau: inhoudsniveau: de letterlijke inhoud van de boodschap betrekkingsniveau: de manier waarop iemand de boodschap moet opvatten 11-3

 43. De inhoud van dit thema: 12.2 Vragen stellen 12.3 Luisteren 12.4 Tips voor de praktijk 12-1

 44. Soorten vragen: • gesloten vragen: vragen waar maar één antwoord op mogelijk is • open vragen: vragen waar allerlei antwoorden op mogelijk zijn 12-2

 45. De inhoud van dit thema: 13.2 Planning op papier 13.3 Schriftelijk rapporteren 13.4 Tips voor de praktijk 13-1

 46. Voordeel van een planning op papier: • naslag • controle • informatie voor andere 13-2

 47. 6 W’s: • Wie? • Wat? • Waar? • Wanneer? • Waarom? • Op welke manier? 13-3

 48. De inhoud van dit thema: 14.2 Culturele achtergronden 14.3 Waarden en normen 14.4 Omgangsvormen en gewoonten 14.5 Kunst 14.6 Geloof 14.7 Humor 14.8 Tips voor de praktijk 14-1

 49. Cultuur is: het totaal van waarden, normen, omgangsvormen, gewoonten en kunstuitingen binnen een bepaalde groep 14-2

 50. De inhoud van dit thema: 15.2 Opleiding 15.3 Werk en inkomen 15.4 Gezinsvorm 15.5 Woning en buurt 15.6 Invloed op jouw werk 15.7 Tips voor de praktijk 15-1

More Related