Download
powerpointmall 100x70 cm st ende f r vetenskaplig poster rubrik arial 80 pt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPointmall 100x70 cm stående för vetenskaplig poster – rubrik=Arial 80 pt PowerPoint Presentation
Download Presentation
PowerPointmall 100x70 cm stående för vetenskaplig poster – rubrik=Arial 80 pt

PowerPointmall 100x70 cm stående för vetenskaplig poster – rubrik=Arial 80 pt

866 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PowerPointmall 100x70 cm stående för vetenskaplig poster – rubrik=Arial 80 pt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PowerPointmall 100x70 cm stående för vetenskaplig poster – rubrik=Arial 80 pt Svensk version – Underrubrik SLUTSATSEN FÖRST (RUBRIk=Arial, 44 PT) Syftet med en poster är att nå ut med ett budskap. Genom att börja med det viktigaste fångar du läsaren. Det är så tidningar disponerar sina artiklar. Presentera kortfattat vad som har gjorts, av vem samt resultat och slutsats. För mycket text gör att postern blir svårläst och därmed tappar läsaren intresse. Försök se till att din poster ger ett luftigt intryck.Vänsterställd text är mest lättläst. Brödtext: 40 pt Georgia Mälardalen University MÅLET MED POSTERN Målet med postern är att nå ut med ditt budskap, att väcka intresse och upp-märksamhet. Kom ihåg att postern inte är en rapport, det är snarare en affisch. Ta inte med allt. Ett tips är att ha ett mer innehållsrikt och detaljerat material (paper) som du kan dela ut till intresserad. Glöm inte att ta med dina kontaktuppgifter. ANVÄND BILDER och diagram Med hjälp av illustrerande bilder kan du skala bort onödig text. Bilder fångar ögat och där-med intresset. Använd även gärna illustrerande diagram. Befolkningens studiedeltagande,34 pt kursiv Georgia Bilder och bubblan På MDH:sbildbank, http://portfolio.mdh.se/res/sites/personal/, kan du fritt välja bilder. Dessutom finns bilder på common/HVV/Bilder. Du kan även använda MDH:s bubbla i olika färger för att lyfta något speciellt, se common/HVV/Droppen. Blanda dock inte för många olika färger. När du vill minska en bilds storlek, tänk på att göra det genom att dra i ett hörn, annars blir bilden skev. Sammanfattning/ avslutning Avsluta med en kort sammanfattning, det som du vill att läsaren ska komma ihåg. Gör det i förslagsvis 2-3 meningar, och så slagkraftigt det går. Namn Efternamn Titel , avdelning Mälardalens högskola x.x@mdh.se www.mdh.se/hvv Porträtt-bild på dig