Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studenci o antykoncepcji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studenci o antykoncepcji

Studenci o antykoncepcji

183 Views Download Presentation
Download Presentation

Studenci o antykoncepcji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studenci o antykoncepcji

 2. Cel badania Poznanie: • Zwyczajów dotyczących życia seksualnego • Wpływu rodziny i Kościoła na życie seksualne studentów • Najczęściej wybieranych metod antykoncepcyjnych • Poziomu wiedzy na temat antykoncepcji

 3. Metodologia • Technika ankiety rozdawanej • Badanie pilotażowe: maj 2009 r. • Faza terenowa realizacji badania: czerwiec – wrzesień 2009 r.

 4. Respondenci • 182 uczestników badania • Studenci stacjonarni trzech łódzkich szkół wyższych: • Uniwersytetu Łódzkiego • Politechniki Łódzkiej • Uniwersytetu Medycznego • Dobór kwotowy, reprezentatywny ze względu na uczelnię

 5. Respondenci Wykres 1. Charakterystyka respondentów według uczelni, do której uczęszczają

 6. Respondenci Wykres 2. Rok urodzenia respondentów

 7. Respondenci • Około 60 % to kobiety • Niespełna 40% pochodzi z miast liczących poniżej 500 tyś. mieszkańców

 8. Budowa kwestionariusza Trzy części: • Życie seksualne • Metody i środki antykoncepcyjne • Test wiedzy

 9. Życie seksualne • Przyczyny inicjacji seksualnej • Preferowane formy życia seksualnego • Wpływ osób trzecich na życie seksualne • Plany prokreacyjne

 10. Życie seksualne • Dla 63% respondentów życie seksualne jest i zawsze będzie bardzo ważne

 11. Życie seksualne Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy już współżyłeś seksualnie?”

 12. Życie seksualne Wykres 4. Przyczyny inicjacji seksualnej

 13. Życie seksualne Wykres 5. Wpływ rodziny na życie seksualne

 14. Życie seksualne Wykres 6. Wpływ religii na życie seksualne

 15. Życie seksualne Wykres 7. Wpływ znajomych na życie seksualne

 16. Życie seksualne Wykres 8. Posiadanie stałego partnera jest dla Ciebie:

 17. Życie seksualne Wykres 9. Przygodny seks a płeć badanych • Vc=0,32 • 71% przygodnych partnerów poznanych na imprezie lub na wakacjach

 18. Życie seksualne • Z pornografii korzysta 38% badanych, 57% mężczyzn i 26% kobiet Wykres 10. Częstotliwość korzystania z pornografii

 19. Życie seksualne • Gadżety z sexshopu kupuje 21% badanych Wykres 11. Rodzaje kupowanych gadżetów

 20. Życie seksualne Wykres 12. Plany prokreacyjne – posiadanie dzieci

 21. Życie seksualne Wykres 13. Plany prokreacyjne – pożądana liczba dzieci

 22. Metody i środki antykoncepcyjne • Najczęściej stosowane metody antykoncepcyjne i przyczyny ich wyboru • Podejście do antykoncepcji a religijność i stosunek do Kościoła Rzymskokatolickiego • Świadomość zagrożeń związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową

 23. Dane ogólne • 79%badanych w ciągu ostatnich dwóch lat • uprawiało seks. • 91%spośród nich stosowało w tym czasie antykoncepcję. • 69%studentów, którzy stosują antykoncepcję, • robi to przy każdym stosunku. • 25 %stosuje ją prawie zawsze, • 6%stosuje środki antykoncepcyjne przy • mniej niż połowie stosunków.

 24. Jak często Ty i twój partner stosowaliście niżej wymienione metody antykoncepcyjne?

 25. Wybór metody antykoncepcyjnej • Największy wpływ na decyzję odnośnie stosowania, bądź nie stosowania antykoncepcji ma PARTNER 63% oraz opinia LEKARZA 54%. • W zakresie wyboru konkretnej metody antykoncepcyjnej równie ważnym doradcą jest partner, co lekarz. Tyle samo procent respondentów liczy się z ich zdaniem: 63%. • W innym pytaniu: Kto decyduje o wyborze metody antykoncepcyjnej?86% badanych deklaruje, że tą decyzję podejmuje wspólnie z partnerem.

 26. Zależności pomiędzy zazwyczaj stosowaną metodą antykoncepcji a aspektem branym pod uwagę przy wyborze metody antykoncepcyjnej.

 27. Stosowanie antykoncepcji a stosunek do wiary Bez wpływu na stosunek respondenta do poglądów Kościoła, odnośnie stosowania antykoncepcji pozostaje miejsce zamieszkania respondenta przez ukończeniem 14 roku życia. Na akceptację poglądów Kościoła odnośnie antykoncepcji nie ma też wpływu to na jakiej uczelni studiuje respondent.

 28. Czy dopuszczalne jest stosowanie prezerwatyw w przypadku, kiedy jedno z partnerów jest zakażone wirusem HIV? Wśród respondentów, którzy zgadzają się ze stanowiskiem Kościoła zabraniającym stosowania metod antykoncepcyjnych innych niż naturalne 31% spośród nich odpowiedziało, że w powyższej sytuacji stosowanie prezerwatyw jest dopuszczalne.

 29. Procentowy udział osób, które uprawiały przygodny seks i wykonały lub nie badanie w kierunku chorób wenerycznych

 30. Procentowy udział osób, które nie uprawiały przygodnego seksu i wykonały lub nie badanie w kierunku chorób wenerycznych

 31. Czy wybierając metodę antykoncepcji zastanawiasz się nad jej skutecznością w ochronie przed chorobami przenoszonymi droga płciową? Badania mające na celu wykrycie chorób wenerycznych wykonało jednak 23% spośród osób deklarujących zainteresowanie skutecznością metod antykoncepcji w ochronie przed chorobami wenerycznymi.

 32. Test wiedzy • Jaki jest poziom wiedzy studentów na temat antykoncepcji? • Jakie czynniki wpływają na rozeznanie tej grupy wśród środków zapobiegającym ciąży? • W jaki sposób ich własne doświadczenia seksualne i rodzaj stosowanej antykoncepcji wpływają na zakres wiedzy?

 33. Test wiedzy • Prawidłowe zastosowanie środków antykoncepcyjnych • Możliwość efektywnego łączenia metod • Świadomość skutków ubocznych

 34. Test wiedzy • 12- 23 pkt. - niski poziom wiedzy • 24- 27 pkt. - średni poziom wiedzy • 28- 34 pkt. - wysoki poziom wiedzy Maksymalna ilość punktów : 34

 35. Test wiedzy Wykres 14. Częstotliwość przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych

 36. Test wiedzy Wykres 15. Hormon w jednoskładnikowej pigułce antykoncepcyjnej

 37. Test wiedzy Tabela 1. Łączenie środków antykoncepcyjnych

 38. Test wiedzy Wykres 16. Metody antykoncepcyjne przeznaczone dla mężczyzn

 39. Test wiedzy Tabela 2. Wiedza na temat tabletki „po stosunku”

 40. Test wiedzy Tabela 3. Wynik testu a płeć respondenta

 41. Test wiedzy Tabela 4. Wynik testu a uczelnia, na której studiuje respondent

 42. Test wiedzy Tabela 5. Wynik testu a wiek rozpoczęcia inicjacji seksualnej

 43. Test wiedzy • Na wyniki testu wiedzy nie wpłynęły takie czynniki jak: - Rok urodzenia - Stosunek do wiary

 44. Wnioski • Życie seksualne dla większości studentów ma bardzo duże znaczenie • Większość badanej grupy rozpoczęła już współżycie seksualne • Decyzję o jego podjęciu uzależniali od spotkania odpowiedniej osoby i decyzji partnera • Mężczyźni częściej korzystają z pornografii i mają przelotne kontakty seksualne niż kobiety

 45. Wnioski • 90 % studentów, którzy w ciągu ostatnich 2 lat miało kontakty seksualne, korzystało z antykoncepcji • Jednocześnie niecałe ¾ z nich stosowało ją przy każdym stosunku • Najchętniej stosowane metody antykoncepcyjne to prezerwatywy (60%) i tabletki antykoncepcyjne (45%) • Decyzję o wyborze metody antykoncepcyjnej podejmowali wspólnie z partnerem po konsultacji z lekarzem

 46. Wnioski • Poziom wiedzy studentów na temat antykoncepcji : średni • Kobiety posiadają zdecydowanie większą wiedzę na temat antykoncepcji • Większość mężczyzn posiada zaledwie podstawowy zasób informacji na temat metod zapobiegania ciąży • Rodzaj wykształcenia wpływa na poziom wiedzy