Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslouchat hlas zákazníka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslouchat hlas zákazníka

Poslouchat hlas zákazníka

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Poslouchat hlas zákazníka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poslouchat hlas zákazníka

 2. Obsah prezentace • Seznámení s conjoint analýzou • Příklad s mobilními telefony

 3. Conjoint analýza • Cesta k porozumění zákazníkovi • S její pomocí lze odhadnout užitečnost jednotlivých vlastností produktu • Oblíbená na západě

 4. Příklad s mobilními telefony • Telefon má každý • Více mobilních telefonů než obyvatel ČR • Dostatečně známá komodita pro (obzvláště) mladou generaci

 5. Nejčastější informace • Značka • Označení typu • Vzhled přístroje • Cena • Rozměry • Hmotnost telefonu • Pohotovostní doba … a jede se dál… =)

 6. Nejčastější informace • Přehrávač MP3 • Rádio • Tvar • Digitální fotoaparát • Možnost nákupu na splátky

 7. Parametry výzkumu • Ověření a pochopení funkčnosti conjoint analýzy • Přes internet • Pro výzkum zvoleno 6 základních atributů • Každý atribut má alespoň 2 hladiny • 18 karet – 18 konceptů mobilu

 8. Určení nejpodstatnějších vlastností • Formou ústního dotazování u malého vzorku

 9. Hypotetické varianty vybavení • 18 různých variant • Ve většině případů byl chápán trend hladin s růstem / poklesem preferencí s rostoucí hodnotou hladiny

 10. Výsledky průzkumu • Metoda conjoint umožňuje určit mikroprofily pro zúčastněné respondenty • Možnost nastavení ideálního souboru vlastností produktu pro určitou CS

 11. Výsledky v dendrogramu

 12. Aplikované výsledky conjoint analýzy C1 – orientovaný na cenu C2 – orientovaný na značku C3 – orientovaný na multimédia

 13. Děkujeme za pozornost Vít Mach Jan Škrabal Jiří Rypl