1 / 10

Alkohol och droger

Alkohol och droger. En översikt. Vad är en drog?. Ett ämne som påverkar kroppens funktioner. Medicin är också egentligen en sorts droger. Idag använder vi ordet mest för att beskriva ämnen som man kan bli beroende av. Beroende.

leena
Télécharger la présentation

Alkohol och droger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Alkohol och droger En översikt

  2. Vad är en drog? • Ett ämne som påverkar kroppens funktioner. • Medicin är också egentligen en sorts droger. • Idag använder vi ordet mest för att beskriva ämnen som man kan bli beroende av

  3. Beroende • Om man vant kroppen vid att ta hand om ett visst ämne så är man beroende. • Beroende kan också vara kopplat till saker man gör. • Om man inte får det man är beroende av säger kroppen ifrån – detta kallas abstinens.

  4. Olika typer av beroendeframkallande droger • Lösningsmedel (som man sniffar) • Tobak • Alkohol • Narkotika

  5. Sniffning • När man andas in ångor från vissa lösningsmedel kan det framkalla hallucinationer. • Kan orsaka dödsfall genom att man kvävs, får en överdos eller råkar ut för en olycka p.g.a. att man inte har kontroll. • Om man sniffar en längre period kan man få skador på lever njurar, hjärna, hjärta och benmärg.

  6. Tobak • Påverkar nervsystemet, man blir uppiggad • Kan orsaka lungemfysem, lungcancer, fosterskador (om man är gravid), sämre blodcirkulation och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar • Dessutom påverkas andra av ens eget missbruk genom passiv rökning. • Snus ger inte alla dessa effekter, men påverkar risken för hjärt-kärlsjukdomar och kan ge skador i munnen.

  7. Alkohol • Påverkar humöret, sinnena och personligheten. • Gör att hämningar släpper och kan ge en känsla av att må bra. • Dödligt i för stor mängd (överdos). • Kan ge många kroppsliga och sociala problem till följd av missbruk. • Långvarigt beroende kan ge bestående skador på hjärnan, ögonen, levern, binjurarna, njurarna, öronen, känselorgan i huden, hjärtat magsäcken, buskpottkörteln…

  8. Narkotika • Kan ge olika effekter beroende på vilken typ av narkotika det är. Det finns t.ex. • Cannabis • Centralstimulerande medel • Opiater • Hallucinogener • Narkotikaklassade läkemedel

  9. Skador från narkotika • Beroende på vilken typ av narkotika det handlar om kan man (förutom att dö från överdos) få följande skador/tillstånd: • Försämrat minne, svårt med verklighetsuppfattning, psykiska besvär, panik, depressioner, likgiltighet, självmordsbenägenhet, kroppsligt förfall (kroppen tar skada på olika sätt)

  10. Doping • Inom idrott kan doping förekomma för att man vill öka sina resultat och starkare/snabbare. Det är självklart inte tillåtet. • Kan leda till personlighetsförändringar och aggretion (om man tar Anabola Steroider) • Kan också orsaka sterilitet, krympta testiklar (män), förstorad klitoris (kvinnor), impotens (män), högt blodtryck, leverskador, acne, blodfettförändringar (ökad risk för åderförkalkning)

More Related