Download
alkohol och droger n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkohol och droger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkohol och droger

Alkohol och droger

339 Views Download Presentation
Download Presentation

Alkohol och droger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Alkohol och droger En översikt

  2. Vad är en drog? • Ett ämne som påverkar kroppens funktioner. • Medicin är också egentligen en sorts droger. • Idag använder vi ordet mest för att beskriva ämnen som man kan bli beroende av

  3. Beroende • Om man vant kroppen vid att ta hand om ett visst ämne så är man beroende. • Beroende kan också vara kopplat till saker man gör. • Om man inte får det man är beroende av säger kroppen ifrån – detta kallas abstinens.

  4. Olika typer av beroendeframkallande droger • Lösningsmedel (som man sniffar) • Tobak • Alkohol • Narkotika

  5. Sniffning • När man andas in ångor från vissa lösningsmedel kan det framkalla hallucinationer. • Kan orsaka dödsfall genom att man kvävs, får en överdos eller råkar ut för en olycka p.g.a. att man inte har kontroll. • Om man sniffar en längre period kan man få skador på lever njurar, hjärna, hjärta och benmärg.

  6. Tobak • Påverkar nervsystemet, man blir uppiggad • Kan orsaka lungemfysem, lungcancer, fosterskador (om man är gravid), sämre blodcirkulation och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar • Dessutom påverkas andra av ens eget missbruk genom passiv rökning. • Snus ger inte alla dessa effekter, men påverkar risken för hjärt-kärlsjukdomar och kan ge skador i munnen.

  7. Alkohol • Påverkar humöret, sinnena och personligheten. • Gör att hämningar släpper och kan ge en känsla av att må bra. • Dödligt i för stor mängd (överdos). • Kan ge många kroppsliga och sociala problem till följd av missbruk. • Långvarigt beroende kan ge bestående skador på hjärnan, ögonen, levern, binjurarna, njurarna, öronen, känselorgan i huden, hjärtat magsäcken, buskpottkörteln…

  8. Narkotika • Kan ge olika effekter beroende på vilken typ av narkotika det är. Det finns t.ex. • Cannabis • Centralstimulerande medel • Opiater • Hallucinogener • Narkotikaklassade läkemedel

  9. Skador från narkotika • Beroende på vilken typ av narkotika det handlar om kan man (förutom att dö från överdos) få följande skador/tillstånd: • Försämrat minne, svårt med verklighetsuppfattning, psykiska besvär, panik, depressioner, likgiltighet, självmordsbenägenhet, kroppsligt förfall (kroppen tar skada på olika sätt)

  10. Doping • Inom idrott kan doping förekomma för att man vill öka sina resultat och starkare/snabbare. Det är självklart inte tillåtet. • Kan leda till personlighetsförändringar och aggretion (om man tar Anabola Steroider) • Kan också orsaka sterilitet, krympta testiklar (män), förstorad klitoris (kvinnor), impotens (män), högt blodtryck, leverskador, acne, blodfettförändringar (ökad risk för åderförkalkning)